Unified API pro Xamarin. iOS a Xamarin. Mac

Xamarin Unified API umožňuje sdílet kód mezi Mac a iOS a podporovat 32 a 64 aplikace se stejným binárním souborem. Ve výchozím nastavení se Unified API používá v nových projektech Xamarin. iOS a Xamarin. Mac.

Přehled

Popis Unified API Xamarin, jejích funkcí a změn, které se dodávají spolu s jeho použitím

Aktualizace existujících aplikací

Obecné informace o aktualizaci stávajících aplikací z Classic API na Unified API

Aktualizace existujících aplikací pro iOS

Informace o aktualizaci stávajících aplikací pro iOS z Classic API na Unified API

Aktualizace existujících aplikací pro Mac

Informace o aktualizaci stávajících aplikací pro Mac z Classic API na Unified API

Aktualizace existujících aplikací Xamarin.Forms

Informace o aktualizaci existujících aplikací Xamarin. Forms z Classic API na Unified API

Migrace vazby na Unified API

Popis postupu migrace projektu vazby Xamarin. iOS nebo Xamarin. Mac z Classic API do Unified API

Tipy pro aktualizaci kódu na Unified API

Různé tipy, které mohou být užitečné při aktualizaci na Unified API