Klargøre en portal

Portaler er websteder, som du kan tilpasse for at give en mere personlig oplevelse til dine kunder, partnere eller interne medarbejdere. Portaler kan integreres med Dynamics 365 for at få vist data fra Dynamics på portalen. Ved hjælp af portaler kan du oprette en lang række oplevelser, hvor webportal-brugere kan udføre flere opgaver. Eksempel:

 • Kunder kan sende sager og finde videnartikler
 • Partnere kan se og styre salgsmuligheder
 • Interne medarbejdere kan oprette og få vist bedste fremgangsmåder
Bemærk
 • Når du vil klargøre en portal, skal du være tildelt rollen Systemadministrator i den Dynamics 365-organisation, der er valgt for portalen.
 • Hvis du vil administrere en eksisterende portal, skal du være tildelt en af følgende roller:
 • Global administrator for Office 365
 • Dynamics 365-serviceadministrator Du kan finde flere oplysninger om denne rolle her.
 • Systemadministrator i den Dynamics 365-organisation, der er valgt til portalen.

Hvis du ikke har fået tildelt en af de ovennævnte roller, vises følgende meddelelse: "Du skal være global administrator, administrator af Dynamics 365-tjenesten eller systemadministrator for denne organisation for at administrere denne portal".

For at fuldføre klargøringen af en portal skal du vende tilbage til din Dynamics 365-forekomst, når du har købt en ny portallicens.

 1. Gå til Dynamics 365 Administration , og klik på fanen Programmer.
 2. Vælg programrækken med titlen Tilføjelsesprogrammet Portal, og klik på Administrer.
 3. I sektionen Generelle indstillinger skal du angive et Navn til din portal. Dette Navn er med til at identificere portalen og kan ændres senere.
 4. Feltet Type repræsenterer typen af portalabonnement (prøve- eller produktionsversion). Dette er et systemfelt, så det kan ikke ændres af brugeren. Værdien varierer afhængigt af, om det er et gratis eller et betalt abonnement.
 5. I feltet Portalens URL-adresse skal du skrive det underdomænenavn, du ønsker for din portal. Du kan kun bruge alfanumeriske tegn eller bindestreger (-). Andre tegn er ikke tilladt. Når portalen er klargjort, kan URL-adressen ikke ændres, men der kan bruges et brugerdefineret domænenavn.
 6. Brug Dynamics 365-forekomstens rulleliste til at vælge, hvilken Dynamics 365-forekomst du vil sammenkæde portalen med. Kræver systemadministrator- eller systemtilpasserrollen i den Dynamics 365-forekomst, som du vælger for at vælge den.
 7. Vælg standardsproget for din portal på Vælg portalsprog-rullelisten. De tilgængelige sprog afhænger af, hvilke sprog der er installeret på din Dynamics 365-forekomst.

  Bemærk

  Eksempeldata findes kun på ét sprog, så hvis du vælger et standardsprog, afgør det også, hvordan eksempeldataene bliver oversat. Arabisk og hebraisk understøttes ikke og vises ikke.

 8. Vælg portaladministrator-rullelisten skal du vælge den Dynamics 365-bruger, der skal konfigurere, tilpasse og vedligeholde portalen. Alle Dynamics 365-brugere, der har sikkerhedsrollen Systemadministrator i organisationen, vises som muligheder.

 9. I sektionen Portalpublikum skal du vælge typen af publikum, som vil besøge den nye portal. Dette afgør, hvilke muligheder for portaler får du. Du kan vælge:

  • Partner

   • Kundernes selvbetjeningsportal
   • Kundeportal
   • Partnerportal
   • Partner Project Service (valgfri, kræver installerede løsninger)
   • Partner Field Service (valgfri, kræver installerede løsninger)
   • Communityportal
  • Kunde

   • Kundernes selvbetjeningsportal
   • Kundeportal
   • Communityportal
  • Medarbejder

   • Medarbejdernes selvbetjeningsportal

I nedenstående tabel vises en oversigt over de funktioner, der er knyttet til hver enkelt portalindstilling:

Funktion Kundernes selvbetjeningsportal Partnerportal Medarbejdernes selvbetjeningsportal Communityportal Kundeportal
Klar globalt
Understøttelse af flere sprog
Portaladministration
Tilpasning og udvidelse
Temaer
Indholdsstyring
Vidensstyring
Support/Case Management
Forummer
Facetteret søgning
Profilstyring
Abonner på forumtråd
Kommentarer
Azure AD-godkendelse
Ideer
Blogs
Project Service Automation integration
Field Service integration
Partneronboarding
-portalbase
Portalarbejdsprocesser
Webmeddelelser
Microsoft Identity
Identitetsarbejdsprocesser
Webformularer
Feedback
 1. I sektionen Vælg den portal, der skal installeres skal du vælge, hvilken type portal du vil oprette. De viste indstillinger er baseret på den målgruppe, du har valgt.

