Automatisk udligning og prioritering

I dette emne beskrives det, hvordan posteringerne udlignes, hvis du vælger automatisk udligning på siden Debitorparametre. Det forklarer også, hvordan automatisk udligning kan bruges sammen med betalingsprioriteten.

Du har to muligheder, når du udligner betalinger med fakturaer og andre transaktioner. Du kan manuelt vælge posteringerne, der skal udlignes, eller Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations kan vælge posteringerne automatisk ved hjælp af funktionen til automatiske udligning. Du kan også tilpasse, hvordan automatiske udligninger skal behandles, ved hjælp af indstillingen Prioriter udligning. Disse indstillinger er en del af de udligningsparametre, der er defineret på siden Debitorparametre. Den måde, posteringer automatisk udlignes på, kan variere, afhængigt af den metode, der bruges til automatisk udligning. Følgende metoder er tilgængelige:

 • Brugerdefineret udligningsprioritet
 • Automatisk standardudligning

I følgende afsnit beskrives, hvordan posteringerne udlignes for hver metode.

Eksempeltransaktioner

Eksemplerne på udligninger senere i denne artikel er baseret på følgende transaktioner. Alle transaktioner er for debitor 2050.

Postering Dato Beløb Kasserabatbetingelser. Kasserabatdato Kommentarer
Faktura 1 15. august 100,00 2%14, Net 30 29. august
Faktura 2 1. september 250,00 2%14, Net 30 15. september
Faktura 3 15. oktober 500,00 2% 14/Net 30 29. oktober
Rentenota 15. oktober 7:00 Denne rentenota er for faktura 1 og 2. Beløbet beregnes som 2 procent renter på beløb, der er forfaldet for mindst 30 dage siden. F.eks. 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00.

Brugerdefineret udligningsprioritet

Hvis du angiver Brug prioritet til automatiske udligninger til Ja på siden Debitorparametre, bruges den udligningsprioritet, du definerer på siden Udligningsprioritet, når posteringer er markeret til automatisk udligning. Følgende udligningsprioritet er defineret i dette eksempel:

 1. Transaktionstype

  • Betalingsgebyrer
  • Rykkere
  • Rentenotaer
  • Fakturaer
 2. Posteringsdato, Stigende

 3. Bilag

Hvis du bogfører en betaling på 700,00 den 25. oktober, udlignes betalingen med transaktionerne i følgende rækkefølge.

Bilag Dato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Beløb, der skal udlignes Saldo Valuta
Rentenota 15-10-2015 7:00 7:00 0,00 USD
Faktura 1 15-08-2015 10001 100,00 100,00 0,00 USD
Faktura 2 01-09-2015 10002 250,00 250,00 0,00 USD
Faktura 3 15-10-2015 500,00 343,00 157,00 USD

Automatisk standardudligning

Hvis der ikke er en brugerdefineret udligningsprioritet, markeres posteringer automatisk til udligning på baggrund af forfaldsdatoen. Udlignede transaktioner skal have samme valuta som den transaktion, som de er udlignet med. Hvis du bogfører en betaling på 700,00 den 25. oktober, markeres følgende transaktioner til udligning.

Bilag Dato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Beløb, der skal udlignes Saldo Valuta
Faktura 1 15-08-2015 10001 100,00 100,00 0,00 USD
Faktura 2 01-09-2015 10002 250,00 250,00 0,00 USD
Faktura 3 15-10-2015 500,00 350,00 150,00 USD
Rentenota 15-10-2015 7:00 0,00 0,00 USD