Jak nastavím proměnné prostředí Mono Runtime pro projekty iOS v nástroji Xamarin Studio?

pokud potřebujete nastavit všechny proměnné běhového prostředí pro Mono, lze je nastavit na stránce možnosti pro > spuštění Project .

Poznámka: proměnné prostředí uvolňování paměti pro SGen (MONO_GC_PARAMS) nastavené tímto způsobem budou použity pouze při spuštění z Xamarin Studio. Pokud aplikaci spouštíte ze zařízení, nastavení pro Sgen se budou ignorovat.

Chcete-li pro aplikaci trvale nastavit proměnnou prostředí, je nutné ji přidat jako další argument mtouch (pro všechny relevantní konfigurace):

   --setenv=NAME=VALUE

Pokud chcete zobrazit proměnné prostředí, které je možné nastavit, přečtěte si stránku mono Man:. http://docs.go-mono.com/?link=man%3amono(1) Podívejte se na část s názvem: ENVIRONMENT VARIABLES

Nastavení proměnných prostředí pro projekt