Arbejdsgangselementer

I dette emne beskrives de forskellige elementer, der indgår i en arbejdsgang.

En arbejdsgang består af elementer. Følgende afsnit indeholder beskrivelser af hver type element.

Opgaver

En opgave er en arbejdsenhed, der skal udføres. To typer af opgaver kan føjes til en arbejdsgang: manuelle opgaver eller automatiserede opgaver.

Manuel opgave

En manuel opgave er en arbejdsenhed, der skal udføres af en bruger. En arbejdsgang for en udgiftsrapport kan f.eks. have manuelle opgaver, der kræver, at de brugere, der har fået tildelt opgaven, skal udføre følgende handlinger:

 • Gennemgå de kvitteringer, der er indsendt sammen med en udgiftsrapport.
 • Kontakte en medarbejders chef.

Automatiseret opgave

En automatiseret opgave er en arbejdsenhed, der skal udføres af systemet. Der kræves ingen brugerindgriben. En arbejdsgang for en salgsordre kan f.eks. have automatiserede opgaver, der kræver, at systemet skal udføre følgende handlinger:

 • Udføre kreditkontrol.
 • Oprette en kundepost for kunden, hvis der ikke allerede findes en post.

Godkendelsesprocesser

En godkendelsesproces er en proces, der består af separate trin. På hvert enkelt godkendelsestrin kan brugeren udføre følgende handlinger:

 • Godkend dokumentet.
 • Afvis dokumentet.
 • Anmode om en ændring af dokumentet.
 • Tildele dokumentet til en anden bruger til godkendelse.

Elementer i arbejdsgang for linjeelement

En arbejdsgang kan oprettes for at behandle enten dokumenter eller linjeelementerne i et dokument. Du har f.eks. oprettet en godkendelsesarbejdsgang for timesedler. (Vi vil henvise til denne arbejdsproces som dokumentarbejdsgangen). Du kan tilføje en arbejdsgang for linjeelement til denne dokumentarbejdsgang. Når elementet i linjeelementet køres, sendes hvert linjeelement i dokumentet til behandling. Det kan være, at du vil have alle linjeelementer behandlet af samme arbejdsgang for linjeelement, eller at du vil måske have hvert enkelt linjeelement behandlet af en særskilt arbejdsgang for linjeelement. Antag, at en medarbejder har sendt en timeseddel, der ligner nedenstående figur.

Arbejdsgang med linjeelementer

I dette scenario kan du muligvis oprette følgende arbejdsgange for linjeelementer:

 • Arbejdsgang for linjeelement 1 – denne arbejdsgang bruges til at behandle linjeelementer, hvor projekt-id er 1111.
 • Arbejdsgang for linjeelement 2 – denne arbejdsgang bruges til at behandle linjeelementer, hvor projekt-id er 2222.
 • Arbejdsgang for linjeelement 3 – denne arbejdsgang bruges til at behandle linjeelementer, hvor projekt-id er 3333.

Flowstyringselementer

Følgende elementer sætter dig i stand til at designe arbejdsgange, der har alternative forgreninger eller grene, der kører samtidigt.

Manuel beslutning

En manuel beslutning er et punkt, hvor en arbejdsgang deles i to grene. En bruger skal træffe en beslutning, og med denne beslutning bestemmes det, hvilken gren der bliver brugt til behandling af det sendte dokument.

Betinget beslutning

En betinget beslutning er også et punkt, hvor en arbejdsgang deles i to grene. Men systemet bestemmer, hvilken forgrening der bruges til at behandle det sendte dokument. For at træffe denne beslutning evaluerer systemet dokumentet for at afgøre, om det opfylder de angivne betingelser.

Parallel aktivitet

En parallel aktivitet er et arbejdsgangselement, der omfatter to eller flere arbejdsgangsgrene, som kører samtidigt.

Underarbejdsgang

En underarbejdsgang er en arbejdsgang, der køres inden for rammerne af en anden arbejdsgang.