Udlign en delvis kreditorbetaling, der omfatter flere rabatperioder

Denne artikel gennemgår et scenarie, hvor der foretages flere delbetalinger for en kreditor, der tilbyder flere kasserabatter.

Kreditor 3054 tilbyder Fabrikam en kasserabat på 2 %, hvis en faktura betales inden for fem dage, og en kasserabat på 1 %, hvis fakturaen betales inden for 14 dage.

Faktura

Den 28. juni opretter April en faktura på 1.000,00 til kreditor 3054. April kan se denne transaktion på siden Kreditorposteringer.

Bilag Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10060 28-6-2015 10060 1.000,00 -1.000,00 USD

Følgende datoer og beløb for kasserabatten er tilgængelige for denne faktura.

Kasserabatdato Kasserabatbeløb Beløb i transaktionsvaluta
3-7-2015 20,00 980,00
12-7-2015 10,00 990,00
25-7-2015 0,00 1.000,00

Betaling d. 2. juli

D. 2. juli vil April betale 300,00 af denne faktura. Hun opretter en engangsbetaling ved hjælp af siden Betalingskladde i Kreditor. Hun tilføjer en linje for Kreditor 3054 og indtaster et beløb til betaling på 300,00. April åbner derefter siden Udlign posteringer, så hun kan markere den faktura, der skal udlignes. Hun opdaterer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes til 300,00 og bemærker, at værdien i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages er ændret til 6,12. Da denne betaling sker i første rabatperiode, anvendes der en rabat på 2 procent.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Almindelig Fak-10060 3054 28-6-2015 28-7-2015 10060 1.000,00 USD 300,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/02/2015
Kasserabatbeløb -20,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages -6,12

Da der er en tilgængelig kasserabat, vil April ændre det betalingsbeløbet, så det samlede udlignede beløb er 300,00 for betalingen, og kasserabatten. Hun ænder værdien i feltet Beløb, der skal udlignes til 294,00 og bemærker, at værdien i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages er ændret til 6,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Almindelig Fak-10060 3054 28-6-2015 28-7-2015 10060 1.000,00 USD 294,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/02/2015
Kasserabatbeløb -20,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages -6,00

April bogfører denne betaling. Hun kan se posteringerne på siden Kreditorposteringer. Hun ser, at 300,00 er anvendt på fakturaen. Dette beløb omfatter en rabat på 6,00. Derfor er den resterende saldo 700,00.

Bilag Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10060 28-6-2015 10060 1.000,00 -700.00 USD
APP-10060 2-7-2015 294,00 0,00 USD
DISC-10060 2-7-2015 6,00 0,00 USD

Betaling d. 8. juli

April foretager en ekstra betaling mod fakturaen d. 8. juli. For at angive beløbet åbner hun siden Udlign transaktioner og klikker derefter på fanen Kasserabat. Hun ser datoerne og beløbene for de to kasserabatter, der er tilgængelige. Da denne betaling er foretaget i den anden rabatperiode, er en rabat på 1 % eller 5,00 tilgængelig. Dette beløb beregnes som halvdelen af rabatten på 1 % på 1.000,00 eller halvdelen af 10,00.

Kasserabatdato Kasserabatbeløb Beløb i transaktionsvaluta
3-7-2015 20,00 680,00
12-7-2015 10,00 690,00
25-7-2015 0,00 700,00

April beslutter at betale 495,00 og medtagetage kasserabatten på 5,00. Det samlede beløb, der er udlignet, er derfor 500,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Almindelig Fak-10060 3054 28-6-2015 28-7-2015 10060 1.000,00 USD 495,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 12-7-2015
Kasserabatbeløb -10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat -6,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages -5,00

På siden Kreditorposteringer ser April, at den nye saldo er 200,00.

Bilag Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10060 28-6-2015 10060 1.000,00 -200,00 USD
APP-10060 2-7-2015 294,00 0,00 USD
DISC-10060 2-7-2015 6,00 0,00 USD
APP-10061 12-7-2015 495,00 0,00 USD
DISC-10061 12-7-2015 5,00 0,00 USD

Betaling d. 20. juli

Den 20. juli opretter April en endelig betaling på 200,00. Der medtages ingen kasserabat, da betalingen sker efter begge rabatperioder. Fakturaens saldo er 0,00.

Bilag Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10060 28-6-2015 10060 1.000,00 -200,00 USD
APP-10060 2-7-2015 294,00 0,00 USD
DISC-10060 2-7-2015 6,00 0,00 USD
APP-10061 12-7-2015 495,00 0,00 USD
DISC-10061 12-7-2015 5,00 0,00 USD
APP-10062 7/20/2015 200,00 0,00 USD