Náhled XAML pro Xamarin.Forms

Zobrazení rozložení vykreslených při psaní

Upozornění

Náhled XAML je ve verzi Visual Studio 2019 verze 16.8 a Visual Studio pro Mac verze 8.8 zastaralý a nahrazen funkcí Opětovné načítání XAML za provozu ve verzích Visual Studio 2019 verze 16.9 a Visual Studio pro Mac verze 8.9. Další informace o Opětovné načítání XAML za provozu najdete v dokumentaci.

Přehled

Náhled XAML ukazuje, jak bude stránka Xamarin.Forms XAML vypadat v iOSu a Androidu. Když v jazyce XAML změníte změny, uvidíte je hned vedle kódu ve verzi Preview. Náhled XAML je k dispozici v Visual Studio a Visual Studio pro Mac.

Začínáme

Visual Studio 2019

Náhled XAML můžete otevřít kliknutím na šipky v podokně rozdělených zobrazení. Pokud chcete změnit výchozí chování rozdělené zobrazení, použijte dialogové okno Nástroje Možnosti Xamarin XAML >>Xamarin.Forms Previewer. V tomto dialogovém okně můžete vybrat výchozí zobrazení dokumentu a orientaci rozdělení.

<span class=Možnosti previeweru Xamarin.Forms v Visual Studio" title=" Možnosti <span class= previeweru v Visual Studio" data-linktype="relative-path"/>

Když otevřete soubor XAML, otevře se editor buď v plné velikosti, nebo vedle prohlížeče náhledů, a to na základě nastavení vybraných v dialogovém okně Nástroje Možnosti v nástroji Xamarin XAML >>Xamarin.Forms Previewer. Rozdělení ale můžete změnit pro každý soubor v okně editoru.

Ovládací prvky náhledu XAML

Výběrem těchto tlačítek v podokně rozdělených zobrazení zvolte, jestli chcete zobrazit kód, náhled XAML nebo obojí. Prostřední tlačítko prohodí stranu previeweru a váš kód:

<span class=Ovládací prvky Xamarin.Forms Previewer pro přepínání mezi návrhem, zdrojem a rozdělenou zobrazením v Visual Studio" title=" Ovládací prvky Previewer pro přepínání mezi návrhem, zdrojem a rozdělenou zobrazením v <span class= Visual Studio" data-linktype="relative-path"/>

Můžete změnit, jestli je obrazovka rozdělená svisle nebo vodorovně, nebo úplně sbalit jedno podokno:

<span class=Ovládací prvky orientace podokna Xamarin.Forms Previewer v Visual Studio" title=" Ovládací prvky orientace podokna <span class= previeweru v Visual Studio" data-linktype="relative-path"/>

Povolení nebo zakázání prohlížeče náhledů XAML

Prohlížeč náhledů XAML můžete vypnout v dialogovém okně Nástroje Možnosti Xamarin XAML >>Xamarin.Forms Previewer tak, že jako výchozí editor XAML vyberete Výchozí editor >> Tím se také vypne osnova dokumentu, panel vlastností a sada nástrojů XAML. Pokud chcete prohlížeč náhledů XAML a tyto nástroje znovu zapnout, změňte výchozí editor XAML na Náhled.

Možnosti prohlížeče náhledů XAML

V horní části podokna náhledu jsou tyto možnosti:

Rozpoznání režimu návrhu

Vlastnost Xamarin_Forms _DesignMode_IsDesignModeEnabled" data-linktype="absolute-path">vám řekne, jestli je aplikace spuštěná DesignMode.IsDesignModeEnabled v náhledu. Pomocí něj můžete zadat kód, který se spustí jenom v případě, že aplikace je nebo není spuštěná v náhledu:

if (DesignMode.IsDesignModeEnabled)
{
  // Previewer only code  
}

if (!DesignMode.IsDesignModeEnabled)
{
  // Don't run in the Previewer  
}

Tato vlastnost je užitečná, pokud inicializujete knihovnu v konstruktoru stránky, která se nedaří spustit v době návrhu.

Řešení potíží

Pokud previewer nefunguje, podívejte se na níže uvedené problémy a fóra Xamarin.

V náhledu XAML se nezobrazuje nebo se zobrazuje chyba

  • Spuštění previeweru může nějakou dobu trvat – zobrazí se "Inicializace vykreslování", dokud nebude připravený.
  • Zkuste zavřít a znovu otevřít soubor XAML.
  • Ujistěte App se, že vaše třída má konstruktor bez parametrů.
  • Zkontrolujte verzi Xamarin.Forms – musí mít verzi alespoň Xamarin.Forms 3.6. K aktualizaci na nejnovější verzi Xamarin.Forms můžete použít NuGet.
  • Zkontrolujte instalaci sady JDK – náhled Androidu vyžaduje minimálně JDK 8.
  • Zkuste zabalit všechny inicializované třídy do kódu C# stránky v if (!DesignMode.IsDesignModeEnabled) souboru .

Vlastní ovládací prvky se nekreslí

Zkuste projekt se sestavením. Náhled zobrazuje základní třídu ovládacího prvku, pokud se ho nepodaří vykreslit, nebo pokud tvůrce ovládacího prvku vykresloval návrh. Další informace najdete v tématu Vykreslení vlastních ovládacích prvků v náhledu XAML.