Tilgængelige Liquid-typer

Liquid-objekter kan returnere en af syv grundlæggende typer: Streng, Tal, Boolesk, System, Ordbog, DateTime eller Null. Liquid-variabler kan initialiseres ved hjælp af mærket assign eller capture.

Streng

En streng erklæres ved at ombryde tekst i enkelte eller dobbelte anførselstegn.

{% assign string_a = "Hello World!" %}

{% assign string_b = 'Single quotes work too.' %}

Hent antallet af tegn i en streng med størrelsesegenskaben.

{{ string_a.size }} <!-- Output: 12 -->

Tal

Tal kan være heltal eller flydende tal.

{% assign pi = 3.14 %}

{% if page.title.size > 100 %}

This page has a long title.

{% endif %}

Boolesk

En boolesk værdi er enten true eller false.

{% assign x = true %}

{% assign y = false %}

{% if x %}

This will be rendered, because x is true.

{% endif %}

Matrix

En matrix indeholder en liste over værdier af enhver type. Du kan få adgang til et givet element efter indekset (nulbaseret) ved hjælp af [ ], gentage over dem ved hjælp af mærket for, og hente antallet af elementer i matricen ved hjælp af størrelsesegenskaben.

{% for view in entitylist.views %}

{{ view.name }}

{% endfor %}

{{ entitylist.views[0] }}

{% if entitylist.views.size > 0 %}

This entity list has {{ entitylist.views.size }} views.

{% endif %}

Ordbog

Ordbøger indeholder en samling af værdier, som en strengnøgle giver adgang til. Du kan få adgang til et givet element efter strengnøgle ved hjælp af [ ], gentage over dem ved hjælp af mærket for og hente antallet af elementer i ordbogen ved hjælp af størrelsesegenskaben.

{{ request.params["ID"] }}

{% if request.params.size > 0 %}

The request parameters collection contains some items.

{% endif %}

DateTime

Et DateTime-objekt repræsenterer en bestemt dato og et klokkeslæt.

{{ page.modifiedon | date: 'f' }}

Null

Null repræsenterer en værdi, der er tom eller ikke-eksisterende. Output, der forsøger at returnere en null-værdi, gengiver ikke noget. Det vil blive behandlet som false i betingelser.

{% if request.params["ID"] %}

This will render if the ID request parameter is NOT null.

{% endif %}

Se også

Tilføje dynamisk indhold, og oprette brugerdefinerede skabeloner
Gemme kildeindhold ved hjælp af webskabeloner
Forstå Liquid-operatorer
Betinget
Liquid-objekter
Liquid-mærker
Liquid-filtre
Oprette avancerede skabeloner til portaler