Konfigurere arbejdsgange for linjeelementer

Dette emne forklarer, hvordan du konfigurerer et element i en arbejdsgang for linjeelement.

Hvis du vil konfigurere et element i en arbejdsgang for linjeelementer i arbejdsgangseditoren, skal du højreklikke på elementet og derefter klikke på Egenskaber for at åbne siden Egenskaber. Brug derefter nedenstående procedure til at konfigurere egenskaberne for et element i en arbejdsgang for linjeelementer.

Navngive et element i en arbejdsgang for linjeelementer

Udfør følgende trin for at angive et navn på et element i en arbejdsgang for linjeelementer.

 1. Klik på Grundlæggende indstillinger i venstre rude.
 2. Angiv et entydigt navn på elementet i en arbejdsgang for linjeelementer i feltet Navn.

Angive, om samme arbejdsgang bruges til at behandle alle linjeelementer

Udfør følgende trin for at angive, om samme arbejdsgang bruges til at behandle alle linjeelementer i et dokument.

 1. Klik på Grundlæggende indstillinger i venstre rude.

 2. Hvis samme arbejdsgang skal behandle alle linjeelementerne i et dokument, skal du klikke på Aktivér én arbejdsgang for alle linjeelementer. Vælg derefter den arbejdsgang, der skal bruges til behandling af linjeelementerne.

 3. Hvis en bestemt arbejdsgang skal behandle de linjeelementer, der opfylder et bestemt sæt betingelser, skal du klikke på Aktivér en arbejdsgang for hvert linjeelement. Udfør derefter følgende trin for at definere et sæt betingelser:

  1. Klik på Tilføj.
  2. Vælg betingelsen i tabellen.
  3. Angiv et navn på det sæt betingelser, du definerer, under fanen Betingelsesnavn.
  4. Klik på Tilføj betingelse for at angive betingelsen.
  5. Angiv eventuelle supplerende betingelser, hvis det er påkrævede.
  6. Hvis du vil kontrollere, om det sæt betingelser, du har angivet, er konfigureret korrekt, skal du klikke på Test. På siden Test betingelse for arbejdsgang i området Valider betingelse skal du vælge en post og derefter klikke på Test. Systemet evaluerer den valgte post for at afgøre, om den opfylder de betingelser, du har defineret. Klik på OK eller Annuller for at vende tilbage til siden Egenskaber.

  Under fanen Arbejdsgang skal du vælge den arbejdsgang, der skal bruges til at behandle de linjeelementer, der opfylder et sæt betingelser, du har defineret.