  Konfigurere indstillingerne for din portal

 2. Klik på Send, og acceptér Vilkår for brug.

  Vilkår for brug

Når du har accepteret vilkårene for brug, begynder portalen klargøringen. Klargøringen tager normalt 30 minutter, men det kan tage nogle timer, afhængigt af systembelastningen. Navn på portalen under fanen Program ændres til "Konfiguration af Navn" under klargøringen. Gå tilbage til siden for administration af webportalen for at kontrollere, om klargøring er fuldført.

Bemærk

Når en bruger logger på portalen for første gang ved hjælp af Azure AD-legitimationsoplysninger, der vises en samtykke-side for alle brugere uanset bruger- eller portaltypen.

Fejlfinding i forbindelse med klargøring

Nogle gange kan der opstå en fejl under installationen af pakken eller oprettelsen af URL-adressen. I så fald kan processerne genstartes.

Hvis "Konfiguration af Navn" ændres til "Klargøringen af Navn mislykkedes", skal du starte klargøringsprocessen igen.

 1. Gå til siden Programmer, og vælg portalen.
 2. Vælg knappen med den blå blyant og navnet Administrer.
 3. Vælg en af følgende indstillinger:

  • Genstart klargøring: Genstarter installationsprocessen med den konfiguration, der tidligere var defineret.

  • Skift værdier, og genstart klargøring: Her kan du ændre nogle af værdierne, før du genstarter klargøringsprocessen.

   Klargøringsfejl

Hvis installationen af pakken er mislykkedes, åbnes siden Portaladministrator uden problemer, men når du vil navigere til portalens URL-adresse, vises meddelelsen "Klargør konfiguration." Gør følgende:

 1. Gå til siden Løsningsadministration i Dynamics 365 Administration, og kontrollér, at pakkens status er "Installationen mislykkedes".
 2. Hvis pakkestatus er "Installationen mislykkedes", kan du prøve at gentage installationen fra løsningssiden. Du skal også kontrollere, at en systemadministrator i Dynamics 365 installerer løsningen med standardsproget i Dynamics 365. Det skal være indstillet til det sprog, som portalen skal installeres på.
Bemærk

Visse løsninger har forudsætninger for deres installationen, så installationen mislykkes, hvis de ikke er opfyldt. Hvis du f.eks. vil installere Partner Field Service til en partnerportal, skal Partnerportal- og Field Service-løsningerne allerede være installeret. Hvis du forsøger at installere Partner Field Service først, mislykkes installationen, og der vises en fejlmeddelelse.

Opsætning af brugerdefinerede domæner og SSL-certifikater til en Dynamics 365-portal

Et brugerdefineret domæne kan hjælpe dine kunder med lettere at finde dine supportressourcer og kan forbedre dit mærke. Der kan kun føjes ét brugerdefineret domænenavn til en portal. Når du har klargjort din portal og fået dit domænenavn, skal du bruge et SSL-certifikat for at oprette et brugerdefineret værtsnavn.

Konfigurere et brugerdefineret domæne

 1. Gå til Dynamics 365 Online Administration, og klik på fanen Programmer.
 2. Vælg navnet på den portal, du vil oprette et brugerdefineret domæne for, og klik på Administrer. > Handlinger på portal > Tilføj et brugerdefineret domænenavn.

Du kan bruge det købte SSL-certifikat for dit domæne til at sammenkæde din Dynamics 365-portal med et brugerdefineret domæne ved hjælp af guiden.

 1. Klik på Overfør et nyt certifikat, hvis du endnu ikke har overført .pfx filen til organisationen.
 2. Klik på overførselsknappen under Fil, og vælg .pfx-filen.
 3. Angiv adgangskoden til dit SSL-certifikat i feltet Adgangskode. Ellers skal du klikke på Bruge et eksisterende certifikat og vælge det korrekte certifikat i rullemenuen. Sørg for, at du bruger et SHA2-certifikat. SHA1-understøttelse bliver fjernet fra populære webbrowsere.
 4. Klik på Tilføj en nyt værtsnavn for at oprette et nyt brugerdefineret domæne. Angiv det ønskede domænenavn i feltet Domænenavn. Ellers skal du klikke på Bruge et eksisterende værtsnavn og vælge det ønskede værtsnavn i rullemenuen.

