Salgs- og rentabilitetsperformance, Power BI-indhold

Vigtigt

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

Dette emne beskriver, hvad der er indeholdt i Dynamics-365 for Operations – indholdspakke til salgs- og rentabilitetsperformance til Microsoft Power BI. Det beskrives, hvordan du får adgang til rapporter, der er inkluderet i indholdspakken, og der er oplysninger om den datamodel og de enheder, der er brugt til at oprette indholdspakken.

Overblik

Denne indholdspakke blev oprettet til salgschefer overvågning af salgsmetrikker for omsætning, bruttoavance og overskudsgrader. Programmet bruger salgstransaktionsdata fra Microsoft Dynamics 365 for Operations og indeholder både en samlet oversigt over alle firmaets salgstal og en opdeling af salgsperformance for kunder og produkter. Ved at fremhæve ændringer i væksten i omsætning og overskud over tid, kan rapporter bruges til at gøre ledere opmærksom på positive og negative tendenser for individuelle kunder og produkter. Kategori- og områdeledere kan finde det nyttigt at have diagrammer, der sammenligner omsætning og rentabilitet for forskellige produktkategorier og kundegrupper med hinanden til at udpege tabere og vindere. En omfattende rapport, der afbilder de enkelte kunders omsætning i forhold til overskudsgraden giver account managers et databaseret grundlag for at tilpasse deres salgs- og marketingindsats til hver enkelt kundes respektive profil. Indholdspakken til salgs- og rentabilitetsperformance giver salgschefer mulighed for at analysere salgsperformance efter:

  • Omsætning, år til dato (efter kundegruppe og individuelle kunder, salgskategorier og individuelle produkter og geografiske områder)
  • Omsætningsændring, år for år (efter kunderegioner og salgskategorier)

Rentabiliteten kan analyseres efter:

  • Bruttoavance og overskudsgrad (efter kundegrupper og produktsalgskategorier)
  • Bruttoavanceændring, år for år
  • Kunderentabilitet (efter omsætning i forhold til bruttoavance)

Adgang til indholdspakken

Indholdspakken til salgs- og rentabilitetsperformance til Power BI er udgivet som et implementeringsaktiv i Lifecycle Services (LCS) og kan åbnes fra Microsoft Dynamics 365 for Operations. Du kan finde yderligere oplysninger om adgang til og start af Power BI-rapporter i Power BI-indhold i LCS fra Microsoft og dine partnere. Bemærk: KB 4011327 er en forudsætning for dette Power BI-indhold. Når du logger på Lifecycle Services, kan du få adgang til KB her: https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327.

Metrikker, der er inkluderet i indholdspakken

Indholdspakken indeholder en rapport, der består af et sæt metrikker, der er visualiseret som diagrammer, felter og tabeller. I nedenstående tabel vises en oversigt over visualiseringerne i indholdspakken.

Rapportside Diagrammer Felter
Omsætning efter kunde Top 10-kunder efter omsætning Samlet omsætning
Samlet omsætning efter kundegruppe Stigning år for år i omsætning
Gennemsnitlig kundeomsætning efter kundegruppe Bruttoavance
Omsætning og bruttoavance efter kundegruppe
Omsætning efter produkt Omsætning og bruttoavance efter salgskategori I alt # produkter
Top 10-produkter efter omsætning Antal aktive produkter i alt og procentdel af antal produkter i alt
Omsætning i alt efter salgskategori Antal produkter, der udgør for 80 % af omsætningen
Omsætning pr. periode* Omsætning pr. måned Stigning år for år i omsætning
Efterfølgende omsætningsafvigelse år for år Stigning i % år for år i omsætning
Afvigelse i salg i alt efter kundeområde
Omsætning efter lokalitet Omsætning efter by
Stigning i % år for år i omsætning
Omsætning pr. område
Kunderentabilitet Bruttoavance i forhold til omsætning, efter kunde Bruttofortjeneste, dækningsbidrag, stigning i omsætningen år for år
Rentabilitetsanalyse Omsætning og bruttoavance pr. måned
Top 15-kunder efter bruttoavance
Bruttoavance pr. måned, år for år

* Omsætning dette og sidste år, og vækst efter salgskategori.

Forståelse af datamodellen og enheder

Dynamics 365 for Operations-data bruges til at udfylde rapporterne i indholdspakken til salgs- og rentabilitetsperformance. Disse repræsenteres som samlede målinger, der gemmes midlertidigt i enhedslageret, som er en Microsoft SQL-database, der er optimeret til analyse. Læs mere om det i bloggen Power BI-integration med enhedslager i Dynamics. De samlede målinger i denne indholdspakke er et undersæt af de samlede målinger, der var tilgængelige i salgskuben i Dynamics AX 2012 og AX 2012 R3. For at forberede kubens samlede målinger i enhedslageret skal du gøre dem installerbare. Du kan finde flere oplysninger i fremgangsmåden for forberedelse af samlede målinger i enhedslager i blogindlægget Power BI-integration med enhedslager i Dynamics. Følgende samlede nøglemålinger for enheden Fakturalinjer bruges som grundlag for indholdspakken.

Enhed Samlede nøglemålinger Datakilde til Dynamics 365 for Operations Felt Beskrivelse
Fakturalinjer Indtægter CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Beløb i regnskabsvaluta
Vareforbrug InventTrans SUM (CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) Omkostningsbeløb + regulering
Provisionslinjebeløb – regnskabsvaluta CustInvoiceTrans SUM(CommissAmountMST) Provisionsbeløb i regnskabsvaluta

Nedenstående tabel viser de samlede nøglemålinger af enheden Fakturalinjer, der bruges til at oprette flere beregnede målepunkter i indholdspakkens datasæt.

Målepunkt Beregnet som
Bruttoavance SUM(Omsætning – vareforbrug – provision – moms (inkluderet i debitorfakturalinjebeløb))
Bruttoavance SUM(Bruttoavance/(Omsætning - moms (inkluderet i debitorfakturalinjebeløb)))
Omsætning sidste år Omsætning sidste år = CALCULATE(SUM('Invoice lines'[Purchase]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]))

Følgende nøgledimensioner i Salgskuben bruges som filtre til at skabe udsnit af de samlede målinger for at opnå større granularitet og give dybere analytisk indsigt.

Enhed Eksempler på attributter
Kunder Debitorgrupper, kundeområder, adresse, branche
Produkter Produktnummer, produktnavn, varegruppenavn
Salgskategorier Navne på salgskategorier
Juridiske enheder Navne på juridisk enhed
Datoer Datoer

Indholdspakken viser som standard data for det indeværende kalenderår, men du kan åbne afsnittet Rapportfiltre og ændre datofilteret. Du kan også ændre firmafilteret.

Yderligere ressourcer

Her er nogle nyttige links, der er knyttet til enheder og oprettelse af Power BI-indhold: