Arbejdsområde for fakturagodkendelser på mobilenheder

Dette emne indeholder oplysninger om arbejdsområdet til Fakturagodkendelse på mobilenheder. Arbejdsområdet indeholder en liste over fakturaer, der er tildelt til dig via arbejdsgangen for kreditorfakturahovedet.

Dette arbejdsområdet til mobilenheder er beregnet til brug med Microsoft Dynamics 365 for Unified Operations-mobilappen.

Overblik

I arbejdsområdet Fakturagodkendelser til mobilenheder kan kreditormedarbejdere og -chefer få vist fakturaer, der er tildelt til dem som en del af arbejdsgangen for kreditorfakturahovedet. Du kan få vist fakturaoplysninger og også linje- og distributionsoplysninger, så du kan træffe kvalificerede godkendelsesbeslutninger. Fra arbejdsområdet kan du tage skridt til at flytte fakturaen gennem arbejdsgangsprocessen.

Forudsætninger

Før du kan bruge dette mobilarbejdsområde, skal følgende forudsætninger være opfyldt.

Forudsætning Rolle Betegnelse
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations skal være installeret i organisationen. Systemadministrator Se Installere et demomiljø.
Mobilarbejdsområdet Fakturagodkendelser skal være publiceret. Systemadministrator Se Publicere et arbejdsområde til mobilenheder.

Downloade og installere mobilappen

Download og installer Dynamics 365 for Unified Operations-mobilappen:

Log på mobilappen

 1. Start appen på din mobilenhed.

 2. Angiv URL-adressen til din Microsoft Dynamics 365.

 3. Første gang du logger på, bliver du bedt om at angive brugernavn og adgangskode. Angiv dine legitimationsoplysninger.

 4. Når du har logget på, vises de arbejdsområder, der er tilgængelige for din virksomhed. Bemærk, at hvis systemadministratoren publicerer et nyt arbejdsområde senere, skal du opdatere listen over arbejdsområder til mobilenheder.

  Træk for at opdatere

Godkend fakturaer ved hjælp af arbejdsområdet Fakturagodkendelser til mobilenheder

 1. På din mobilenhed skal du vælge arbejdsområdet Fakturagodkendelser.
 2. Vælg den faktura, der er tildelt til dig af arbejdsgangen for kreditorfakturahovedet.
 3. På siden Fakturadetaljer skal du gennemse oplysningerne i fakturahovedet, f.eks. oplysninger om leverandør og dato.
 4. Vælg en linje på fakturaen for at få vist mere detaljerede oplysninger om den i visningen Detaljer om fakturalinje.
 5. Vælg Fordelinger i visningen Detaljer om fakturalinje for at se linjefordelingerne. Her kan du se regnskabet for fakturalinjen. De oplysninger, der vises, omfatter de økonomiske dimensioner og hovedkontoen.
 6. Vælg Fordelinger på siden Fakturadetaljer for at se alle fordelinger. Her kan du se regnskabet for hele fakturaen. De oplysninger, der vises, omfatter de økonomiske dimensioner og hovedkontiene.
 7. Vælg Vedhæftede filer for at få vist noter eller filer, der er tilknyttet fakturaen.
 8. På siden Fakturadetaljer skal du vælge den relevante handling i arbejdsgangen for at fuldføre valideringsprocessen.
 9. Vælg Udført.