Konfigurere RFM-analyse

Vigtigt!

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

Dette emne forklarer, hvordan du konfigurerer en RFM-analyse (Recency, Frequency, Monetary) af dine kunder.

En RFM-analyse ((Recency, Frequency, Monetary)) er et marketingværktøj, som din organisation kan bruge til at evaluere de data, der genereres ved debitors køb. Når du har konfigureret RFM-analysen, får debitorer tildelt et beregnet RFM-point, når de foretager indkøb. RFM-resultatet kan være en trecifret vurdering eller et samlet tal, afhængigt af hvordan organisationen har konfigureret RFM-analysen. Hvis din organisation bruger et trecifret vurdering af resultatet, er det første ciffer debitorens recency-vurdering (har debitoren for nyligt foretaget et køb fra organisationen). Det andet ciffer er debitorens frequency-vurdering (hvor ofte debitoren foretager køb fra din organisation). Det tredje ciffer er debitorens monetary-vurdering (hvor mange penge, debitoren bruger, når vedkommende foretager køb fra din organisation). Din organisation har f.eks. oprettet vurderingerne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste vurdering. I dette tilfælde fortæller en debitorvurdering på 535 dig følgende oplysninger om debitoren:

  • Recency-vurdering på 5 – Debitoren har foretaget et køb for nylig.
  • Frequency-vurdering på 3 – Debitoren køber produkter fra din organisation med moderat hyppighed.
  • Monetary-vurdering på 5 – Når debitoren foretager et køb, bruger vedkommende en betydelig mængde penge.

Hvis organisationen bruger en samlet tal for resultatet, lægges de enkelte vurderinger sammen. Debitoren har i samme eksempel en vurdering på 13 (5 + 3 + 5).