Využití funkcí platformy pro operační systém pomocí Xamarin. Android

Dokumenty v této části se týkají funkcí specifických pro opotřebení Androidu. Tady najdete téma, které popisuje, jak vytvořit WatchFace.

Vytvoření ciferníku

Podrobný návod pro implementaci vlastní služby Watch faceer pro opotřebení Androidu. Pokyny jsou k dispozici pro vytvoření odstraněné služby pro vytváření digitálního kukátka a další kód, který vytvoří s dalšími funkcemi pro vytvoření analogového stylu kukátka.