Power BI-indhold til medarbejderkompetencer og udvikling

I dette emne beskrives Finance and Operations – Power BI-indhold til medarbejderkompetencer og udvikling. Det beskrives, hvordan du får adgang til rapporter, der er inkluderet i indholdspakken, og indeholder oplysninger om den datamodel og de enheder, der blev brugt til at oprette indholdspakken.

Adgang til indholdspakken

Du kan finde indholdspakken til medarbejderkompetencer og -udvikling i biblioteket Delte aktiver i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du henter indholdspakken og forbinder den med dine Microsoft Dynamics-365 for Finance and Operations-data, under Power BI indhold i LCS fra Microsoft og dine partnere.

Rapporter, der er inkluderet i indholdspakken

Når du har knyttet indholdspakken til dine data i Finance and Operations, viser rapporterne din organisations data. Hvis du aldrig har brugt Microsoft Power BI før, kan du finde oplysninger om det under Guidet indføring i Power BI. De rapporter, der er inkluderet i indholdspakken, har både diagrammer og tabeller, der indeholder yderligere oplysninger. Rapporterne er beskrevet i følgende tabel.

Rapport Indhold
Kompetence- og udviklingsanalyse Teammedlem-færdighedstyper og teammedlem-færdigheder efter type
Færdighedsprofil Færdighedsprofil for den valgte medarbejder
Kompetenceanalyse Færdigheder efter type og klassifikation

Du kan filtrere diagrammer og felter i alle disse rapporter og fastgøre dem til dashboardet. Du kan finde flere oplysninger om filtrering og fastgørelse i Power BI under Oprette og konfigurere et dashboard.

Forståelse af datamodellen og enheder

Finance and Operations-data bruges til at udfylde rapporterne i indholdspakken til medarbejderkompensation og udvikling. Følgende tabel viser de enheder, som indholdspakken er baseret på.

Enhed Indhold Relationer med andre enheder
Workforce_CalendarOffset Kalenderforskydninger for at opdele rapporter
Workforce_Company Virksomheder, som rapporter kan filtreres efter
Workforce_Compensation Lønsats og -frekvens over tid
Workforce_CurrentCompensation Lønsats og -frekvens pr. dags dato Workforce_Company Workforce_CurrentCompensation Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_CurrentPosition Stillinger pr. dags dato, tilsvarende fuldtidsstilling (fuldtidsansatte), ledige stillinger og ledige-til-bestatte stillinger Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_CurrentWorker Arbejdere pr. den aktuelle dato, alder og antallet af beskæftigede Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_PersonSkill Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Employment Workforce_Position
Workforce_Date Dage, uger, måneder og år
Workforce_Demographics Fødselsdato, køn, etnisk oprindelse og civilstand
Workforce_Employment Startdato, slutdato og overførselsdato
Workforce_GeographicLocation By, landsdel, postkode og stat eller provins
Workforce_Job Funktion, type og titel
Workforce_JobPreferredSkill Prioritet, klassifikation, kompetence og færdighedsniveau Workforce_Skill Workforce_Job
Workforce_PastPositionAssignment Årsagen til tildelingen, startdato, slutdato og job Workforce_ClaendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_Performance Klassifikation, beskrivelse og klassifikationsmodel
Workforce_PersonSkill Niveau, niveau dato og færdighed Workforce_Skill
Workforce_PersonSkillAnalysis Certificeret, niveau, niveaudato og færdighed Workforce_WorkerName Workforce_Skill
Workforce_Position Afdeling, fuldtidsansat, stilling, stillingstype og titel
Workforce_PositionTrend Stillinger over tid, fuldtidsansatte og job Workforce_CalendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_ReportsToWorkerName Fornavn, efternavn og fulde navn
Workforce_Skill Færdighed, færdighedstype og klassifikation
Workforce_TerminatedWorker Fratrådte medarbejdere, fratrædelsesdato, titel, stilling og job Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_WorkerName Fornavn, efternavn og fulde navn
Workforce_WorkerTitle Titel og anciennitetsdato
Workorce_WorkerTrend Arbejdere over tid, beskæftigede, virksomhed og stilling Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job

Disse enheder blev brugt til at oprette beregnede målinger i datamodellen. Disse beregnede mål bruges derefter til at beregne nøgletal (KPI'er) og rapporter, der bruges i indholdspakken. Hvis du vil medtage yderligere beregninger i rapporter og dashboard, kan du hente og redigere filen CompetenciesandDevelopment.pbix fra LCS. Denne fil er den standarddatamodel, der blev brugt til at oprette indholdspakken. Når du har foretaget ændringerne, kan du oprette en indholdspakke og et dashboard for organisationen, som indeholder de oplysninger, du har tilføjet.

Yderligere ressourcer

Her er nogle nyttige links, der er knyttet til enheder og oprettelse af Power BI-indhold: