Vise bogføringsresultater

På hvert dokument og kladde, som kan bogføres, kan du vælge knappen Vis bogføring for at se de forskellige typer poster, der oprettes, når du bogfører dokumentet eller kladden.

Sådan vises finansposter, der stammer fra bogføring af en købsfaktura

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Opret en købsfaktura. Du kan finde flere oplysninger under Registrere køb.
  3. Vælg Vis bogføring.
  4. I vinduet Vis bogføring skal du markere Finanspost og derefter vælge Vis relaterede poster.
    Vinduet Vis finansposter viser hvilke poster der oprettes, når du bogfører købsfakturaen.

Se også

Bogføre dokumenter og kladder
Arbejde med Business Central