Koncepty a funkce programování pro SharePoint nástroje

Existuje několik důležitých konceptů a funkcí programování, které souvisejí s SharePoint nástroji v Visual Studio. Tyto koncepty a funkce hrají důležitou roli ve většině SharePoint nástrojů.

V této části

Volání do SharePoint objektů

Porovná s použitím rozhraní SharePoint client SharePoint objektových modelů serveru SharePoint z rozšíření nástrojů SharePoint poskytuje informace o tom, jak můžete vytvořit příkazy SharePoint pro volání do objektového modelu SharePoint serveru.

Použití SharePoint projektové služby

Popisuje funkce, které SharePoint projektové služby poskytuje SharePoint nástroje a poskytuje pokyny pro načtení služby v různých typech rozšíření.

Přidružení vlastních dat k SharePoint nástrojům

Popisuje přidružení vlastních dat k určitým typům objektů v rozšířeních SharePoint nástroje.

Viz také