Konfigurere og administrere videnkategorier og -artikler

Oprette en ny videnkategori

 1. Klik i Interaction Centric Dashboard på Indstillinger > Servicestyring.
 2. I sektionen Videnbasestyring skal du klikke på Kategorier.
 3. Klik på knappen Ny.
 4. Angiv et navn til og en beskrivelse af kategorien.
 5. Vælg en overordnet kategori. Hvis dette skal være en kategori på øverste niveau, skal du lade feltet være tomt.

Tilknytte videnartikler til en kategori

 1. Åbn fanen Oversigt, når du får vist en videnartikelpost.
 2. Klik på +-knappen i sektionen Relaterede oplysninger.
 3. Vælg den kategori, du vil knytte til artiklen, og klik på knappen Tilknyt.

Fjerne en kategori fra en artikel

 1. Vælg den kategori, du vil fjerne fra undergitteret Kategori, i videnartikelposten, og klik på knappen Slet.
 2. I den bekræftelsesmeddelelse, der vises, skal du klikke på knappen Slet.

Slette en videnkategori

 1. Gå til Indstillinger > Servicestyring > Kategorier.
 2. Vælg kategorien i listevisningen og klik på knappen Slet.
Bemærk

Tilknytningen af videnartikler, der er knyttet til kategorien, fjernes, når kategorien slettes.

Se også

Introduktion til portalens indholdsredigeringsprogram
Tilføje dynamisk indhold, og oprette brugerdefinerede skabeloner