Pakety UDP v aplikacích Unity pro UPW

Aplikace Unity pro Univerzální Windows platformy (UPW) můžete nastavit tak, aby přijímaly pakety UDP pomocí klienta a serveru soketu UDP. Sokety UDP neudrží připojení k oběma koncovým bodům, takže jsou rychlým a jednoduchým řešením pro sítě mezi vzdálenými počítači. Zodpovídáte ale za kontrolu, jestli se pakety dostaly do cíle, protože sokety UDP to automaticky neumějí.

Nastavení

Otevřete projekty v HoloLens manifest.json a ujistěte se, že jste povolili:

  • Internet (klientský server)
  • Privátní sítě (klientský server).

Sestavení klienta a serveru soketu

Postupujte podle pokynů pro vytvoření základního klienta a serveru soketu UDP. Třídu DatagramSocket budete používat k odesílání a příjmu dat přes UDP a k vytvoření klienta a serveru odezvy. Doporučujeme si také přečíst další části tohoto článku o prostředcích, které se vztahují k přizpůsobenějším a složitějším případům použití.

Důležité

Pokud máte potíže s odesíláním paketů UDP z počítače do počítače, zkontrolujte, že vaše síť umožňuje tyto operace. Pokud vaše síť nějakým způsobem blokuje pakety UDP, HoloLens zařízení je nebude moct naslouchat.

Úplnou ukázkovou aplikaci DatagramSocket UDP si můžete stáhnout z následujícího odkazu:

Viz také