  Bemærk
  • Du kan kun have ét brugerdefineret domænenavn til en portal.
  • Hvis du vil oprette et brugerdefineret værtsnavn, skal du oprette et CNAME hos domæneudbyderen, der dirigerer dit domæne til URL-adressen for din Dynamics 365-portal. Hvis du lige har tilføjet et CNAME hos domæneudbyderen, kan det tage tid, inden det overføres til alle DNS-servere. Hvis navnet ikke overføres, og du tilføjer det her, vises meddelelsen: "Tilføj en post af typen CNAME i dette domænenavn". Prøv igen efter et stykke tid.
 5. Gennemse de oplysninger, du har angivet, og klik derefter på Næste for at begynde at oprette SSL-bindingen.

 6. Du bør nu se følgende meddelelse: "Der blev konfigureret et brugerdefineret domænenavn for denne portal. Du kan nu gå til {Brugerdefineret domænenavn} for at få adgang til portalen." {Brugerdefineret domænenavn} bliver et link til den brugerdefinerede portal URL-adresse, der lige er blevet konfigureret. Klik på Udfør for at lukke guiden.

  Vælge SSL-certifikatet

Importere oversættelser af metadata

Når du klargør en portal, installeres de relaterede portalløsninger i organisationen. Under installationen af løsningerne, installeres oversættelserne af løsningsmetadata (f.eks. feltnavn, formularnavn, visningsnavn etc.) kun for de sprog, der er i øjeblikket er aktiveret i organisationen. Hvis du aktiverer et nyt sprog i fremtiden, installeres metadataene ikke automatisk for et sprog, der netop er blevet aktiveret. Du kan hente oversættelsen af metadataene for det sprog, der netop er blevet aktiveret, ved at importere metadataoversættelsen fra Administration.

Sådan importeres oversættelser af metadata:

 1. Gå til siden Dynamics 365 Administration, og klik på fanen Programmer.
 2. Vælg navnet på den portal, som du vil importere metadataoversættelsen i, og klik på Administrer.
 3. Gå til Handlinger på portal > Hent de seneste oversættelser af metadata. Der vises et bekræftelsesvindue, hvor du bliver spurgt, om du vil opdatere portalløsningerne.
 4. Klik på Opdater. Portalløsningerne opdateres med de nyeste metadataoversættelser.
Bemærk
 • Hvis den nyeste version af portalpakken er tilgængelig, opdateres den ikke. Portalløsningerne opdateres i den samme version. Hvis du vil opgradere dine portalløsninger baseret på de senest tilgængelige pakker, skal du have adgang til løsningsadministration.
 • Hvis en bruger har ændret data i Dynamics 365, overskrives de eksisterende data ikke under opdateringen.
 • Hvis portalløsningerne installeres, kan opdateringen af løsningen ikke udløses.

Vise en brugers aktivitet på en portal

Dynamics 365 for Customer Insights (DCI) er en cloud-baseret SaaS-service, der giver virksomheder af alle størrelser mulighed for at samle data fra flere kilder og generere viden og indsigt til at bygge en holistisk 360° visning af deres kunder.

Du kan aktivere en portal til at sende data om en brugers aktivitet til din forekomst af DCI. Det kan være gøre det nemmere at følge brugerens forløb på en portal, før og efter oprettelse af en sag. Det kan også hjælpe dig med at forstå det egentlige problem, undgå at bede om de samme oplysninger igen fra brugeren og gøre det muligt for dig at svare med de relevante oplysninger.

Lad os se på følgende situation:

Henrik er Dynamics 365-administrator, og han er interesseret i at kende portalbrugernes aktiviteter, før sagen sendes. Henrik køber DCI-forekomst fra Azure-portalen ved hjælp af sin egen abonnementsplan. Derefter går han til portalens administrationscenter og konfigurerer sin portal til at bruge den DCI-forekomst, han har købt.

Dynamics 365-portaler kræver den nyeste delte adgangsnøgle for at sende interaktionerne til DCI. Henrik navigerer til portalens administrationscenter, og han kan se den DCI-forekomst, der er konfigureret i øjeblikket. Han kan ændre DCI-forekomsten eller opdatere den delte adgangsnøgle til den konfigurerede DCI-forekomst.

