Panel aplikací

Panel aplikací

Panel aplikace je komponenta uživatelského rozhraní, která se používá společně s řídicím skriptem meze. Přidá ovládací prvky tlačítka do objektu se záměrem manipulovat s ním. Pomocí tlačítka Upravit je možné rozhraní ohraničující ovládací prvek pro objekt odstranit nebo aktivovat. Tlačítko Odebrat by mělo odebrat objekt ze scény.

Jak používat panel aplikací

Přetáhněte AppBar (Assets/MRTK/SDK/Features/UX/Prefabs/AppBar/AppBar.prefab) do hierarchie scény. Na panelu inspektoru komponenty přiřaďte libovolný objekt s ovládacím prvkem meze jako cílový ohraničující rámeček a přidejte do něj panel aplikace.

Důležité: Možnost aktivace ovládacího prvku meze pro cílový objekt by měla být Aktivovat ručně.

Nastavení 1– Nastavení 2