Invitere kontaktpersoner til dine portaler

Brug Dynamics 365-portalernes invitationsfunktion til at invitere kontaktpersoner til din portal via automatiserede e-mail(s), der er oprettet i dit Dynamics 365-system. De personer, du inviterer, modtager en mail, der kan tilpasses fuldstændigt af dig, med et link til din portal og en invitationskode. Denne kode kan bruges til at få særlig adgang, der er konfigureret af dig. Med denne funktion har du mulighed for at:

  • Sende invitationer til enkeltpersoner eller grupper
  • Angive en udløbsdato, hvis det ønskes
  • Angive en bruger eller portalkontaktperson som den, der inviterer, hvis det ønskes
  • Automatisk tildele de inviterede kontaktpersoner til en konto ved indløsning af invitation
  • Automatisk udføre en arbejdsproces ved indløsning af invitation
  • Automatisk tildele de inviterede kontaktpersoner til en webrolle ved indløsning af invitation

Invitationsindløsning kan ske ved hjælp af en af vores mange indstillinger for godkendelse. Dokumentation vedrørende godkendelse af portalen finder du under Indstille godkendelsesidentitet for en portal. Vælg den model, der gælder for din portalversion og -konfiguration. Brugeren skal anvende eventuelle indstillinger, der er angivet af administratoren, ved indløsning. Der oprettes en invitationsindløsningsaktivitet for invitationen og kontaktpersonen.

Invitationer sendes via arbejdsprocessen Send invitation. Som standard opretter arbejdsprocessen en e-mail med en generel meddelelse og sender den til inviterede kontaktpersons primære e-mailadresse. Send invitation-arbejdsprocessen indeholder en mailskabelon, der skal redigeres for at indeholde en bestemt meddelelse til portalen og det korrekte link til din portals invitationsindløsningsside.

Hvis du vil redigere arbejdsprocesskabelonen Send invitation, skal du finde den og deaktivere den. Når den er deaktiveret, skal du redigere mailskabelonen for at sende den ønskede meddelelse og indsætte et link direkte til din portals invitationsindløsningsside.

Bemærk

Invitationen sendes kun til den primære mail (emailaddress1) for kontakten. Invitationen sendes ikke til den sekundære mail (emailaddress2) eller den alternative mailadressen (emailaddress3) for kontaktposten.

Oprette og konfigurere invitationer

Når du vil oprette en invitationspost i Dynamics 365, skal du vælge knappen Opret invitation på kommandolinjen. Knappen er kun tilgængelig, når der er valgt en enkelt kontaktperson i en kontaktvisning, og når du har åbnet en kontaktpersonpost. Når du vælger knappen, åbnes en ny invitationsformular for kontaktpersonen. Invitationer kan også oprettes via invitationsvisningen ved at vælge +Ny. Når invitationsposten er oprettet, vises knappen Kør arbejdsproces, så du kan sende en invitation til kontaktpersonerne.

Kør arbejdsprocessen Send Invitation

Invitationen sendes ikke til kontaktpersoner, før arbejdsprocessen Send Invitation startes.

Invitationsformularen indeholder følgende felter:

Navn Beskrivelse
Navn Et beskrivende navn, der gør det lettere at genkende invitationen.
Skriv Enkelt eller Gruppe. Enkelt tillader kun én kontaktperson at være inviteret og kun én indløsning. Gruppe tillader invitation af flere kontaktpersoner og flere indløsninger.
Ejer/afsender Den Dynamics 365-bruger, der er afsender af mailen, når invitationen er sendt. Dette kan tilsidesættes i arbejdsprocessen Send Invitation, hvis den oprettede mail allerede indeholder en person i Fra-feltet.
Invitationskode En entydig kode for invitationen, som kun den inviterede kender. Dette genereres automatisk, når du opretter en ny invitation.
Udløbsdato Den dato, der repræsenterer tidspunktet, hvor invitationen ikke længere kan indløses. Valgfrit.
Inviter Kan bruges, når en kontaktperson er afsenderen af invitationen. Valgfrit.
Inviterede kontaktperson(er) De kontaktperson(er), der skal inviteres til en portal.
Tildel til firma En firmapost, der skal tilknyttes som indløserkontaktpersonens overordnede kunde, når invitationen er indløst. Valgfrit.
Udfør arbejdsproces på indløserkontakt En arbejdsproces, der skal udføres, når invitationen indløses. I arbejdsprocessen overføres indløserkontaktpersonen som det primære objekt. Valgfrit.
Tildel til webroller Et sæt af webroller, der skal knyttes til indløserkontakten, når invitationen er indløst. Valgfrit.
Indløste kontaktperson(er) De kontaktpersoner, der har indløst invitationen.
Maksimalt antal tilladte indløsninger Det antal gange, invitationen kan indløses. Tilgængelig for invitationer af typen Gruppe.

Se også

Konfigurere en kontaktperson til brug på en portal
Indstille godkendelsesidentitet for en portal