Søgning i, filtrering og sortering af data

Der er et par ting, du kan gøre som en hjælp til at finde, identificere og scanne poster på en liste. Disse omfatter sortering, søgning og filtrering.

Når du vil søge efter data, f.eks debitornavne, adresser eller produktgrupper i grupper, skal du angive kriterier. I søgekriterier kan du bruge alle de tal og bogstaver, som du plejer at bruge i det specifikke felt. Derudover kan du bruge nogle specialtegn til at filtrere resultaterne yderligere. Der kan søges på to måder: Ved hjælp af Quick Filter eller med kolonnefiltre.

Sortering

Sortering gør det nemt og hurtigt for dig at overskue dine oplysninger. Hvis du har mange kunder, f.eks. kan du vælge at sortere dem efter Kundenr., Debitorbogføringsgruppe, Valutakode, Lande-/områdekode eller Momsregistreringsnr. for at få det nødvendige overblik.

Hvis du vil sortere en liste, kan du enten vælge en kolonneoverskriftstekst, hvor du kan skifte mellem stigende og faldende rækkefølge, eller du kan vælge den lille nedadgående pil i kolonneoverskriften og derefter vælge Stigende eller Faldende.

Bemærk

Sortering understøttes ikke af billeder, BLOB-felter, FlowFilters og felter, der ikke tilhører en tabel.

Søge ved hjælp af Quick Filter

Du kan føje filtre til alle sider ved hjælp af Quick Filter. Quick Filter aktiveres ved at klikke på ikonet Forstørrelsesglas i øverste højre hjørne af en side. Denne filtreringstype bruges til en hurtig indtastning af kriterier.

Vigtigt

Quick Filter giver en nem adgang til at filtrere data ved at angive almindelig tekst, men giver også mange søgekriterieindstillinger. Afhængigt af, om du indtaster ren tekst eller tekst, der inkluderer symboler, fungerer Quick Filter forskelligt.

  • Hvis du angiver almindelig tekst i søgekriterierne, fortolkes søgekriterierne som en søgning uden skelnen mellem store og små bogstaver, der indeholder bestemt tekst.
  • Hvis du indtaster tekst, herunder symboler i søgekriterierne, fortolkes søgekriterierne nøjagtigt, som du har angivet, og der skelnes mellem store og små bogstaver.

Quick Filter-kriterier

Søgekriterier Fortolkes som... Returnerer...
man @*man* Alle poster, der indeholder teksten man, og som ikke skelner mellem små og store bogstaver.
se @*se* Alle poster, der indeholder teksten se, og som ikke skelner mellem små og store bogstaver.
Man* Starter med Man og skelner mellem små og store bogstaver. Alle poster, der starter med teksten Man
'man' En nøjagtig tekst, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver. Alle poster, der nøjagtigt svarer til man
@man* Starter med og uden skelnen mellem små og store bogstaver. Alle poster, der starter med man
@*man Slutter med og uden skelnen mellem små og store bogstaver. Alle poster, der slutter med man

Bemærk

Du kan ikke bruge et jokertegn, når du filtrerer i optællingsfelter, f.eks. feltet Status på salgsordrer. Hvis du vil angive et filter for denne type felt, kan du angive den numeriske værdi som en filterparameter. I feltet Status på en salgsordre med værdierne Åben, Frigivet, Afventer godkendelse og Afventer forudbetaling kan du f.eks. bruge værdierne, 0, 1, 2 og 3 til at filtrere efter disse indstillinger.

Søge ved hjælp af kolonnefiltre

Du kan tilføje et filter til en eller flere kolonner på en liste. Filtrering på kolonner er mere fleksibelt og omfattede end Quick Filter.

Sådan tilføjes et filter på en kolonne

  1. Før du tilføjer et filter, skal du vælge ikonet Vis som liste for at skifte til listevisningen.
  2. Vælg den nedadgående pil i kolonneoverskriften, og vælg derefter Filter.
  3. Gør ét af følgende:
  • Vælg ... ud for feltet for at vælge en værdi på en liste.
  • Angiv filterkriterier i feltet. Se næste afsnit kan få flere oplysninger.
  1. Vælg knappen OK.

Filterkriterier og -symboler

Når du angiver kriterier, kan du bruge alle de tal og bogstaver, som du plejer at bruger i feltet. Derudover kan du bruge nogle specialtegn til at filtrere resultaterne yderligere. Følgende tabeller viser de tegn, der kan bruges i filtre.

Vigtigt

Der kan være tilfælde, hvor feltværdierne indeholder disse symboler, og du vil filtrere efter dem. Hvis du vil gøre dette, skal du medtage det filterudtryk, der indeholder symbolet i anførselstegn ("). Hvis du f.eks. vil filtrere efter poster, der starter med teksten S&R, er filterudtrykket *S&R'**.

(..) Interval

Eksempel Viste poster
1100..2100 Tal fra 1100 til og med 2100.
..2500 Konti til og med 2500
..31-12-00 Datoer til og med 31-12-00.
P8.. Oplysninger for regnskabsperiode 8 og frem
..23 Fra begyndelsesdatoen til 23-aktuel måned-aktuelt år 23.59.59
23.. Fra 23-aktuel måned-aktuelt år 0.00.00 til sluttidspunktet
22..23 Fra den 23-aktuel måned-aktuelt år 0.00.00 til 22-aktuel måned-aktuelt år 22.59.59

(|) Enten/eller

Eksempel Viste poster
1200|1300 Tal med 1200 eller 1300.

(<>) Ikke lig med

Eksempel Viste poster
<>0 Alle tal undtagen 0

I SQL Server Option kan du kombinere dette symbol med et udtryk med jokertegn. <>A* betyder f.eks. ikke lig med tekst, der starter med A.

(>) Større end

Eksempel Viste poster
>1200 Tal større end 1200

(>=) Større end eller lig med

Eksempel Viste poster
>=1200 Tal lig med eller større end 1200

(<) Mindre end

Eksempel Viste poster
<1200 Tal mindre end 1200

(<=) Mindre end eller lig med

Eksempel Viste poster
<=1200 Tal lig med eller mindre end 1200

(&) Og

Eksempel Viste poster
>200&<1200 Tal større end 200 og mindre end 1200

('') Tegn, der stemmer nøjagtigt overens

Eksempel Viste poster
'man' Tekst, der svarer nøjagtigt til man, og der skelnes mellem store og små bogstaver.

(@) Ingen forskel på store og små bogstaver

Eksempel Viste poster
@man* Tekst, der starter med man, og der skelnes mellem store og små bogstaver.

(*) Mange ukendte tegn

Eksempel Viste poster
A/S Tekst, der indeholder "A/S", og der skelnes mellem store og små bogstaver.
*A/S Tekst, der ender på "A/S", og der skelnes mellem store og små bogstaver.
A/S* Tekst, der begynder med "A/S", og der skelnes mellem store og små bogstaver.

(?) Ét ukendt tegn

Eksempel Viste poster
Hans?n Tekst som f.eks. Hansen eller Hanson

Kombinerede formatudtryk

Eksempel Viste poster
5999|8100..8490 Tallet 5999 og tallene fra og med 8100 til og med 8490.
..1299|1400.. Medtag poster med et tal mindre end eller lig med 1299, eller tal lig med 1400 eller derover (alle tal undtagen 1300 til og med 1399).
>50&<100 Medtag poster med tal større end 50 og mindre end 100 (tal fra 51 til og med 99).

Se også

Arbejde med Dynamics NAV