Konfigurer parametre for personale på tværs af juridiske enheder

Vigtigt!

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

Du skal konfigurere delte parametre for poster, der deles på tværs af virksomheder, herunder stillingsposter. I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge personaleparametre på tværs af juridiske enheder.

Visse typer poster, f.eks. stillingsposter, deles på tværs af firmaer. Du skal konfigurere delte parametre for disse poster. Du kan f.eks. bruge siden Delte parametre for personale for at konfigurere personaleparametre på tværs af juridiske enheder.

På siden Delte parametre for personale er parametrene grupperet i områder, baseret på deres funktionalitet.

På fanen Identifikation skal du vælge de identifikationstyper, der repræsenterer de identifikationsnumre, der er angivet på siden. Før du kan angive identifikationsoplysninger om arbejderne, skal du konfigurere identifikationstyper. Oplysninger om CPR-nummer, nationalt id-nummer, ID for udlænding og personlige id-kode vedligeholdes på siden Identifikationstype. Hvis du vil definere en ny identifikationstype, eller gennemse listen over eksisterende typer, skal du klikke på Personale > Opsætning > Identifikationstyper. Du kan indtaste en simpel kode og beskrivelse.

På fanen Nummerserier kan du vælge den nummerserie, der bruges til følgende poster: personalenummer, stilling, Id for brugeranmodning, I-9-dokument, ansøger, diskussion, Frynsegode-id og personalehandling (hvis denne posttype er aktiveret). Brug listesiden Nummerserier, hvis du vil vedligeholde nummerseriereferencer og -koder. Brug sidesøgefunktionen for at finde denne side.

På fanen Stillinger skal du angive, om nye stillinger er tilgængelige for tildeling som standard:

  • Altid – Du kan tildele arbejdere til nye stillinger, når stillingerne oprettes. Når der oprettes stillinger, angives dato og klokkeslæt for Tilgængelig for tildeling under fanen Generelt på siden Stilling automatisk til oprettelsesdatoen og -klokkeslættet.
  • Aldrig – Du kan ikke tildele arbejdere til nye stillinger, når stillingerne oprettes. Hvis du vælger denne indstilling, skal du åbne siden Stilling for hver ny stilling, når den bliver tilgængelig, og derefter, på fanen Generelt, angive datoen Tilgængelig for tildelingfor at aktivere arbejdertildeling.

Se også

Oprette firmaspecifikke parametre for personale