Oprette kreditorbetalinger ved hjælp af et betalingsforslag

Dette emne indeholder en oversigt over indstillinger til betalingsforslag og indeholder nogle eksempler på, hvordan betalingsforslag fungerer. Betalingsforslag bruges ofte til at oprette kreditorbetalinger, fordi forespørgsel om betalingsforslag kan bruges til hurtigt at vælge kreditorfakturaer til betaling baseret på forfaldsdatoen og kasserabatten.

Organisationer bruger ofte betalingsforslag til at oprette kreditorbetalinger, fordi forespørgsel om betalingsforslag kan bruges til hurtigt at vælge kreditorfakturaer til betaling, baseret på forfaldsdatoen, kasserabatten og andre kriterier.

Forespørgslen om betalingsforslag indeholder forskellige faner, der hver især har forskellige indstillinger for at vælge fakturaer til betaling. Fanen Parameter indeholder indstillinger, som et flertal af organisationen bruger mest. I oversigtspanelet Poster, der skal indgå kan du angive, hvilke fakturaer eller leverandører der skal medtages til betaling, ved at definere intervaller for forskellige egenskaber. Hvis du f.eks. kun vil betale et bestemt område af kreditorer, kan du definere et filter for kreditorområdet. Denne funktion bruges ofte til at vælge fakturaer for en bestemt betalingsmåde. Hvis du f.eks. definerer et filter, hvor Betalingsmåde = Check, vælges kun fakturaer, der har denne betalingsmåde valgt til betaling, forudsat at de også opfylder andre kriterier, der er angivet i forespørgslen. Fanen Avancerede parametre indeholder flere indstillinger, hvoraf nogle muligvis ikke er relevante for din organisation. Denne fane indeholder f.eks. indstillinger for betaling af fakturaer for centraliserede betalinger.

Parametre

 • Vælg fakturaer efter – Fakturaer inden for det datointerval, der er angivet i felterne Fra dato og Til dato, kan vælges efter forfaldsdato, kasserabatdato eller begge dele. Hvis du bruger kasserabatdatoen, søger systemet først efter fakturaer, der har en kasserabatdato mellem Fra dato og Til dato. Systemet afgør derefter, om fakturaen er berettiget til kasserabatten, ved hjælp af sessionsdatoen for at sikre, at kasserabatdatoen ikke er overskredet.
 • Fra dato og Til dato – Fakturaer, der har en forfaldsdato eller kasserabatdato inden for dette datointerval er udvalgt til betaling.
 • Dato for minimumsbetaling – Angiv dato for minimumsbetaling. Felterne Fra dato og Til dato angiver f.eks. et interval fra 1. september til 10. september, og den dato for minimumsbetaling er 5. september. I dette tilfælde har alle fakturaer, der har en forfaldsdato fra den 1. til 5. september, en betalingsdato for 5. september. Alle fakturaer, der har en forfaldsdato fra 5. september til 10. september, har dog en betalingsdato, der er lig med forfaldsdatoen for hver faktura.
 • Beløbsgrænse – Angiv det maksimale samlede beløb for alle betalinger.
 • Opret betalinger uden projektfaktura – Hvis du har sat indstillingen til Ja, oprettes betalinger straks på siden Kreditorbetalinger. Siden Betalingsforslag vil blive sprunget over. Betalinger vil derfor blive oprettet hurtigere. Betalinger kan stadig ændres på siden Kreditorbetalinger. Alternativt kan du returnere til siden Betalingsforslag ved hjælp af knappen Rediger fakturaer for valgt betaling.

