Konfigurere og administrere videnkategorier og -artikler

Oprette en ny videnkategori

 1. I Interaction Centric Dashboard skal du gå til Indstillinger > Servicestyring.
 2. I sektionen Videnbasestyring skal du vælge Kategorier.
 3. Vælg Ny.
 4. Angiv et navn til og en beskrivelse af kategorien.
 5. Vælg en overordnet kategori. Hvis dette skal være en kategori på øverste niveau, skal du lade feltet være tomt.

Tilknytte videnartikler til en kategori

 1. Åbn fanen Oversigt, når du får vist en videnartikelpost.
 2. Vælg sektionen Relaterede oplysninger skal du vælge +.
 3. Vælg den kategori, du vil knytte til artiklen, og vælg derefter Tilknyt.

Fjerne en kategori fra en artikel

 1. Vælg den kategori, du vil fjerne fra undergitteret Kategori i videnartikelposten, og vælg derefter Slet.
 2. I bekræftelsesmeddelelsen, der vises, skal du vælge Slet.

Slette en videnkategori

 1. Gå til Indstillinger > Servicestyring > Kategorier.
 2. Vælg kategorien i listevisningen og vælg derefter Slet.

Bemærk

Tilknytningen af videnartikler, der er knyttet til kategorien, fjernes, når kategorien slettes.

Se også

Introduktion til portalens indholdsredigeringsprogram
Tilføje dynamisk indhold, og oprette brugerdefinerede skabeloner