Kde můžu nastavit umístění sady Android SDK?

v Visual Studio přejděte na možnosti nástroje > Xamarin > Android Nastavení a zobrazte a nastavte Android SDK umístění:

Karta umístění příkladu v předvolbách

Výchozím umístěním pro každou cestu je následující:

  • Umístění sady Java Development Kit:

    C:\Program Files\Java\ jdk1.8.0_131

  • Android SDK umístění:

    C:\Program Files (x86) \Android\android-SDK

  • Umístění NDK pro Android:

    C:\ProgramData\Microsoft\AndroidNDK64\android-ndk-r13b

Všimněte si, že číslo verze NDK se může lišit. Například místo Android-NDK-r13bby mohla být starší verze, například Android-NDK-R10E.

Chcete-li nastavit umístění Android SDK, zadejte úplnou cestu Android SDK adresáře do pole Android SDK umístění . Můžete přejít do umístění Android SDK v Průzkumníkovi souborů, zkopírovat cestu z panelu Adresa a vložit tuto cestu do pole Android SDK umístění . Pokud je vaše Android SDK umístění například na C:\Users\username\AppData\Local\Android\Sdk, vymažte starou cestu do pole Android SDK umístění , vložte do této cesty a klikněte na OK.