docs.microsoft.com - Brugervilkår

Accept af vilkår

De tjenester, som Microsoft yder, er i henhold til følgende Brugervilkår. Microsoft forbeholder sig retten til at opdatere Brugervilkårene når som helst uden forudgående varsel. De kan se den nyeste version af Brugervilkårene ved at klikke på hyperlinket “Brugervilkår”, der findes nederst på vores websider.

Toppen af siden

Beskrivelse af serviceydelse

Gennem sit netværk af disse webegenskaber giver Microsoft Dem adgang til en lang række ressourcer, herunder dokumentation, udviklingsværktøjer, download-områder, kommunikationsforummer og produktoplysninger (samlet “Tjenester”). Tjenesterne, herunder eventuelle opdateringer, forbedringer, nye funktioner og/eller tilføjelse af eventuelle nye webegenskaber er underlagt Brugervilkårene.

Toppen af siden

Begrænsning af personlig og ikke-kommerciel brug

Medmindre andet er angivet, er Tjenesterne til Deres personlige og ikke-kommercielle brug. De må ikke overdrage eller sælge nogen form for data, software, produkter eller tjenester, som stammer fra Tjenesterne, uden forudgående skriftligt samtykke fra Microsoft.

Toppen af siden

Personlige oplysninger og beskyttelse heraf

Se Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for oplysninger om indsamling og brug af Deres oplysninger.

Toppen af siden

Specifik meddelelse for software, der er tilgængelig på dette websted

Software, der er gjort tilgængeligt til download fra Tjenesterne (“Software”) er ophavsretligt beskyttet arbejde tilhørende Microsoft og/eller Microsofts leverandører. Brugen af Softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, hvis en sådan findes, som følger med eller er inkluderet i Softwaren (“Licensaftale”). En slutbruger kan ikke installere Software, der leveres med eller som inkluderer en Licensaftale, medmindre han eller hun først accepterer vilkårene i Licensaftalen. Tredjemands script eller kode, som indeholder links til eller henvises til fra dette websted, er licenseret til Dem af de tredjemænd, der ejer koden, ikke af Microsoft.

Softwaren gøres udelukkende tilgængelig til brug af slutbrugere i henhold til Licensaftalen. Enhver form for reproduktion eller videredistribution af Softwaren, som ikke er i overensstemmelse med Licensaftalen er udtrykkeligt forbudt i henhold til loven og kan medføre civil og kriminel straf. Overtrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION ER, UDEN BEGRÆNSNING I DET FOREGÅENDE, UDTRYKKELIGT FORBUDT MEDMINDRE SÅDAN REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT ER TILLADT I HENHOLD TIL LICENSAFTALEN, DER FØLGER MED SOFTWAREN.

SOFTWAREN GARANTERES KUN, HVIS OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN. UNDTAGEN SOM ANGIVET I LICENSAFTALEN, FRASKRIVER MICROSOFT CORPORATION SIG HERMED ETHVERT ANSVAR OG ENHVER BETINGELSE MED HENSYN TIL SOFTWARE, INKLUSIVE ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMT, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. MICROSOFT KAN SOM EN HJÆLP TIL DEM GØRE VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER TILGÆNGELIGE SOM EN DEL AF TJENESTERNE ELLER I MICROSOFTS SOFTWAREPRODUKTER TIL BRUG OG/ELLER DOWNLOAD. MICROSOFT GIVER INGEN FORSIKRINGER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHEDEN AF RESULTATER ELLER OUTPUT EFTER BRUG AF SÅDANNE VÆRKTØJER ELLER HJÆLPEPROGRAMMER. DE BEDES RESPEKTERE ANDRE PARTERS IMMATERIELLE RETTIGHEDER VED BRUG AF DE VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE I TJENESTERNE ELLER I MICROSOFTS SOFTWAREPRODUKTER.