Avancerede indstillinger

 • Kontroller kreditorsaldo – Hvis denne indstilling er angivet til Ja, kontrollerer systemet, at en kreditor ikke har en debetsaldo, før fakturaen er betalt. Hvis en kreditor har en debetsaldo, oprettes der ingen betaling. Kreditoren har f.eks. måske kreditnotaer, eller betalinger, der er blevet bogført, men endnu ikke er udlignet. I disse tilfælde bør kreditoren ikke betales. I stedet skal kreditnotaer eller betalinger udlignes mod de udestående fakturaer.
 • Slet negative betalinger – Denne indstilling fungerer forskelligt, afhængigt af om betalinger er foretaget for enkelte fakturaer eller for summen af fakturaer, der opfylder kriterierne for betaling. Denne adfærd defineres på betalingsmåden .
 • Betaling for hver faktura – Hvis indstillingen Slet negative betalinger er angivet til Ja, og der er en ikke-udlignet fakturaer og betaling for en kreditor, markeres kun fakturaen til betaling. Den eksisterende betaling udlignes i forhold til fakturaen. Hvis indstillingen Slet negative betalinger er angivet til Nej, og en faktura og betaling ikke er udlignet, vælges både fakturaen og betalingen til betaling. En betaling oprettes for betalingen, og der oprettes en refusion (negativ betaling) til betaling.
 • Betaling for summen af fakturaer – Hvis indstillingen Slet negative betalinger er angivet til Ja, og en ikke-udlignet faktura og betaling findes for en kreditor, vælges både den ikke-udlignede faktura og betalingen til betaling, og beløbene lægges sammen for at frembringe det samlede betalingsbeløb. Den eneste undtagelse opstår, hvis summen resulterer i en refusion. I så fald vælges hverken fakturaen eller betalingen. Hvis der er valgt Nej i indstillingen Slet negative betalinger, og en faktura og betaling ikke er udlignet, vælges både fakturaen og betalingen til betaling, og beløbene lægges sammen for at frembringe det samlede betalingsbeløb.
 • Udskriv kun rapport – Angiv denne indstilling til Ja for at se resultatet af betalingsforslaget i en rapport, men uden at oprette betalinger.
 • Medtag kreditorfakturaer fra andre juridiske enheder – Hvis din organisation har en centraliseret proces til betaling og betalingsforslaget indeholder fakturaer fra andre juridiske enheder, der er inkluderet i søgekriterierne, skal denne indstilling angives til Ja.
 • Foreslå separat kreditorbetaling pr. juridisk enhed – Hvis denne indstilling er angivet til Ja, oprettes der en separat betaling for hver juridisk enhed pr. kreditor. Kreditoren på betalingen er kreditoren fra fakturaen fra hver juridisk enhed. Hvis denne indstilling er angivet til Nej, og den samme kreditor har fakturaer i flere juridiske enheder, oprettes en betaling for det samlede beløb af de valgte fakturaer. Kreditoren på betalingen er kreditoren i den aktuelle juridiske enhed. Hvis kreditorkontoen ikke findes i den aktuelle juridiske enhed, bruges kreditorkontoen for den første faktura, der skal betales.
 • Betalingsvaluta – Dette felt angiver den valuta, som alle betalinger er oprettet i. Hvis der ikke er defineret en valuta, betales hver faktura i fakturaens valuta.
 • Betalingsugedag – Angiv den ugedag, hvor betalingen skal foretages. Dette felt bruges kun, hvis betalingsmåden er konfigureret til samlede fakturaer til betaling på en bestemt dag på ugen.
 • Modkontotype og Modkonto – Indstil disse felter til at definere en bestemt kontotype (f.eks. Finans eller Bank) og modkonto (f.eks. en bestemt bankkonto). Betalingsmåden for fakturaen definerer standardmodkontotypen og -modkontoen, men du kan bruge disse felter til at tilsidesætte standardværdierne.
 • Opsummeret betalingsdato – Bruges kun, når feltet Periode for betalingsmetoden er indstillet til Samlet. Hvis der er defineret en dato, oprettes alle betalinger på denne dato. Feltet Dato for minimumsbetaling ignoreres.
 • Ekstra filtre – I Poster, der skal indgå-oversigtspanelet kan du definere flere kriterieområder. Hvis du f.eks. kun vil betale et område af kreditorer, kan du definere et filter for kreditorområdet. Denne funktion bruges ofte til at vælge fakturaer for en bestemt betalingsmåde. Hvis du f.eks. definerer et filter, hvor Betalingsmåde = Check, vælges kun fakturaer, der har denne betalingsmåde valgt til betaling, forudsat at de også opfylder andre kriterier, der er angivet i forespørgslen.

