Xamarin.Forms místní úložiště dat

Soubory

Zpracování souborů pomocí Xamarin.Forms lze dosáhnout pomocí kódu v knihovně .NET Standard nebo pomocí integrovaných prostředků. Tento článek vysvětluje, jak provádět zpracování souborů ze sdíleného kódu v Xamarin.Forms aplikaci.

Místní databáze

Xamarin.Forms podporuje aplikace řízené databázemi pomocí databázového stroje SQLite, který umožňuje načíst a uložit objekty ve sdíleném kódu. Tento článek popisuje Xamarin.Forms , jak mohou aplikace číst a zapisovat data do místní databáze SQLite pomocí sqlite.NET.