Integrere Project Service Automation

Project Service Automation (PSA)-løsningen til Dynamics 365 kan nu installeres på en partnerportal (PSA for Dynamics 365 og partnerportalløsninger skal installeres først). Når denne løsning er installeret, kan kunder og partnere få vist projekter og bekræftede reserverbare ressourcer. Kunderne kan også godkende tilbud, få vist fakturaer, og få vist kontrakt-/ordreformularer.

Vise projekter på partnerportalen

Både kunder og partnere kan få vist projekter, der vedrører dem, på partnerportalen. Kunderne kan se aktive og lukkede projekter, der er knyttet til deres organisation. Partnere kan se projekter, når en reserverbar ressource fra deres organisationen er knyttet til den forventede. I begge tilfælde skal brugeren have en relevant PSA-specifik webroller (PSA-kundegodkender/-kundeanmelder eller PSA-partnergodkender/-partneranmelder). Når kunden eller partneren er logget på portalen, kan de få vist projektet ved at gå til Kundeprojekter. Der kan de se grundlæggende oplysninger om de enkelte projekter og vælge at få dem vist ud fra Aktive projekter, Lukkede projekter eller Alle projekter.

Få vist projekter på en partnerportal

Få vist og godkende projekttilbud på partnerportalen

Kunderne kan få vist og godkende projekttilbud, der er oprettet i Dynamics 365, og som er knyttet til deres organisation. Når kunden er logget på portalen, kan kunden navigerer til Project Service Automation > Tilbud og derefter ændre filteret til Seneste 7 dage. Herfra får kunden vist ventende tilbud sammen med grundlæggende detaljer som status og det samlede beløb. Kunden kan nu vælge et tilbud for at få flere oplysninger og mulighed for at godkende eller afvise tilbuddet med knapperne Godkend tilbud eller Afvis tilbud nederst i projektet.

Vise projektfakturaer på partnerportalen

Kunder kan få vist endelige versioner af fakturaer for projekter på partnerportalen, når fakturaen er godkendt i Dynamics 365, og Vis til kunde-afkrydsningsfeltet er markeret. For at få vist en faktura skal kunden logge på partnerportalen og gå til Partner Service Automation > Fakturaer. Her kan kunden se grundlæggende oplysninger og kan vælge en faktura for at få flere detaljer.

Få vist fakturaer på en partnerportal

Få vist projektkontrakter og ordreformularer på partnerportalen

Kunder kan se endelige versioner af projektkontrakter eller ordrer på partnerportalen, når en projektkontrakt er blevet åbnet i Dynamics 365, og afkrydsningsfeltet Vis til kunde er markeret i kontrakten. Når kunden er logget på partnerportalen, kan kunden navigere til Project Service Automation > Kontrakter. Her kan kunderne se en sorteret liste over kontrakter med grundlæggende oplysninger eller vælge en kontrakt for at få flere oplysninger. Få vist kontrakter på en partnerportal

Få vist tilbud på en partnerportal

Få vist bekræftede reserverbare ressourcer efter projekt og rolle på partnerportalen

Både kunder og partnere kan få vist reserverbare ressourcer på partnerportal ud fra den samme proces. Når kunden er logget på partnerportalen, kan kunden gå til Project Service Automation > Kunderessourcer. Her kan kunder og partnere se en liste over ressourcer med deres roller, reserverede timer og andre grundlæggende oplysninger. Hvis de vælger en ressource, kan de se, hvilke opgaver ressourcen er tildelt til.

Få vist kunderessourcer på en partnerportal