Materiálová doporučení v Unreal

Materiály, které použijete, mohou mít přímý vliv na to, jak dobře vaše projekty běží v Unreal Engine. Tato stránka funguje jako rychlý start pro základní nastavení, která byste měli používat k získání nejlepšího výkonu z aplikací hybridní reality.

Použití přizpůsobených VUV

Pokud potřebujete zajistit u materiálu úpravu UV, místo přímé úpravy UV uzlu textury použijte customizedUV. Přizpůsobené UV umožňují manipulovat s UV ve vertex shaderech, nikoli ve shaderu pixelů.

Nastavení materiálu v Unreal

Podrobnosti o materiálech najdete v dokumentaci k Unreal Engine a v příkladech osvědčených postupů na následujících snímcích obrazovky:

Doporučená nastavení materiálu v části UnrealRecommended material setup (Doporučenédoporučené materiály)

Doporučená nastavení materiálu v části Nedoměnnénastavení materiálu

Změna režimu prolnutí

Doporučujeme nastavit režim prolnutí na neprůhledný, pokud neexistuje silný důvod k tomu, abyste to mohli udělat jinak. Maskované a průsvitné materiály jsou pomalé. Další podrobnosti o materiálech najdete v dokumentaci k Unreal Engine.

Změna režimu prolnutí

Aktualizace osvětlení pro mobilní zařízení

Úplná přesnost by měla být vypnutá. Osvětlení mapy je možné vypnout otočením směrových informací. Pokud je zakázáno, osvětlení z lightmapy bude ploché, ale levnější.

Nastavení mobilních materiálů v Unreal

Úprava stínování vpřed

Tyto možnosti zlepšují vizuální věrnost za cenu výkonu. Pro dosažení maximálního výkonu by měly být vypnuté.

Nastavení materiálu dopředného stínování v Unreal

Nastavení průsvitnosti materiálu

Označuje, že průsvitný materiál by neměl být ovlivněný kvetem ani dof. Vzhledem k tomu, že u mr jsou oba tyto účinky vzácné, mělo by být toto nastavení ve výchozím nastavení povoleno.

Nastavení samostatné mobilní nesměšnosti v části Unreal (Nereálné)

Volitelná nastavení

Následující nastavení mohou zvýšit výkon, ale všimněte si, že některé funkce zakují. Tato nastavení používejte jenom v případě, že jste si jisti, že tyto funkce nepotřebujete.

Volitelné nastavení materiálu v Unreal

Pokud vaše materiály nevyžadují odrazy ani úspěch, může nastavení této možnosti poskytnout obrovské zvýšení výkonu. Při interním testování je to stejně rychlé jako "rozsvícení" při poskytování informací o osvětlení.

Osvědčené postupy

Toto nejsou "nastavení", stejně jako osvědčené postupy související s materiály.

Při vytváření parametrů upřednostňte použití statických parametrů, kdykoli je to možné. Statické přepínače lze použít k odebrání celé větve materiálu bez nákladů na modul runtime. Instance mohou mít různé hodnoty, což umožňuje nastavit shader podle šablony bez ztráty výkonu. Nevýhodou je, že se vytvoří několik permutací, které způsobí rekompilaci shaderu. Zkuste minimalizovat počet statických parametrů v materiálu a počet permutací použitých statických parametrů. Další podrobnosti o parametrech vykreslovacího materiálu najdete v dokumentaci k Unreal Engine.

Osvědčené postupy pro nastavení materiálu

Při vytváření materialových instancí by se konstantě material instance měla upřednostňovat konstanta material instance před dynamickou instancí materiálu. Material Instance Constant (Konstanta instance materialu) je instance material (materiál), který se vypočítává pouze jednou před během.

Instance materiálu vytvořená prostřednictvím prohlížeče obsahu (klikněte pravým tlačítkem na Vytvořit instanci materiálu)je konstanta material instance. Material Instance Dynamic se vytváří prostřednictvím kódu. Další podrobnosti o instancích materiálu najdete v dokumentaci k Unreal Engine.

Vytváření instancí materiálu v Unreal

Sledujte složitost materiálů a shaderů. Náklady na materiály můžete zobrazit na různých platformách kliknutím na ikonu Statistika platformy. Další podrobnosti o materiálech najdete také v dokumentaci k Unreal Engine.

Vytváření dynamických nastavení instance materiálu v Unreal

Rychlou představu o relativní složitosti shaderu získáte v režimu Shader Complexity View ( Zobrazení složitosti shaderu).

  • Klávesová zkratka pro režim zobrazení: Alt + 8
  • Příkaz konzoly: nekomplexita shaderu viewmode

Material complexity in Unreal

Viz také