OVERSIGT OVER BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Software, der downloades fra Tjenesterne for eller på vegne af USA, USA's agenturer og/eller organer (“USA's regering”), leveres med begrænsede rettigheder. Brug, duplikering eller offentliggørelse af den amerikanske regering er underlagt gældende begrænsninger som angivet i underafsnit (c)(1)(ii) i bestemmelsen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 eller underafsnittene (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software - Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19. Producenten er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Toppen af siden

Specifik meddelelse for dokumenter, der er tilgængelig på dette websted

Visse former for dokumentation kan være underlagt eksplicitte licensvilkår uafhængigt af de vilkår, der fremgår af dette dokument. I tilfælde af, at vilkårene er i konflikt med hinanden, er de eksplicitte licensvilkår gældende.

MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER OM EGNETHED AF OPLYSNINGERNE I DOKUMENTERNE OG TILHØRENDE GRAFIK SOM EN DEL AF TJENESTERNE TIL NOGET FORMÅL. ALLE SÅDANNE DOKUMENTER OG TILHØRENDE GRAFIK LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG UDEN ANSVAR ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART. MICROSOFT CORPORATION OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR OG ENHVER BETINGELSE MED HENSYN TIL DISSE OPLYSNINGER, INKLUSIVE ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMT, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR SÆRSKILTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, ELLER SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, UANSET OM DETTE ER I FORBINDELSE MED EN KONTRAKTHANDLING, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEGØRENDE HANDLING, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF OPLYSNINGER, SOM ER TILGÆNGELIGE FRA TJENESTERNE.

DOKUMENTERNE OG RELATERET GRAFIK, SOM ER OFFENTLIGGJORT PÅ TJENESTERNE KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER TILFØJES JÆVNLIGT TIL OPLYSNINGERNE HERI. MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST LAVE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I PRODUKTET ELLER PRODUKTERNE OG/ELLER PROGRAMMET ELLER PROGRAMMERNE, DER ER BESKREVET HERI.

Toppen af siden

Meddelelser vedrørende software, dokumentation, API'er og tjenester, der er tilgængelige på dette websted

MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN LIGELEDES UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR SÆRSKILTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, ELLER SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, UANSET OM DETTE ER I FORBINDELSE MED EN KONTRAKTHANDLING, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEGØRENDE HANDLING, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF SOFTWARE, DOKUMENTER, YDELSE AF ELLER MANGLENDE YDELSE AF TJENESTER, ELLER OPLYSNINGER, SOM ER TILGÆNGELIGE FRA TJENESTERNE.

Toppen af siden

Medlemskonto, adgangskode og sikkerhed

Hvis nogen af tjenesterne kræver, at De åbner en konto, skal De fuldende registreringsprocessen med aktuelle, komplette og nøjagtige oplysninger som anmodet i den pågældende registreringsformular. De skal også vælge en adgangskode og et brugernavn. Det er udelukkende Deres ansvar at beskytte Deres adgangskode og konto. De er også ansvarlig for enhver aktivitet, der foregår på konto. De accepterer at underrette Microsoft omgående i tilfælde af uautoriseret brug af Deres konto eller ved andre former for brud på sikkerheden. Microsoft er ikke ansvarlig for nogen form for tab, De måtte have som følge af, at en anden person bruger Deres adgangskode eller konto, hvad enten De kender til dette eller ej. De kan dog blive holdt ansvarlig for tab, som Microsoft eller andre parter måtte have på grund af, at nogen bruger Deres konto eller adgangskode. De må ikke bruge en anden persons konto på noget tidspunkt uden tilladelse fra ejeren af kontoen.

Toppen af siden

Ingen ulovlig eller forbudt brug

Som betingelse for Deres brug af Tjenesterne må De ikke bruge Tjenesterne til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser eller bemærkninger. De må ikke bruge Tjenesterne på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nogen Microsoft-server eller de netværk, der er forbundet til en Microsoft-server, eller gribe ind i andre parters brug og nytte af tjenester. De må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen Tjenester, andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til en Microsoft-server eller til nogen af Tjenesterne, gennem hacking, adgangskode-mining eller på nogen anden måde. De må ikke erhverve eller forsøge at erhverve materialer eller oplysninger på måder, der ikke bevidst er gjort tilgængelige gennem Tjenesterne.

