Udlign en delvis debitorbetaling, og udlign den endelige betaling fuldt ud før rabatdatoen

Denne artikel indeholder scenarier, der viser, hvordan du registrerer delbetalinger for en kunde og anvender kasserabatter i kasserabatperioden.

Fabrikam sælger varer til debitor 4028. Fabrikam tilbyder en kasserabat på 1 procent, hvis fakturaen betales i løbet af 14 dage. Fakturaer skal betales inden 30 dage. Fabrikam tilbyder også kasserabatter på delvise indbetalinger. Udligningsparametrene er placeret på siden Kreditorparametre.

Debitorfaktura

Den 25. juni indtaster og bogfører Arnie en faktura på 1.000,00 for debitor 4028. Arnie kan se denne postering på siden Debitorposteringer.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10010 Faktura 25-6-2015 10010 1.000,00 1.000,00 USD

Fra siden Debitor eller Debitorposteringer Arne kan åbne siden Udlign posteringer for at få vist datoerne og beløbene for kasserabatter, der er tilgængelige for fakturaen. Forfaldsdatoen er den 25. juli, og en kasserabat på 10,00 er tilgængelig, hvis fakturaen betales inden den 9. juli.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10010 4028 25-6-2015 25-7-2015 10010 1.000,00 USD 990,00

Rabatoplysninger for den markerede faktura vises nederst på siden Udlign posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb 10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 10,00

Arnie klikker på fanen Kasserabat for at få vist rabatbeløbet.

Kasserabatdato Kasserabatbeløb Beløb i transaktionsvaluta
9-7-2015 10,00 990,00
25-7-2015 0,00 1.000,00

Delvis betaling ved hjælp af siden Angiv debitorbetalinger

Debitor 4028 sender en betaling på 500,00 den 1. juli. For at angive denne betaling klikker Arnie ikke på Linjer. I stedet registrerer han betalingen ved at oprette en ny betalingskladde og derefter åbne siden Angiv debitorbetalinger. Han indtaster oplysningerne om betaling og markerer den faktura, som han har angivet. Når Arnie skriver 500,00 som beløbet, skriver han også 500,00 i feltet Beløb til betaling i gitteret. Da Fabrikam giver mulighed for en kasserabat på delbetalinger, kan han se, at en delvis kasserabat på 5,05 også bliver medtaget. Beregningen af denne rabat er 500,00 ÷ 0,99 × 0,01 = 5,05. (I denne beregning divideres 500,00 med 0,99, fordi der er en rabat på 1 %. Derfor betaler debitoren 99 % af fakturaen. Resultatet multipliceres derefter med rabatprocenten, som er 1 % eller 0,01. Hvis kunden tager den fulde rabat på 10,00, bliver det beløb, der skal afregnes 990,00). Rabatoplysninger vises i gitteret i bunden af siden Angiv debitorbetalinger.

Kasserabatbeløb, der skal medtages Medtaget kasserabat Beløb til betaling
5,05 0,00 500,00

Delvis betaling ved hjælp af kladdelinjer

I stedet for at åbne siden Angiv debitorbetalinger i betalingskladden, kan Arnie klikke på Linjer for at angive en betaling. Udbetalingskladden vises, og Arnie kan angive en linje for debitor 4028. Arnie åbner derefter siden Udlign posteringer, så han kan markere fakturaen til udligning. Arnie markerer fakturaen og ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes til 500,00. Han ser igen, at værdien i feltet Kasserabatbeløb er 10,00 for hele fakturaen, og at værdien i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages er 5,05. Arnie udligner derfor 505,05 af denne faktura.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10010 4028 25-6-2015 25-7-2015 10010 1.000,00 USD 500,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb 10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 5,05

Hvis debitoren ønsker at udligne præcist halvdelen af fakturaen, indsender debitoren en betaling på 495,00. I så fald skriver Arnie 495,00 i feltet Beløb, der skal udlignes. Kasserabatten for 5,00 vil desuden blive medtaget, så det samlede udlignede beløb er 500,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10010 4028 25-6-2015 25-7-2015 10010 1.000,00 USD 495,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb 10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 5,00

Arnie lukker siden Udlign posteringer. Der oprettes en betalingslinje for 495,00 i kladden, og Arnie bogfører derefter kladden. Han kan gennem debitorposteringerne på siden Debitorposteringer. På denne side kan Arnie se, at fakturaen har en saldo på 500,00. Han ser også en betaling på 495,00 og en rabat på 5,00.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10010 Faktura 25-6-2015 10010 1.000,00 500,00 USD
ARP-10010 Betaling 7/1/2015 495,00 0,00 USD
DISC-10010 Kasserabat 7/1/2015 5,00 0,00 USD

Betaling af det resterende beløb

Debitor 4028 betaler resten af beløbet på 495,00 den 8. juli, som er inden for kasserabatperioden. Arnie opretter betalingskladden den 8. juli og markerer posteringen til udligning. Han ser, at det beløb, der skal udlignes, er 495,00. Værdien i feltet Forkalkuleret kasserabat er 5,00, fordi rabatten på 5,00 blev medtaget tidligere.

Afmærket i alt 495,00
Forkalkuleret kasserabat 5,00

Oplysninger om den markerede postering vises i gitteret på siden Udlign åbne posteringer.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10010 4028 25-6-2015 25-7-2015 10010 1.000,00 USD 495,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb 10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 5,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 5,00

Arnie bogfører denne betalingskladde og gennemgår debitorposteringerne på siden Debitorposteringer. Saldoen for fakturaen er nu 0,00, og Arnie ser to betalinger og to kasserabatter.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10010 Faktura 25-6-2015 10010 1.000,00 0,00 USD
ARP-10010 Betaling 7/1/2015 495,00 0,00 USD
DISC-10010 Kasserabat 7/1/2015 5,00 0,00 USD
ARP-10011 Betaling 7/8/2015 495,00 0,00 USD
DISC-10011 Kasserabat 7/8/2015 5,00 0,00 USD