Klargøre en portal

Portaler er websteder, som du kan tilpasse for at give en mere personlig oplevelse til dine kunder, partnere eller interne medarbejdere. Portaler kan integreres med Dynamics 365 for at få vist data fra Dynamics på portalen. Ved hjælp af portaler kan du oprette en lang række oplevelser, hvor webportal-brugere kan udføre flere opgaver. Eksempel:

 • Kunder kan sende sager og finde videnartikler
 • Partnere kan se og styre salgsmuligheder
 • Interne medarbejdere kan oprette og få vist bedste fremgangsmåder
Bemærk

Du skal have en global administratorrolle for at kunne klargøre en portal.

Før du klargør en portal

Du skal oprette portalressourcer og færdiggøre installationen af portalpakken, inden du klargør en portal.

Oprette portalressourcer

 1. Gå til siden Programmer i Dynamics 365 Administration.
 2. Under Programmer har portalen navnet "Konfiguration af navn".
 3. Når denne opgave er fuldført, ændres det til "Navn".

Kontrollere, at installationen af pakken er fuldført

 1. Gå til siden Programmer i Dynamics 365 Administration.
 2. Vælg portalen, og vælg derefter på knappen med den blå blyant med navnet Administrer.
  • Hvis installationen ikke er fuldført, vises denne meddelelse foroven: "Denne portal bliver konfigureret i øjeblikket, og opdateringer er ikke tilladt. Prøv igen senere."
  • Hvis portalressourcerne er oprettet, men pakken ikke er færdiginstalleret, vises denne meddelelse: "URL-adressen til din portal blev oprettet, men installationen af pakken er stadig i gang. Du kan kontrollere status her."

Klargøre en portal

For at fuldføre klargøringen af en portal skal du vende tilbage til din Dynamics 365-forekomst, når du har købt en ny portallicens.

 1. Gå til Dynamics 365 Administration , og klik på fanen Programmer.
 2. Vælg programrækken med titlen Tilføjelsesprogrammet Portal, og klik på Administrer.
 3. I sektionen Generelle indstillinger skal du angive et Navn til din portal. Dette Navn er med til at identificere portalen og kan ændres senere.
 4. Feltet Type repræsenterer typen af portalabonnement (prøve- eller produktionsversion). Dette er et systemfelt, så det kan ikke ændres af brugeren. Værdien varierer afhængigt af, om det er et gratis eller et betalt abonnement.
 5. I feltet Portalens URL-adresse skal du skrive det underdomænenavn, du ønsker for din portal. Du kan kun bruge alfanumeriske tegn eller bindestreger (-). Andre tegn er ikke tilladt. Når portalen er klargjort, kan URL-adressen ikke ændres, men der kan bruges et brugerdefineret domænenavn.
 6. Brug Dynamics 365-forekomstens rulleliste til at vælge, hvilken Dynamics 365-forekomst du vil sammenkæde portalen med. Kræver systemadministrator- eller systemtilpasserrollen i den Dynamics 365-forekomst, som du vælger for at vælge den.
 7. Vælg standardsproget for din portal på Vælg portalsprog-rullelisten. De tilgængelige sprog afhænger af, hvilke sprog der er installeret på din Dynamics 365-forekomst.

  Bemærk

  Eksempeldata findes kun på ét sprog, så hvis du vælger et standardsprog, afgør det også, hvordan eksempeldataene bliver oversat. Arabisk og hebraisk understøttes ikke og vises ikke.

 8. Vælg portaladministrator-rullelisten skal du vælge den Dynamics 365-bruger, der skal konfigurere, tilpasse og vedligeholde portalen. Alle Dynamics 365-brugere, der har sikkerhedsrollen Systemadministrator i organisationen, vises som muligheder.

 9. I sektionen Portalpublikum skal du vælge typen af publikum, som vil besøge den nye portal. Dette afgør, hvilke muligheder for portaler får du. Du kan vælge:

  • Partner

   • Kundernes selvbetjeningsportal
   • Kundeportal
   • Partnerportal
   • Partner Project Service (valgfri, kræver installerede løsninger)
   • Partner Field Service (valgfri, kræver installerede løsninger)
   • Communityportal
  • Kunde

   • Kundernes selvbetjeningsportal
   • Kundeportal
   • Communityportal
  • Medarbejder

   • Medarbejdernes selvbetjeningsportal

I nedenstående tabel vises en oversigt over de funktioner, der er knyttet til hver enkelt portalindstilling:

Funktion Kundernes selvbetjeningsportal Partnerportal Medarbejdernes selvbetjeningsportal Communityportal Kundeportal
Klar globalt
Understøttelse af flere sprog
Portaladministration
Tilpasning og udvidelse
Temaer
Indholdsstyring
Vidensstyring
Support/Case Management
Forummer
Facetteret søgning
Profilstyring
Abonner på forumtråd
Kommentarer
Azure AD-godkendelse
Ideer
Blogs
Project Service Automation integration
Field Service integration
Partner Onboarding
-portalbase
Portalarbejdsprocesser
Webmeddelelser
Microsoft Identity
Identitetsarbejdsprocesser
Webformularer
Feedback
 1. I sektionen Vælg den portal, der skal installeres skal du vælge, hvilken type portal du vil oprette. De viste indstillinger er baseret på den målgruppe, du har valgt.

