Proč se na řídicím panelu zobrazuje, že Microsoft odebral odběratele?

V části Poslední změny na řídicím panelu na portálu pro správu můžete vidět, že předplatná byla odebrána a důvod se zobrazuje jako "Uzavřený účet". K tomu může dojít ze dvou důvodů.

Odběratelé žádají o uzavření svých účtů Microsoft.

Pokud odběratel požádá o uzavření účtu účet Microsoft (MSA), který se používá pro přihlášení ke svému předplatnému, předplatné se odebere, jakmile se msa zavře.

Další informace včetně důležitých informací, které je třeba zvážit před uzavřením účtu, najdete v tématu Postup zavření účet Microsoft.

Předplatitelé se odebrali z Azure Active Directory tenanta.

Když se odběratel, jehož předplatné bylo automaticky přiřazeno pomocí skupiny Azure Active Directory (Azure AD), odebere se z této skupiny automaticky.

Co se stane, když se účet zavře?

Pokud se předplatné odebere, odběratel okamžitě ztratí přístup k předplatnému. Pokud se předplatitel odebere ze skupiny Azure AD, informace o jeho předplatném se trvale odstraní během 180 dnů. Pokud odběratel zavře své msa, jeho informace se okamžitě odstraní.

Zdroje informací

Viz také

Další kroky