Nulstil økonomirapporterings-datacenteret efter gendannelse af en database

Dette emne beskriver, hvordan du nulstiller økonomirapporterings-datacenteret efter gendannelse af en Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-database.

Der findes flere situationer, hvor du muligvis er nødt til at gendanne Dynamics 365 for Finance and Operations-databasen fra en sikkerhedskopi eller kopierer databasen fra et andet miljø. Når dette sker, skal du også følge de relevante trin for at sikre, at økonomirapporterings-datacenteret bruger den gendannede Dynamics 365 for Finance and Operations-database korrekt. Hvis du har spørgsmål til nulstilling af økonomirapporterings-datacenteret af andre årsager end gendannelse af en Dynamics 365 for Finance and Operations-database, kan du finde yderligere oplysninger i Nulstilling af Management Reporter-datacenteret. Bemærk, at trinene i processen understøttes for Dynamics 365 for Operations maj 2016 udgaven (App build 7.0.1265.23014 og økonomirapportering build 7.0.10000.4) og nyere versioner. Hvis du har en tidligere udgave af Dynamics 365 for Finance and Operations, skal du kontakte vores supportteam for at få hjælp.

Eksporter rapportdefinitioner

Først skal du eksportere de rapportdesigns, der er placeret i Report Designer, ved hjælp af følgende trin:

 1. I Report Designer skal du gå til Regnskab > Komponentgruppe.
 2. Vælg den komponentgruppe, der skal eksporterer, og klik på Eksporter. Bemærk: I Dynamics 365 for Finance and Operations understøttes kun én komponentgruppe, Standard.
 3. Vælg de rapportdefinitioner, der skal eksporteres:

  • Hvis du vil eksportere alle rapportdefinitioner og de tilhørende komponenter, skal du klikke på Marker alt.
  • Hvis du vil eksportere bestemte rapporter, rækker, kolonner, træer eller dimensionsopsætninger, skal du klikke på den relevante fane og derefter vælge de elementer, der skal eksporteres. Tryk på og hold Ctrl-tasten nede for at vælge flere elementer på en fane. Når du vælger rapporter, der skal eksporteres, markeres de tilknyttede rækker, kolonner, træer og dimensionssæt.
 4. Klik på Eksporter.

 5. Angiv et filnavn, og vælg et sikkert sted, hvor du vil gemme de eksporterede rapportdefinitioner.
 6. Klik på Gem.

Filen kan kopieres eller overføres til et sikkert sted, så den kan importeres til et andet miljø på et senere tidspunkt. Du kan finde oplysninger om brug af en Microsoft Azure-lagerkonto i Overfør data med AzCopy-kommandolinjeværktøjet.

Bemærk

Microsoft leverer ikke en lagerkonto som en del af din Finance and Operations-aftale. Du skal købe en lagerkonto eller bruge en lagerkonto fra et separat Azure-abonnement.

Advarsel

Vær opmærksom på funktionen af D-drevet på virtuelle Azure-maskiner. Opbevar ikke dine eksporterede komponentgrupper her permanent. Du kan finde flere oplysninger om midlertidige drev i Om de midlertidige drev på virtuelle Windows Azure-maskiner.

Stop tjenester

Brug Fjernskrivebord til at oprette forbindelse til alle computere i miljøet, og stop følgende tjenester i Windows ved hjælp af services.msc:

 • Tjenesten World Wide Web Publishing (på alle AOS-computere)
 • Tjenesten Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Batch Management (kun på ikke-private AOS-computere)
 • Tjenesten Management Reporter 2012 Process (kun på BI-computere)

Disse tjenester har åbne forbindelser til Dynamics 365 for Finance and Operations-databasen.

Nulstil

Find den nyeste DataUpgrade.zip-pakke

Find den nyeste DataUpgrade.zip-pakke ved hjælp af vejledningen i Hent scriptet DataUpgrade.zip. Vejledningen beskriver, hvordan du finder den korrekte version af dataopgraderingspakken til dit miljø.

Udfør scripts mod Finance and Operations-databasen

Kør følgende scripts mod Finance and Operations-databasen (ikke mod økonomirapporteringsdatabasen).

 • DataUpgrade.zip\AosService\Scripts\ConfigureAxReportingIntegration.sql
 • DataUpgrade.zip\AosService\Scripts\GrantAzViewChangeTracking.sql

Disse scripts sikrer, at brugerne, rollerne og indstillingerne for sporing af ændringer er korrekte.

Udfør PowerShell-kommando for at nulstille databasen

Følgende kommando skal udføres direkte på AOS-computeren for at nulstille integrationen mellem Finance and Operations og økonomirapporteringen:

 1. Åbn Windows PowerShell som administrator.
 2. Udfør: F:
 3. Udfør: cd F:\MRApplicationService\MRInstallDirectory
 4. Udfør: Import-Module .\Server\MRDeploy\MRDeploy.psd1
 5. Udfør: Reset-DatamartIntegration -Reason OTHER -ReasonDetail "<min årsag til nulstilling>"
  • Du bliver bedt om at indtaste "Y" for at bekræfte.

Forklaring af parametrene:

 • De gyldige værdier for -Reason er: SERVICING, BADDATA, OTHER.
 • Parameteren -ReasonDetail er fri tekst.
 • Årsag og reasonDetail registreres i telemetri/miljø overvågningen.

Start tjenester

Brug services.msc til at genstarte de tjenester, som du tidligere har stoppet:

 • Tjenesten World Wide Web Publishing (på alle AOS-computere)
 • Tjenesten Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Batch Management (kun på ikke-private AOS-computere)
 • Tjenesten Management Reporter 2012 Process (kun på BI-computere)

Importer rapportdefinitioner

Importer dine rapportdesigns fra Report Designer ved hjælp af den fil, der oprettes under eksporten:

 1. I Report Designer skal du gå til Regnskab > Komponentgruppe.
 2. Vælg den komponentgruppe, der skal eksporterer, og klik på Eksporter. > [!NOTE] > Bemærk: I Finance and Operations understøttes kun én komponentgruppe, Standard.
 3. Vælg komponenten Standard, og klik på Importer.
 4. Vælg den fil, der indeholder de eksporterede rapportdefinitioner, og klik på Åbn.
 5. I dialogboksen Importér skal du vælge de rapportdefinitioner, der skal importeres:

  • Hvis du vil importere alle rapportdefinitioner og de understøttende komponenter, skal du klikke på Marker alt.
  • Hvis du vil importere bestemte rapporter, rækker, kolonner, træer eller dimensionsopsætninger, skal du markere de rapporter, rækker, kolonner, træer eller dimensionsopsætninger, der skal importeres.
 6. Klik på Importer.