Toppen af siden

Brug af Services

Tjenesterne kan være e-mail-tjenester, bulletin-board-tjenester, chat-områder, nyhedsgrupper, forummer, grupper, personlige websteder, kalendere, fotoalbums, filskabe og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter, der er udviklet til at gøre det muligt for Dem and kommunikere med andre (hver en “Kommunikationstjeneste” og samlet “Kommunikationstjenester”). De accepterer kun at bruge Kommunikationstjenesterne til at poste, sende og modtage meddelelser og materiale, der er passende og, når det er relevant, relateret til den bestemte Kommunikationstjeneste. Ved eksempel, og ikke som en begrænsning, accepterer De, at når De bruger Kommunikationstjenesterne, vil De ikke:

 • Bruge Kommunikationstjenesterne i forbindelse med undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil eller salg, kædebreve, junk-e-mail, spamming eller andre duplikative eller uopfordrede meddelelser (erhvervsmæssigt eller på anden måde).
 • Smæde, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (som f.eks. retten til privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse).
 • Offentliggøre, poste, uploade, distribuere eller udsprede upassende, krænkende, ærekrænkende, sjofle, usømmelige eller ulovlige emner, navne, materiale eller oplysninger.
 • Uploade eller på anden måde gøre tilgængelig filer, som indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale, der er beskyttet af loven om immaterielle rettigheder, herunder, ved eksempel, og ikke som begrænsning, love om ophavsret og varemærker (eller med ret til privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse) medmindre De ejer eller administrerer rettighederne dertil eller har modtaget al nødvendig samtykke til at gøre dette.
 • Bruge materiale eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier, som er blevet gjort tilgængelige gennem Tjenesterne på en måde, som krænker nogen parters rettigheder om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder.
 • Uploade filer som indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, cancelbots, korrupte filer eller anden lignende software eller programmer, der kan beskadige driften af en anden persons computer eller en anden persons ejendom.
 • Reklamere eller tilbyde at sælge eller købe varer eller tjenester til nogen form for forretningsformål, medmindre sådanne Kommunikationstjenester tillader sådanne meddelelser.
 • Downloade filer, der er uploadet af en anden bruger af en Kommunikationstjeneste, som De ved, eller burde vide, ikke juridisk må reproduceres, vises, udføres og eller distribueres på en sådan måde.
 • Forfalske eller slette administrationsoplysninger om ophavsret, som f.eks. forfattertilskrivelser, juridiske eller andre passende meddelelser eller angivelser om ejendomsret eller oprindelsesmærkater eller softwarekilder eller andet materiale indeholdt i en fil, der uploades.
 • Begrænse eller undertrykke andre brugere i at bruge og have nytte af Kommunikationstjenesterne.
 • Overtræde retningslinjer for god opførsel eller andre retningslinjer, der gælder for enhver Kommunikationstjeneste.
 • Indhente eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder mailadresser.
 • Bryde gældende lovgivning eller regler.
 • Oprette en falsk identitet med det formål at vildlede andre.
 • Bruge, downloade eller på anden måde kopiere, eller give (mod betaling eller gratis) til en person eller enhed, nogen form for liste over brugere af Tjenesterne eller andre bruger- eller brugsoplysninger eller nogen del deraf.

Microsoft forpligter sig ikke til at overvåge Kommunikationstjenesterne. Microsoft forbeholder sig dog retten til at gennemse materialer, der er uploadet til Kommunikationstjenestene og til at fjerne materiale efter eget valg. Microsoft forbeholder sig retten til at afslutte Deres adgang til nogle af eller alle Kommunikationstjenesterne når som helst, uden varsel, af en hvilken som helst grund.

Microsoft forbeholder sig retten til når som helst at videregive alle oplysninger, som Microsoft anser som nødvendige for at overholde gældende lovgivning, regler, juridiske processer eller offentligt anmodninger, eller til at redigere, afvise at postere eller at fjerne oplysninger eller materiale, i sin helhed eller delvist, efter Microsofts eget skøn.

