Oprette en brugerdefineret sideskabelon til gengivelse af et RSS-feed

I dette eksempel skal vi oprette en brugerdefineret sideskabelon for at gengive et RSS-feed af nyhedsartikler ved hjælp af Liquid og en sideskabelon til en webskabelon. Flere oplysninger: Gemme kildeindhold ved hjælp af webskabeloner

Først skal vi oprette en ny Dynamics 365-visning, som vi skal bruge til at indlæse data til vores feed. I dette eksempel vælger vi en visning på websider, og vi bruger dette objekt til at gemme vores artikler. Vi kan bruge denne visning til at konfigurere sortering og filtrering af resultater og medtage de objektattributter, som skal være tilgængelige i vores Liquid-skabelon, som kolonner.

Redigere en sideskabelon

Dernæst skal vi oprette en webskabelon til vores RSS-feed. Denne skabelon skal anvendes til en bestemt webside på vores websted, så vi skal bruge titel og oversigt over siden som titel og beskrivelse af feedet. Derefter skal vi bruge entityview-mærket til at indlæse vores nyoprettede visning "Nyhedsartikler". Flere oplysninger: Dynamics 365-objektmærker. Bemærk, at vi også indstiller feltet MIME-type i webskabelonen til application/rss+xml. Dette angiver, hvad svarindholdstypen kan blive, når vores skabelon gengives.

Konfigurere en webskabelon til et RSS-feed

Vi skal nu oprette en ny sideskabelon, som tillader os at tildele vores RSS-feedskabelon til en webside på vores websted. Bemærk, at vi fravælger Brug websteds sidehoved og sidefod, fordi vi vil overtage gengivelsen af hele sidesvaret for vores feed.

Konfigurere en sideskabelon til et RSS-feed

Nu er der kun tilbage at oprette en ny webside, som kan være vært for vores feed, give den en titel og oversigt og tildele den til vores "RSS-feed"-skabelon. Vi kan gøre dette i Dynamics 365 eller ved hjælp af portalens indbyggede redigeringsfunktioner:

Tilføje en ny underordnet side

Nu, når vi anmoder om denne nye webside, får vi vores RSS-feed XML:

Eksempel på et RSS-feed

I dette eksempel har vi set, hvordan vi kan kombinere Liquid, Webskabeloner, Dynamics 365-visninger og portaler-indholdsstyringsfunktioner til at oprette et brugerdefineret RSS-feed. Kombinationen af disse funktioner føjer effektive tilpasningsfunktioner til portalprogrammer.

Se også

Oprette avancerede skabeloner til portaler
Oprette en brugerdefineret sideskabelon ved hjælp af Liquid og en sideskabelon i en webskabelon
Gengive objektlisten, der er tilknyttet den aktuelle side
Gengive et websteds sidehoved og primære navigationslinje
Gengive op til tre niveauer af sidehierarki ved hjælp af hybridnavigation