Xamarin.Forms Kartáče

Štětec umožňuje pomocí různých přístupů vykreslit oblast, například pozadí ovládacího prvku. Podpora štětců v nástroji je dostupná v oboru názvů v Xamarin.FormsXamarin.Forms iOSu, Androidu, macOS, Univerzální platformě Windows Platform (UPW) a platformě Windows Presentation Foundation (WPF).

Třída Brush je abstraktní třída, která vykresluje oblast jejím výstupem. Třídy, které jsou Brush odvozeny z popisu různých způsobů kreslení oblasti. Následující seznam popisuje různé typy štětců, které jsou k dispozici v Xamarin.Forms :

Instance těchto typů štětců lze přiřadit vlastnostem a objektu StrokeFill a vlastnosti ShapeBackgroundVisualElement .

Poznámka

Vlastnost VisualElement.Background umožňuje použití štětců jako pozadí v libovolném ovládacím prvku.

Třída Brush má také metodu , která vrací , IsNullOrEmpty která bool představuje, zda je štětec definován nebo ne.