Udvis altid varsomhed når De giver personidentificerbare oplysninger om Dem selv eller Deres børn i Kommunikationstjenester. Microsoft kontrollerer eller godkender ikke indhold, meddelelser eller oplysninger, der findes i nogen Kommunikationstjeneste og Microsoft fraskriver sig derfor specifikt ethvert ansvar med hensyn til Kommunikationstjenesterne og enhver handling, der er et resultat af Deres deltagelse i Kommunikationstjenester. Administratorer og værter er ikke godkendte Microsoft-talspersoner, og deres meninger afspejler ikke nødvendigvis Microsofts.

Materialer, der uploades til Kommunikationstjenester kan være underlagt begrænsninger for brug, reproduktion og/eller udspredelse. Det er Deres ansvar at overholde disse begrænsninger, hvis De downloader materialerne.

Toppen af siden

Materialer leveret til Microsoft eller offentliggjort på et Microsoft-websted

Microsoft påberåber sig ikke ejerskab af de materialer De giver til Microsoft (herunder feedback og forslag) eller poster, uploader, giver input om eller sender til en Tjeneste eller dens tilknyttede tjenester til gennemsyn af den almindelige offentlighed, eller af medlemmer af en offentlig eller privat gruppe, (hver en “Fremsendelse” og samlet “Fremsendelser”). Ved at poste, uploade, give input, levere eller sende (“Poster”) Deres Fremsendelse giver De Microsoft, Microsofts associerede virksomheder og nødvendige underlicenstagere tilladelse til at bruge Deres Fremsendelse i forbindelse med driften af deres internetforretninger (herunder, men ikke begrænset til alle Microsoft Tjenester) herunder, men ikke begrænset til licensrettighederne til: kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, offentligt opføre, reproducere, redigere, oversætte og reformatere Deres Fremsendelse; til at offentliggøre Deres navn i forbindelse med Deres Fremsendelse; og ret til at underlicensere sådanne rettigheder til enhver leverandør af Tjenesterne.

Der betales ingen kompensation for brugen af din Fremsendelse som angivet heri. Microsoft er ikke forpligtet til at poste eller bruge nogen Fremsendelse, De måtte levere, og Microsoft kan fjerne enhver Fremsendelse når som helst efter eget valg.

Ved at poste en Fremsendelse garanterer og erklærer De, at De ejer eller på anden måde administrerer alle rettighederne til Deres Fremsendelse som beskrevet i disse Brugervilkår herunder, men ikke begrænset til alle de rettigheder, der er nødvendige for at levere, poste, overføre, give input til eller sende Fremsendelserne.

Foruden garantien og erklæringen, der er angivet herover, garanterer og erklærer De, ved at poste en fremsendelse, der indeholder billeder eller fotografier eller som på anden måde er grafiske i helhed eller delvist (“Billeder”), at (a) De ejer ophavsretten til sådanne Billeder, eller at ejeren af ophavsretten til sådanne Billeder har givet Dem tilladelse til at bruge sådanne Billeder eller andet indhold og/eller billeder indeholdt i sådanne Billeder i overensstemmelse med måden og formålet for Deres brug og som ellers tilladt af disse Brugervilkår og Tjenesterne, (b) De har de nødvendige rettigheder til at give de licenser og underlicenser, der er beskrevet i disse Brugervilkår, og (c) alle personer, der er afbildet i sådanne Billeder, hvis nogen, har givet tilladelse til at bruge Billederne som angivet i disse Brugervilkår, herunder, ved eksempel, og ikke som en begrænsning, distribution, offentlig visning og reproduktion af sådanne Billeder. Ved at poste Billeder, giver De (a) til alle medlemmer af Deres private gruppe (for hvert sådan Billede, der er tilgængeligt for medlemmer af sådanne private grupper), og/eller (b) til offentligheden generelt (for hvert sådan Billede, der er tilgængeligt, hvor som helst på Tjenesterne, udover en privat gruppe), tilladelse til at bruge Deres Billeder i forbindelse med brugen, som tilladt af disse Brugervilkår, af en hvilken som helst af Tjenesterne, (herunder, ved eksempel, og ikke som en begrænsning, fremstille udskrifter og gaveelementer, der indeholder sådanne Billeder), og herunder, uden begrænsning, en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, afgiftsfri licens til at: kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, offentligt opføre, reproducere, redigere, oversætte og reformatere Deres Billeder uden at have Deres navn knyttet til sådanne Billeder, og ret til at underlicensere sådanne rettigheder til enhver leverandør af Tjenesterne. Licenserne, der er givet i de foranstående sætninger for et Billede, ophæves på det tidspunkt, hvor De helt flytter sådanne Billeder fra Tjenesterne, forudsat at en sådan ophævelse ikke påvirker Licenser, der er givet i forbindelse med sådanne Billeder forud for det tidspunkt, hvor De helt fjerner sådanne Billeder. Der betales ingen kompensation for brugen af Deres billeder.