Scenarier

Kreditor Faktura Fakturadato Fakturabeløb Forfaldsdato Kasserabatdato Kasserabatbeløb
3050 1001 15. juni 500,00 15. juli 29. juni 10,00
3050 1002 20. juni 600,00 20. juli 4. juli 12,00
3075 1003 15. juni 250,00 29. juni 0,00
3100 1004 17. juni 100,00 17. juli 1. juli 1,00

D. 1 juli betaler April leverandører. Hun bruger et betalingsforslag til at udføre denne opgave mere effektivt.

Mulighed 1: Efter kasserabat

April vælger Kasserabat som forslagstype. Hun skriver et datointerval fra 26. juni til 10. juli. Følgende fakturaer medtages i forslaget:

 • 1002, fordi rabatdatoen 4. juli ligger i betalingsdatointervallet.
 • 1004, fordi rabatdatoen 1. juli ligger i betalingsdatointervallet.

Følgende fakturaer medtages ikke i forslaget:

 • 1001, fordi rabatdatoen 29. juni allerede er udløbet, så denne faktura er ikke længere berettiget til kasserabatten.
 • 1003, fordi fakturaen ikke har en rabatdato.

Mulighed 2: Efter forfaldsdato

April vælger Efter forfaldsdato som forslagstype. Hun skriver et datointerval fra 26. juni til 10. juli. Følgende fakturaer medtages i forslaget:

 • 1003, fordi forfaldsdatoen 29. juni ligger i betalingsdatointervallet.

Følgende fakturaer medtages ikke i forslaget:

 • 1001, fordi forfaldsdatoen 15. juli ligger uden for betalingsdatointervallet.
 • 1002, fordi forfaldsdatoen 20. juli ligger uden for betalingsdatointervallet.
 • 1004, fordi forfaldsdatoen 17. juli ligger uden for betalingsdatointervallet.

Mulighed 3: Efter forfaldsdato og kasserabat

April vælger Forfaldsdato og kasserabat som forslagstype. Hun skriver et datointerval fra 26. juni til 10. juli. Følgende fakturaer medtages i forslaget:

 • 1003, fordi forfaldsdatoen 29. juni ligger i betalingsdatointervallet.
 • 1002, fordi rabatdatoen 4. juli ligger i betalingsdatointervallet.
 • 1004, fordi rabatdatoen 1. juli ligger i betalingsdatointervallet.

Følgende fakturaer medtages ikke i forslaget:

 • 1001, da rabatdatoen 29 juni allerede er udløbet, så denne faktura er ikke længere berettiget til en kasserabat, og forfaldsdatoen d. 15 er også uden for datointervallet.

Lande-/områdespecifikke overvejelser

Norge

Dimensionskontrol

Dimensionskontrolelementet styrer gruppering af linjer, der er genereret af betalingsforslag, og angiver standarddimensioner, der er baseret på økonomiske dimensioner, der anvendes for de anvendte fakturaer. Der er en fane for økonomisk dimension, hvor du kan aktivere dimensionskontrol samt aktivere gruppering for hver dimension i norsk landesammenhæng for hver betalingsmetode. De mulige indstillinger er:

 • Feltet Dimensionskontrol er deaktiveret. Betalingsforslaget fungerer som for ethvert andet land.
 • Feltet Dimensionskontrol aktiveres uden yderligere definition af dimensioner. Der oprettes et betalingsforslag uden hensyntagen til dimensioner. Den oprettede postering arver ingen dimensioner fra den anvendte post.
 • Feltet Dimensionskontrol aktiveres, og yderligere dimensioner aktiveres. Nu kan du definere, hvordan dimensionerne skal kopieres til kladden. For eksempel: • Marker afkrydsningsfeltet BusinessUnit for at oprette et betalingsforslag pr. virksomhedsenhed for betalingsmåden • Marker afkrydsningsfeltet CostCenter for at oprette et betalingsforslag pr. bærer for betalingsmåden

[[!NOTE] Hvis du vælger mere end én dimension i den tredje indstilling, oprettes der et betalingsforslag for dimensionskombinationen.

Valg af bankkonto

Du kan definere en standardbetalingskonto for debitering pr. metode til betaling uanset landekontekst. Dette angives i betalingslinjer, der er genereret af et forslag. Med funktionen til bankkonto kan du definere flere debiteringsbankkonti, der administreres af dimension og valuta eller en kombination af disse for at bruge forskellige debiteringsbankkonti, afhængig af hver enkelt kombination. Du kan konfigurere disse kombinationer på siden Betalingsmåder ved hjælp af knappen Bankkonti for hver betalingsmetode med Bogføringskontotype = Bank.