Power BI-indhold til medarbejderkompetencer og udvikling

I dette emne beskrives Finance and Operations – Power BI-indhold til medarbejderkompetencer og -udvikling.

Rapporter, der er inkluderet i indholdspakken

Når du har knyttet indholdspakken til dine data i Finance and Operations, viser rapporterne din organisations data. Hvis du aldrig har brugt Microsoft Power BI før, kan du finde oplysninger om det under Guidet indføring i Power BI. De rapporter, der er inkluderet i indholdspakken, har både diagrammer og tabeller, der indeholder yderligere oplysninger. Rapporterne er beskrevet i følgende tabel.

Rapport Indhold
Kompetence- og udviklingsanalyse Teammedlem-færdighedstyper og teammedlem-færdigheder efter type
Færdighedsprofil Færdighedsprofil for den valgte medarbejder
Kompetenceanalyse Færdigheder efter type og klassifikation

Du kan filtrere diagrammer og felter i alle disse rapporter og fastgøre dem til dashboardet. Du kan finde flere oplysninger om filtrering og fastgørelse i Power BI under Oprette og konfigurere et dashboard.

Forståelse af datamodellen og enheder

Finance and Operations-data bruges til at udfylde rapporterne i indholdspakken til medarbejderkompensation og -udvikling. Følgende tabel viser de enheder, som indholdspakken er baseret på.

Enhed Indhold Relationer med andre enheder
Workforce_CalendarOffset Kalenderforskydninger for at opdele rapporter
Workforce_Company Virksomheder, som rapporter kan filtreres efter
Workforce_Compensation Lønsats og -frekvens over tid
Workforce_CurrentCompensation Lønsats og -frekvens pr. dags dato Workforce_Company Workforce_CurrentCompensation Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_CurrentPosition Stillinger pr. dags dato, tilsvarende fuldtidsstilling (fuldtidsansatte), ledige stillinger og ledige-til-bestatte stillinger Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_CurrentWorker Arbejdere pr. den aktuelle dato, alder og antallet af beskæftigede Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_PersonSkill Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Employment Workforce_Position
Workforce_Date Dage, uger, måneder og år
Workforce_Demographics Fødselsdato, køn, etnisk oprindelse og civilstand
Workforce_Employment Startdato, slutdato og overførselsdato
Workforce_GeographicLocation By, landsdel, postkode og stat eller provins
Workforce_Job Funktion, type og titel
Workforce_JobPreferredSkill Prioritet, klassifikation, kompetence og færdighedsniveau Workforce_Skill Workforce_Job
Workforce_PastPositionAssignment Årsagen til tildelingen, startdato, slutdato og job Workforce_ClaendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_Performance Klassifikation, beskrivelse og klassifikationsmodel
Workforce_PersonSkill Niveau, niveau dato og færdighed Workforce_Skill
Workforce_PersonSkillAnalysis Certificeret, niveau, niveaudato og færdighed Workforce_WorkerName Workforce_Skill
Workforce_Position Afdeling, fuldtidsansat, stilling, stillingstype og titel
Workforce_PositionTrend Stillinger over tid, fuldtidsansatte og job Workforce_CalendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_ReportsToWorkerName Fornavn, efternavn og fulde navn
Workforce_Skill Færdighed, færdighedstype og klassifikation
Workforce_TerminatedWorker Fratrådte medarbejdere, fratrædelsesdato, titel, stilling og job Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_WorkerName Fornavn, efternavn og fulde navn
Workforce_WorkerTitle Titel og anciennitetsdato
Workorce_WorkerTrend Arbejdere over tid, beskæftigede, virksomhed og stilling Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job