  Konfigurere indstillingerne for din portal

 2. Klik på Send, og acceptér Vilkår for brug.

  Vilkår for brug

 3. Du vil blive omdirigeret til Microsoft Office 365-logonsiden. Vælg den Dynamics 365-bruger, som du brugte til at oprette portalen.

  Logge på [!INCLUDE[pn-dynamics-crm](../includes/pn-dynamics-crm.md)]

 4. Du bliver bedt om at give samtykke til Dynamics 365-portalerne.

  Give tilladelse til aktivering af logon

Når du har gjort det, begynder din portal klargøring. Klargøringen tager normalt nogle få timer, men det kan tage længere tid, afhængigt af systembelastningen. Navn på portalen under fanen Program ændres til "Konfiguration af Navn" under klargøringen. Gå tilbage til siden for administration af webportalen for at kontrollere, om klargøring er fuldført.

Fejlfinding i forbindelse med klargøring

Nogle gange kan der opstå en fejl under installationen af pakken eller oprettelsen af URL-adressen. I så fald kan processerne genstartes.

Hvis "Konfiguration af Navn" ændres til "Klargøringen af Navn mislykkedes", skal du starte klargøringsprocessen igen.

 1. Gå til siden Programmer, og vælg portalen.
 2. Vælg knappen med den blå blyant og navnet Administrer.
 3. Vælg en af følgende indstillinger:

  • Genstart klargøring: Genstarter installationsprocessen med den konfiguration, der tidligere var defineret.

  • Skift værdier, og genstart klargøring: Her kan du ændre nogle af værdierne, før du genstarter klargøringsprocessen.

   Klargøringsfejl

Hvis installationen af pakken er mislykkedes, åbnes siden Portaladministrator uden problemer, men når du vil navigere til portalens URL-adresse, vises meddelelsen "Klargør konfiguration." Gør følgende:

 1. Gå til siden Løsningsadministration i Dynamics 365 Administration, og kontrollér, at pakkens status er "Installationen mislykkedes".
 2. Hvis pakkestatus er "Installationen mislykkedes", kan du prøve at gentage installationen fra løsningssiden. Du skal også kontrollere, at en systemadministrator i Dynamics 365 installerer løsningen med standardsproget i Dynamics 365. Det skal være indstillet til det sprog, som portalen skal installeres på.
Bemærk

Visse løsninger har forudsætninger for deres installationen, så installationen mislykkes, hvis de ikke er opfyldt. Hvis du f.eks. vil installere Partner Field Service til en partnerportal, skal Partnerportal- og Field Service-løsningerne allerede være installeret. Hvis du forsøger at installere Partner Field Service først, mislykkes installationen, og der vises en fejlmeddelelse.

Opsætning af brugerdefinerede domæner og SSL-certifikater til en Dynamics 365-portal

Et brugerdefineret domæne kan hjælpe dine kunder med lettere at finde dine supportressourcer og kan forbedre dit mærke. Der kan kun føjes ét brugerdefineret domænenavn til en portal. Når du har klargjort din portal og fået dit domænenavn, skal du bruge et SSL-certifikat for at oprette et brugerdefineret værtsnavn.

Konfigurere et brugerdefineret domæne

 1. Gå til Dynamics 365 Online Administration, og klik på fanen Programmer.
 2. Vælg navnet på den portal, du vil oprette et brugerdefineret domæne for, og klik på Administrer. > Handlinger på portal > Tilføj et brugerdefineret domænenavn.

Du kan bruge det købte SSL-certifikat for dit domæne til at sammenkæde din Dynamics 365-portal med et brugerdefineret domæne ved hjælp af guiden.

 1. Klik på Overfør et nyt certifikat, hvis du endnu ikke har overført .pfx filen til organisationen.
 2. Klik på overførselsknappen under Fil, og vælg .pfx-filen.
 3. Angiv adgangskoden til dit SSL-certifikat i feltet Adgangskode. Ellers skal du klikke på Bruge et eksisterende certifikat og vælge det korrekte certifikat i rullemenuen. Sørg for, at du bruger et SHA2-certifikat. SHA1-understøttelse bliver fjernet fra populære webbrowsere.
 4. Klik på Tilføj en nyt værtsnavn for at oprette et nyt brugerdefineret domæne. Angiv det ønskede domænenavn i feltet Domænenavn. Ellers skal du klikke på Bruge et eksisterende værtsnavn og vælge det ønskede værtsnavn i rullemenuen.

  Bemærk
  • Du kan kun have ét brugerdefineret domænenavn til en portal.
  • Hvis du vil oprette et brugerdefineret værtsnavn, skal du oprette et CNAME hos domæneudbyderen, der dirigerer dit domæne til URL-adressen for din Dynamics 365-portal. Hvis du lige har tilføjet et CNAME hos domæneudbyderen, kan det tage tid, inden det overføres til alle DNS-servere. Hvis navnet ikke overføres, og du tilføjer det her, vises meddelelsen: "Tilføj en post af typen CNAME i dette domænenavn". Prøv igen efter et stykke tid.
 5. Gennemse de oplysninger, du har angivet, og klik derefter på Næste for at begynde at oprette SSL-bindingen.

 6. Du bør nu se følgende meddelelse: "Der blev konfigureret et brugerdefineret domænenavn for denne portal. Du kan nu gå til {Brugerdefineret domænenavn} for at få adgang til portalen." {Brugerdefineret domænenavn} bliver et link til den brugerdefinerede portal URL-adresse, der lige er blevet konfigureret. Klik på Udfør for at lukke guiden.

  Vælge SSL-certifikatet