Arbejdsområde for kreditorbetalinger

Arbejdsområdet Kreditorbetalinger viser oplysninger, der vedrører behandling af kreditorbetalinger. Arbejdsområdet indeholder en Mit arbejde-visning og siden Analyser. Visningen Mit arbejde viser oversigtsfelter, gitre til kreditorpostering og relaterede kreditoroplysninger. Analyser-siden bruger funktionerne i Microsoft Power BI til at vise grafik, der vedrører kreditorbetalinger.

Visningen Mit arbejde

Oversigt over felter

Felterne i sektionen Oversigt giver et overblik over status for dine betalingsoplysninger. Du kan se betalingskladder, der endnu ikke er bogført, forfaldne fakturaer, alle kreditorer og kreditorer, der er på hold. Fra sektionen Oversigt kan du oprette en ny kørsel af betaling.

Oplysningerne i sektionen Oversigt er for det firma, du er logget på.

Gitre for kreditorposteringer

Sektionen Kreditorposteringer indeholder gitre, der viser de fakturaer, der er forfaldne, og betalinger, der ikke er udlignet. I Forfaldne fakturaer-gitteret kan du se udligningshistorikken for den valgte faktura. I Betalinger ikke udlignet-gitteret kan du se udligningshistorikken for den valgte faktura og udligne en faktura.

Centrale medarbejdere kan bruge et filter, der vises øverst på hvert gitter, til at vælge et firma. Gitteret filtreres derefter, så det kun viser de firmaer, der er defineret i det organisationshierarki til centraliserede betalinger, som den centrale medarbejder har rettigheder til at få vist.

Under fanen Find transaktioner i sektionen Kreditorposteringer kan du søge efter en kreditorpostering.

Du kan få vist rapporten Aldersfordelte kreditorer og rapporten Betalingsoversigt pr. dato ved hjælp af links i sektionen Relaterede oplysninger i arbejdsområdet.

Siden Analyser

Siden Analyser indeholder vigtige metrikker f.eks. kreditorfakturaer, der er forfaldne, og kreditorfakturaer, der forfalder i fremtiden. Denne side indeholder ni rapportsider. En side indeholder en oversigt, og de andre otte sider indeholder oplysninger om kreditorbetalinger.

Følgende tabel viser de visualiseringer, der er tilgængelig på hver rapportside.

Rapportside Visualisering
Oversigt over kreditorbetalinger
 • Forfaldne fakturaer
 • Fakturaer, der forfalder i dag
 • Rabatter, der er overført til mistede rabatter
 • Fakturaer med forfaldsdato i fremtiden efter kasserabatdato
 • Fakturaer med forfaldsdato i fremtiden efter forfaldsdato
 • Fakturaer betalt sent til fakturaer, der er betalt til tiden
 • Tildeling af arbejdsgang for betaling
 • Kreditor til debitor-saldo
 • Åbne fakturaer med betaling på hold
Forfaldne fakturaer
 • Forfaldne fakturaer
 • Detaljer om forfaldne fakturaer
 • Åbne fakturaer i alt
 • Forfaldne fakturaer pr. kreditorgruppe
 • Forfaldne fakturaer pr. firma
Fakturaer, der forfalder i dag
 • Fakturaer, der forfalder i dag
 • Detaljer om fakturaer, der forfalder i dag
 • Fakturaer, der forfalder i dag, pr. firma
 • Fakturaer, der forfalder i dag pr. kreditorgruppe
Rabatter, der er overført til mistede rabatter
 • Rabatter, der er overført til mistet rabat
 • Detaljer om rabatter, der er overført til mistet rabat
 • Rabatter, der er overført til mistet rabat, pr. firma
 • Rabatter, der er overført til mistet rabat, pr. kreditorgruppe
Fakturaer med forfald i fremtiden
 • Fakturaer med forfald i fremtiden
 • Detaljer om fakturaer med forfald i fremtiden
 • Fakturaer med forfald i fremtiden pr. firma
 • Fakturaer med forfald i fremtiden pr. kreditorgruppe
 • Fakturaer med forfaldsdato i fremtiden efter kasserabatdato
 • Fakturaer med forfaldsdato i fremtiden efter forfaldsdato
For sent betalte fakturaer
 • Fakturaer, der er betalt efter forfaldsdato
 • Detaljer om fakturaer, der er betalt efter forfaldsdato
 • Fakturaer, der er betalt efter forfaldsdato, pr. firma
 • Fakturaer, der er betalt efter forfaldsdato, pr. kreditorgruppe
 • Fakturaer betalt for sent versus fakturaer betalt til tiden
Arbejdsgang for betaling
 • Arbejdsgangsforekomster for kreditorbetaling
 • Arbejdsgangsforekomster for kreditorbetaling pr. godkender
 • Arbejdsgangsforekomster for kreditorbetaling pr. firma
 • Gennemsnitligt antal dage i arbejdsgang pr. godkender
Kreditor til debitor-saldo
 • Kreditor til debitor-saldo
 • Kreditor til debitor-saldo pr. firma
 • Detaljer om kreditor til debitor-saldo
Fakturaer med betaling på hold
 • Fakturaer med betaling på hold
 • Detaljer om fakturaer med betaling på hold
 • Fakturaer med betaling på hold pr. firma
 • Fakturaer med betaling på hold pr. kreditorgruppe