Konfigurere debitorer og kredit og rykkere

Konfigurer Debitor og Kredit og rykkere til at spore alle fakturaer og indgående betalinger fra debitorer.

Du kan definere debitorgrupper, debitorer, posteringsprofiler, forskellige betalingsmuligheder, rentenotaer, rykkere, provision, parametre vedrørende debitorer tillæg, leveringer og destinationer, veksler og andre typer debitoroplysninger og kredit- og rykkeroplysninger. I følgende tabel vises de sider, der understøtter konfiguration og vedligeholdelse af debitor og kredit og rykkere. Tabelposterne er organiseret efter opgave og derefter alfabetisk efter sidenavn.

Bemærk

Du kan ikke navigere til nogle sider i tabellen nedenfor, medmindre der er angivet data eller parameterindstillinger på andre sider.

Opgave Sidenavn Anvendelse
Konfigurere påkrævede debitoroplysninger Debitorparametre Angiv parametre for modulet Debitor.
Arbejdsgange i Debitor Opret en arbejdsgang, eller rediger en eksisterende.
Debitorgrupper Opret og vedligehold debitorgrupper, der bruger samme nøgleparametre. Det kan være betalingsbetingelser, afregningsperioder, finanskonti til lagerbogføring, momsgruppe og standardkontoopsætning.
Debitorposteringsprofil Angiv de posteringsprofiler, der styrer, hvordan debitorposter bogføres til Finans.
Formularopsætning Angiv formatet for oplysningerne i de forskellige dokumenter, der vedrører debitorer, f.eks. salgsordrer, pluklister, følgesedler og fakturaer.
Betalingsmåder – Debitor Opret og vedligehold oplysninger om betalingsmåder for debitorer.
Betalingsbetingelse Definer de betalingsbetingelser, der skal knyttes til salgsordrer, indkøbsordrer, debitorer og kreditorer i enten Debitor eller Kreditor.
Konfigurere debitorkladder Kladdenavne Opret og administrer skabeloner til kladder. Det omfatter styring af bogføringsbegrænsninger for bestemte brugere eller brugergrupper.
Konfigurere debitorfakturaer Faktureringskoder Definer valgfrie koder til faktureringsgebyrer til brug på fritekstfakturalinjer.
Gebyrkode Definer koder for de gebyrer, der skal bruges i salgsordrer og indkøbsordrer, f.eks. fakturagebyrer, fragt og forsikring.
Tekst i sidefod Angiv sidefodstekst til en post for udskriftsstyring på flere sprog. Når dokumentet udskrives, vil dokumentets sprog bestemme sproget i sidefodsteksten.
Formularbemærkninger Rediger den standardtekst, der vises på forskellige sider, som organisationen bruger, f.eks. fakturaer, salgsordrer og rentenotaer.
Formularopsætning Definer parametre til sidebemærkning ved tilbud, bekræftelser, pluklister, følgesedler, debitorfakturaer, fritekstfakturaer og rentenotaer.
Formsorteringsparametre Konfigurer sorteringsrækkefølger for udskrivning af flere fakturaer, som f.eks. efter fakturakonto- og salgsordrenummer.
Opsætning af udskriftsstyring Opret poster for originaler eller kopier af udskrifter og betingede indstillinger. Disse oplysninger styrer den måde, dokumenter, f.eks. salgsordrer og indkøbsordrer, udskrives på under bekræftelsesprocessen.
Konfigurere debitorbetalinger Kasserabatter Konfigurer og administrer kasserabatkoder, der skal knyttes til debitor- og kreditorkonti og bruges til salgs- og indkøbsordrer.
Kreditkortprocessor Konfigurer oplysninger om kreditkortprocessorer, som godkender de kreditkort, der er brugt til betaling af salgsordrer.
Valutaer Opret og få vist de valutaer, som bruges i din organisation.
Valutakurser Opret og vedligehold de relevante valutakurser mellem regnskabsvalutaen og andre valutaer.
Mellemregning Opret en liste over konti, som den aktuelle juridiske enhed kan bogføre på. Du skal oprette debet- og kreditkonti samt oprette den kladde, der modtager posteringerne i den anden juridiske enhed.
Betalingsmåder – Debitor Opret og vedligehold oplysninger om betalingsmåder for debitorer. Du kan finde flere oplysninger under Fastlægge betalingsmåde for debitor.
Organisationshierarkier Opret et organisationshierarki til centraliserede betalinger.
Formål med organisationshierarkier Angiv et formål til centraliserede betalinger.
Betalingsdage Definer de betalingsdage, der bruges til at beregne forfaldsdatoerne for betalinger fra debitorer eller til kreditorer.
Betalingsgebyr Opret og vedligehold betalingsgebyrer, der vedrører debitorer, f.eks. gebyrer for veksler.
Opsætning af betalingsgebyr Definer betalingsgebyrer for forskellige kombinationer af banker, betalingsmåder, remitteringstyper, betalingsspecifikationer, valutaer og datointervaller. Du kan finde flere oplysninger under Fastlægge gebyrer for debitorbetaling.
Betalingsplaner Opret betalingsplaner, som kan bruges til at planlægge betalinger i rater fra kunder og til leverandører.