Sådan får du vist en brugers aktivitet på en portal:

 1. Gå til siden Dynamics 365 Administration, og klik på fanen Programmer.
 2. Vælg navnet på den portal, du vil se brugeraktiviteten for, og klik på Administrer.
 3. Klik på Portalanalyse. Siden Sporing af portalinteraktion vises.
 4. Klik på Konfigurer sporing af portalinteraktion. Vinduet Konfigurer sporing af portalinteraktion åbnes.
 5. Angiv følgende værdier i henhold til din forekomst af Dynamics 365 Customer Insights:
  • URI for Dynamics 365 for Customer Insights-hub
  • Navn på politik med tilladelser til at administrere, læse og skrive
  • Delt nøgle
 6. Læs eksempelvisningsaftalen, og markér afkrydsningsfeltet Jeg har læst og forstået vilkårene og betingelserne.
 7. Klik på Konfigurer. Der vises et statusvindue.
 8. Klik på Luk i bekræftelsesvinduet.

Når DCI er konfigureret på portalen, bliver følgende handlinger tilgængelige:

 • Opdater konfigurationen af D365 Customer Insights: Giver mulighed for at opdatere den delte nøgle, der er relateret til politikken. Hub-URI'en er skrivebeskyttet.
 • Slet integration af D365 Customer Insights: Gør det muligt at slette konfigurationen af forbindelsen mellem din DCI og din portal.

Konfigurer DCI

For at bevare interaktionerne i kundens DCI skal portalen oprette den interaktionsrelaterede konfiguration i DCI. Disse interaktioner skal være knyttet til en DCI-profil.

Bemærk

Dynamics 365 understøtter flere portaler, og de kan bruge den samme DCI-forekomst.

En portalbruger få vist videnartikler, blogge, forumtråde, portalsøgning, der er synlig på portalen.

For at give en problemfri oplevelse hentes følgende interaktioner i DCI:

Navn på interaktion Visningsnavn Felter Beskrivelse Parametre, der hentes
portal_viewknowledgearticle Videnartikel portal_interactionid, portal_knowledgearticleid, portal_knowledgetitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Sporer portalbrugere, der får vist en videnartikel Videnartikel-id, sprog, sessions-id og portal-id
portal_viewblogpost Blogopslag portal_interactionid,portal_blogpostid, portal_blogtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Sporer portalbrugere, der får vist et blogopslag Blogopslags-id, sessions-id, portal-id
portal_viewforumthread Forumtråd portal_interactionid,portal_forumthreadid, portal_forumthreadtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Sporer portalbrugere, der får vist en forumtråd Forumtråd-id, sessions-id, portal-id
portal_search Portalsøgning portal_interactionid, portal_contactid, portal_searchstring, portal_timestamp, portal_portalid Sporer portalbrugernes søgninger.

Som portaladministrator kan du konfigurere, hvilken interaktion der bliver anvendt i DCI via portaler i overensstemmelse med kundens behov. For at forhindre, at en bestemt interaktion blive hentet en portal, kan du slette interaktionstypen fra DCI.

Portalen bevarer alle data i Dynamics 365. Alle de data, der kræves for at gengive indholdet på portalen, kommer fra Dynamics 365. Dataene i Dynamics 365 bliver brugt til at tilpasse profiler og portalinteraktionerne bliver knyttet til dem. Portaler opretter ikke brugerdefinerede profiler. Som portaladministrator skal du manuelt oprette forbindelse mellem denne Dynamics 365-organisation og DCI og oprette profiler. Du skal konfigurere objektet Kontaktperson som en profil og derefter knytte kontaktpersonen til portalinteraktionerne, ved hjælp af det crmrecordid, der er gjort permanent som portal_contactid i portalinteraktionerne. Efter oprettelse af profiler skal administratoren manuelt sammenkæde profilerne med portalinteraktionstypen. Dette gør det muligt for administratoren at oprette diagram-/profilvisninger.

Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af DCI her.

Visualisere kundekampagneforløb

Når du visualiserer et kundekampagneforløb, kan du se brugerens aktiviteter i diagramformat. På denne måde kan du bedre følge, hvilke aktiviteter en bruger allerede har udført, inden du sender sagen, så du kan levere relevante oplysninger.

Lad os se på følgende situation:

Sharron er den repræsentant for kundeservice, der arbejder med sager i Contoso, Ltd. Hun hjælper ofte sine kunder med at løse kundeproblemer ved at dele linket til videnartikler fra http://support.contoso.com-selvbetjeningsportalen. Nogle gange har Sharron delt de artikler, hendes kunder allerede har læst, hvilket har medført lavere kundetilfredshed.

Diagrammet Kundekampagneforløb er integreret i Sag-formularen, som viser portalbrugerens aktivitet, få øjeblikke før sagen blev oprettet. Derfor ved Sharron, hvilke aktiviteter hendes portalbruger allerede har udført, og hun kan dele de relevante oplysninger, som kan hjælpe løse problemet, på en effektiv måde.

Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af DCI her.