Sende en invitation til din Kundens mening-undersøgelse

Du kan invitere svarpersoner til at deltage i en Kundens mening til Dynamics 365-undersøgelse på forskellige måder, afhængigt af hvordan du vil sende invitationen, om du vil ikke-anonyme svar, og om du vil overføre data til undersøgelsen.

Undersøgelser kan være:

  • Anonym. Dynamics 365 ved ikke, hvem svarpersonerne er. Du kan distribuere et link til undersøgelsen ved hjælp af e-mail, de sociale medier Twitter eller Facebook eller andre websider.

  • Ikke-anonym. Du sender undersøgelsesinvitationer til bestemte kontakter eller kundeemner i Dynamics 365.

Medie Udløser Invitationen kan overføres Svar i Dynamics 365 Kommentarer
Anonym Ethvert Ethvert Nej Oprette kundeemne
Mailskabeloner E-mail Direct e-mail

Arbejdsproces

Kampagne

Lynkampagne

E-mail-brevfletning

Manuel e-mail
Ja Konto

Kontaktperson

Potentiel kunde

Angående
Der skal oprettes en e-mail-skabelon for hver undersøgelse
E-mail E-mail Arbejdsproces

Kampagne

Lynkampagne

Manuel e-mail
Ja (for arbejdsprocesser) Konto

Kontaktperson

Potentiel kunde

Angående
Kun invitationer Til senere brug med alle medier Ethvert Ja (for arbejdsprocesser) Konto

Kontaktperson

Potentiel kunde

Angående
Nyttig til integration med tredjeparts e-mail-udbydere

Anonyme undersøgelser

Hvis du konfigurerer din undersøgelse til at tillade anonyme svarpersoner, kan du kopiere URL-adressen til undersøgelsen og indsætte den i det medie, du vil sende den med. Du kan sende den via e-mail, opslå den på sociale mediewebsteder som f.eks. Twitter eller Facebook eller udgive den på dit websted.

Hvis du vil integrere undersøgelsen i en iFrame på dit websted, skal du kopiere og indsætte HTML-koden fra feltet IFrame-URL på undersøgelsen. Vælg Kør i IFrame for at fjerne sidehoved- og sidefodelementerne i undersøgelsen.

Dynamics 365 tilknytter ikke svar til en kundepost i Dynamics 365. Hvis du vil oprette et kundeemne fra et anonymt svar, skal du angive Opret kundeemne til anonyme svar til Ja.

Ikke-anonyme undersøgelser

For ikke-anonyme undersøgelser er det link, du sender til svarpersoner, specifikt og entydigt for hver enkelt kunde. Dynamics 365 genererer de URL-adresser, som du kan bruge, når du opretter en undersøgelsesinvitation eller indlejrer undersøgelsens kodestykke i en e-mail. Du kan bruge mailkodestykket i undersøgelsesfeltet Mailkodestykke.

Når du kopierer mailkodestykket fra undersøgelsen og indsætter det i en e-mail i Dynamics 365, konverterer Dynamics 365 kodestykket fra sin GUID-formular:

[Survey-Snippet-Start]73379cd2-77b4-e511-8112-00155d0a190d[Survey-Snippet-End]

til et link med den link-tekst, du har angivet i undersøgelsens Invitationslinktekst-felt, f.eks.:

Klik her for at deltage i undersøgelsen.

Brug af overførte data i en undersøgelsesinvitation

Hvis du vil tilpasse din undersøgelsesinvitation i en Dynamics 365-mail, skal du sørge for, at dit undersøgelseskodestykke indeholder overførte data og derefter tilføje en lodret streg (|), også kaldet en pipe, samt parametrene efter GUID i din invitationsmail.

Dette undersøgelseskodestykke indeholder f.eks. overførte data for Customer, User og Other_1 (bruges til sagsnummeret):

Tak, CUSTOMER_PIPED_DATA\, for din feedback og din hjælp til at forbedre den service, vi kan levere til dig. Du bedes tage dig tid til at besvare nogle spørgsmål om sagsnummeret OTHER_1_PIPED_DATA\ og kundeservicemedarbejderen USER_PIPED_DATA\.

I mailinvitationen skal du tilføje feltet til overførte data efterfulgt af = og værdien. Du kan tilføje flere parametre, separeret med |. Med undersøgelseskodestykket i ovenstående eksempel ville følgende linje i en e-mail-invitation:

[Survey-Snippet-Start]bd3b2cc6-3597-e511-80bd-00155db50802|customer=Marie|other_1=298724|user=Nancy[Survey-Snippet-End]

se sådan ud for kunden:

Tak, Marie, for din feedback og din hjælp til at forbedre den service, vi kan levere til dig. Du bedes tage dig tid til at besvare nogle spørgsmål om sagsnummeret 298724 og kundeservicemedarbejderen Nancy.

Bemærk

Du kan også oprette arbejdsprocesser til at bruge med undersøgelser og angive de relevante felter i stedet for enkelte navne, så du kan sende e-mails automatisk som en del af arbejdsprocessen. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af arbejdsprocesser i Technet: Arbejdsprocesser.