Betalingsspecifikation Opret og få vist betalingsspecifikationskoder for den betalingsmetode, du har valgt på siden Betalingsmåder. Du kan definere betalingsspecifikationskoder i overensstemmelse med den aftale, du har med den bank, der er angivet for den valgte betalingsmåde.
Posteringstekst Opret posteringstekster til automatisk bogføring til Finans. Du kan konfigurere posteringstekster på forskellige sprog.
Oversættelser Opret en tekst på et andet sprog. Du kan oversætte alle tekster til ekstern brug (f.eks. betalingsbetingelser, leveringsbetingelser og leveringsmåder) til et eller flere sprog.
Konfigurere formater for debitorbetalinger Veksellayout Konfigurer veksellayoutet for den bankkonto, du har valgt på siden Bankkonti.
Checklayout Konfigurer checklayoutet for den bankkonto, du har valgt på siden Bankkonti.
Filformater for betalingsmåder Vælg filformater for de import-, eksport- og remitteringsfiler, der skal bruges til debitorbetalinger.
Betalingsmåder – Debitor Opret og vedligehold oplysninger om betalingsmåder for debitorer.
Underskrift Tilføj, rediger eller fjern signaturbilledfiler, f.eks. .bmp-, .jpg- eller .gif-filer. Signaturbilledfilerne udskrives på checks som officielle og gyldige underskrifter for juridiske enheder.
Konfigurere debitorstatistik Definitioner af forældelsesperioder Konfigurer og administrer brugerdefinerede definitioner af forældelsesperioder, som bruges til at analysere forfaldsforløb for debitor- og kreditorkonti baseret på den dato, du angiver. Yderligere oplysninger finder du i Opsætte og generere aldersfordelte oplysninger om debitorer.
Handelsstatistik Konfigurer forespørgsler vedrørende handelsstatistik, som kan bidrage til analysen af organisationens performance.
Handelsstatistikdata Få vist data i gitterformat for en valgt handelsstatistik.
Vedligeholde kundeoplysninger Adressebog Angiv eller få vist oplysninger om kundeemner, potentielle kunder, muligheder, kunder, kontaktpersoner, konkurrenter og medarbejdere.
Debitorbankkonti Opret og administrer debitorbankkonti.
Debitorgrupper Opret og vedligehold debitorgrupper, der bruger samme nøgleparametre. Det kan være betalingsbetingelser, afregningsperioder, finanskonti til lagerbogføring, momsgruppe og standardkontoopsætning.
Kunder Opret og administrer debitorkonti for de kunder, som organisationen gør forretning med.
Opsætning af udskriftsstyring Opret poster for originaler eller kopier af udskrifter og betingede indstillinger. Disse oplysninger styrer den måde, dokumenter, f.eks. salgsordrer og indkøbsordrer, udskrives på under bogføringsprocessen.
Konfigurere kredit og rykkere Debitorparametre Konfigurer parametre til modulet Kredit og rykkere.
Sagskategorier Opret en sagskategori, der skal bruges til rykkersager.
Rykker Opret og administrer rykkerforløb, og knyt dem til rykkerlinjer.
Inkassoagent Konfigurer inkassatorer til brug på siden Rykkere.
Teamet Rykkere Opret et rykkerteam, der repræsenterer de arbejdere, der kan indstilles som agenter. Et team kaldet Rykkere bliver automatisk konfigureret debitorparametre, hvis der ikke findes noget team.
Aldersfordelt øjebliksbillede for kunde Opret aldersfordelte øjebliksbilleder for debitorer. Et aldersfordelt øjebliksbillede indeholder de beregnede aldersfordelte saldi for en gruppe debitorer på et bestemt tidspunkt. Dette trin kræver en definition af forældelsesperiode til konfiguration.
Kundekontakter og e-mailindstillinger Opsætning af kontakter til kunder med deres e-mailadresser. Disse adresser vises på siden Rykkere og bruges til at oprette e-mails, der sendes til kunderne. Konfigurer også en standard rykkerkontaktperson for hver debitor, der vises øverst på siden Rykkere.
Kundepuljer Konfigurer kundepuljer, som er forespørgsler, der definerer en gruppe debitorkonti, som kan vises og administreres for rykkere eller forældelsesprocesser.
Debitorposteringsprofil Angiv de profiler, der styrer, hvordan debitorposter bogføres til Finans.
Kundeårsagskoder Konfigurere kundeårsagskoder.
Årsagskoder for debitorafskrivning Opret debitorafskrivning, der skal bruges til afskrivningsposteringer.
Formularopsætning Definer parametre til formularbemærkning ved tilbud, bekræftelser, pluklister, følgesedler, debitorfakturaer, fritekstfakturaer og rentenotaer.
Interesser Konfigurer og administrer rentekoder.
NSF-oplysninger. Konfigurer NSF-oplysninger på den bankkonto, der skal bruges, når en betaling er markeret som en NSF-transaktion på siden Rykkere.
Oplysninger om salgsperson Angiv e-mailadressen for sælgere. Disse adresser vises på siden Rykkere, og du kan bruge dem til at sende e-mail til en sælger fra den pågældende side.

Du kan finde flere oplysninger under Kredit og inkasso i debitorparametre.