Placere underordnede noder ved hjælp af genveje til portaler

Du kan bruge genveje til at placere underordnede noder i hele din portals webstedsoversigt, som simpelthen peger på andre noder, som findes i webstedsoversigten, eller URL-adresser uden for din portal. Med andre ord kan websider, webfiler, arrangementer og forummer alle betragtes som "faste" noder af din portals webstedsoversigt: De føjes til din webstedsoversigt, og når du navigerer til dem, kan du se det faktiske indhold af noderne direkte. Genveje derimod kan betragtes som "uhåndgribelige" noder: De føjes også til webstedsoversigten (i modsætning til weblinks), men når du navigerer til dem, ser du indholdet for den "faste" målnode, som genvejen henviser til, og indholdet gengives af sideskabelonen for denne node.

Administrere genveje i Dynamics 365

Oprettelse, redigering og sletning af genveje kan udføres i Dynamics 365.

  1. Log på Dynamics 365.
  2. Gå til Portaler > Genveje.
  3. Hvis du vil oprette en genvej: Vælg Ny.
  4. Hvis du vil redigere en eksisterende genvej: Dobbeltklik for at vælge den eksisterende Genvej, der vises i gitteret.
  5. Angiv værdier for de angivne felter.
  6. Vælg Gem og luk.

Attributter og relationer

Navn Beskrivelse
Navn Et beskrivende navn til genvejen. Kun til intern brug.
Websted Det websted, som genvejen tilhører.
Overordnet side Den overordnede webside for genvejsobjektet i webstedsoversigten. Genvejen føjes til webstedsoversigten som underordnet på denne side.
Ekstern URL-adresse Målet for genvejen til URL-adressen på en ressource uden for organisationen.
Webside Målet for genvejen til en intern webside.
Webfil Målet for genvejen til en webfil.
Hændelse Målet for genvejen til en hændelse.
Forum Målet for genvejen til et forum.
titel Titlen til genvejen. Dette er det navn, der bliver vist i webstedsoversigten og underordnede navigationsvisningsområder. Hvis det er tomt, vises titel (eller navnet) på målobjektet i stedet.
Beskrivelse En beskrivelse, der vises i underordnede navigationsvisninger. Valgfrit.
Visningsrækkefølge Den forsideredigerbare rækkefølge, som genvejen vises i på webstedsoversigten og i underordnede navigationer i forhold til andre noder på webstedsoversigten.
Deaktiver validering af mål for genvej Hvis du fjerner markeringen, baseres sikkerheden for genvejen på destinationen. Ellers bliver den baseret på den overordnede navigation. Du kan finde flere oplysninger under "Sikkerhed" nedenfor.

Bemærk

En genvej skal kun tildele en værdi i ét af "Mål"-felterne (ekstern URL-adresse, webside, undersøgelse, webfil, hændelse, forum), og en genvej har kun ét mål. For eksempel peger en genvej ikke på både en webside og en undersøgelse eller en ekstern URL-adresse og en webfil. Hvis der findes mere end én målattribut for en genvej, tager genvejen blot den første og ignorerer alle andre. Prioriteringsrækkefølgen for, hvilket mål der blive valgt, afspejles i Dynamics 365-hovedgenvejsformular. Så det bliver først kontrolleret, om der findes en ekstern URL-adresse til genvejen, og hvis der gør det, er genvejens destination den eksterne URL-adresse, og alle andre målattributter vil blive ignoreret. Hvis der ikke er nogen ekstern URL-adresse, tjekker genvejen websiden og derefter undersøgelsen, webfilen, hændelsen og endelig forum.

Sikre genveje

Sikkerhed for genveje kan være baseret på den overordnede side af genvejen, eller på destinationen for genvejen. Dette afgør, hvorvidt genvejen kan ses i webstedsoversigten. Hvis sikkerhed er baseret uden for den overordnede, bestemmer skriveadgang til målet for genvejen naturligvis stadig, om forsideredigering fungerer, når genvejen er blevet brugt til at navigere til målet for genvejen. Derfor påvirker genvejssikkerhed kun navigation samt redigeringsrettigheder til forsideredigering af genveje. Den anvendte sikkerhedsmetode er specifik for genvejen. Hvis du undlader at markere den booleske værdi Deaktiver validering af mål for genvej, baseres sikkerheden for genvejen på målet. Ellers baseres den på den overordnede.

Når genvejsobjektet er oprettet, vises det på dit websted. I ovenstående eksempel har Grundlæggende websted har to yderligere sider, side 1 og side 2. Side 2 er underordnet side 1, der er underordnet i forhold til startsiden. Desuden er der en genvej, der er underordnet i forhold til startsiden, som peger på side 2.

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-portal
Konfigurer webstedsindstillinger for portaler
Konfigurere Dynamics 365-portalgodkendelse
Definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365-portalen
Administrere weblinks i Dynamics 365 eller på portaler