Toppen af siden

Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret

I henhold til Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) skal meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretslove sendes til Tjenesteudbyderens Udpegede Agent. ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANT TIL FØLGENDE PROCEDURE VIL IKKE MODTAGE ET SVAR.

Se Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende Krænkelse af Ophavsret.

Toppen af siden

HYPERLINKS I DETTE OMRÅDER LADER DEM FORLADE MICROSOFTS WEBSTED. DE TILKNYTTEDE WEBSTEDER KONTROLLERES IKKE AF MICROSOFT OG MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF NOGET TILKNYTTET WEBSTED ELLER NOGET HYPERLINK PÅ ET TILKNYTTET WEBSTED, ELLER ÆNDRINGER ELLER OPDATERINGER PÅ SÅDANNE WEBSTEDER. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR WEBCASTING ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR TRANSMISSION, DER MODTAGES FRA ET TILKNYTTET WEBSTED. MICROSOFT LEVERER DISSE HYPERLINKS TIL DEM UDELUKKENDE SOM EN SERVICE, OG INKLUDERINGEN AF ET HYPERLINK ER IKKE ENSBETYDENDE MED MICROSOFTS GODKENDELSE AF WEBSTEDET.

Toppen af siden

Fremsendelsespolitik for uanmodede ideer

MICROSOFT ELLER MICROSOFTS MEDARBEJDERE ACCEPTERER IKKE ELLER VURDERER IKKE UANMODEDE IDEER, HERUNDER IDEER TIL NYE REKLAMEKAMPAGNER, NYE KAMPAGNER, NYE PRODUKTER ELLER TEKNOLOGIER, PROCESSER, MATERIALER, MARKETINGPLANER ELLER NYE PRODUKTNAVNE. INDSEND VENLIGST IKKE ORIGINALT KREATIVT ARTWORK, EKSEMPLER, DEMOER ELLER ANDET ARBEJDE. DET ENESTE FORMÅL MED DENNE POLITIK ER AT UNDGÅ POTENTIELLE MISFORSTÅELSER ELLER TVISTER I DE TILFÆLDE HVOR MICROSOFTS PRODUKTER ELLER MARKETINGSTRATEGIER KAN SYNES LIGNENDE IDEER INDSENDT TIL MICROSOFT. INDSEND DERFOR IKKE UANMODEDE IDEER TIL MICROSOFT ELLER NOGEN HOS MICROSOFT. HVIS DE, PÅ TRODS AF VORES ANMODNING OM IKKE AT INDSENDE DERES IDEER OG MATERIALE, STADIG INDSENDER DEM, BEDER VI DEM FORSTÅ, AT MICROSOFT IKKE GIVER NOGEN FORSIKRINGER OM, AT DERES IDEER OG MATERIALE VIL BLIVE BEHANDLET FORTROLIGT ELLER SOM DERES EJENDOM.

Toppen af siden