Sporing af regnskabskilde

Denne artikel indeholder oplysninger om Sporing af regnskabskilde, som du kan bruge til detaljeret analyse af kildeoplysninger bag regnskabsposter i finansmodulet.

Sporing af regnskabskilde er en ny side, der viser kildeoplysninger. Du kan bruge Sporing af regnskabskilde enten som et separat værktøj eller til at analysere detaljerne bag regnskabsposter i finansmodulet. Du kan eksempelvis bruge Sporing af regnskabskilde til at få de mest detaljerede kildeoplysninger til en saldo i råbalancen eller til en bilagspostering. Du kan derefter bruge funktionen Eksportér til Microsoft Excel til at inddele oplysningerne i Microsoft Excel yderligere (for eksempel i en pivottabel eller i en pivottabelrapport).

Sporing af regnskabskilde viser altid det samme samlede beløb pr. finanskonto som Finans viser (for eksempel i råbalancen). Som med råbalancen kan du få vist segmenter i separate kolonner. Du skal blot vælge det relevante sæt økonomiske dimensioner.

Du kan bruge parametre til at definere et datointerval for analysen. Denne funktionalitet minder også om funktionerne i råbalance.

Sporing af regnskabskilde viser yderligere oplysninger, der er baseret på regnskabsfordelinger, og eventuelt projektregnskabsfordelinger for alle dokumenter, der bruger kildedokumentstrukturen. Disse oplysninger omfatter typen af pengebeløb-, projekt-, aktivitets-, kategori- og linjeegenskaben. Her er nogle eksempler på den analyse, du kan foretage:

  • Afvigelser mellem indkøbsordrer og kreditorfakturaer, da hver afvigelse er repræsenteret af typen pengebeløb, som f.eks. gebyrafvigelse
  • Fakturerbare og ikke-fakturerbare timer og udgifter pr. projekt, virksomhedsenhed og hovedkonto

Til kildedokumenter, der anvender begrebet reference-id'er til kildedokumenter, viser Sporing af regnskabskilde endnu flere detaljer, som debitor, kreditor, arbejder, produkt, antal, enhedsteksten og beskrivelser. Her er nogle eksempler på den analyse, du kan foretage:

  • Hoteludgifter pr. virksomhedsenhed og hotelmærke for en regnskabsperiode baseret på udgiftsrapporter
  • Rabatter pr. leverandør, produkt, afdeling

For disse dokumenter kan du også navigere til det faktiske kildedokument fra Sporing af regnskabskilde.