Luk Debitor

Følgende tabel indeholder de sider, der understøtter forretningsprocessen for afslutning af Debitor.

Bemærk

Hvis du vil åbne nogle af de sider, der er i følgende tabel, skal du angive oplysninger eller parameterindstillinger.

Opgave for forretningsproceskomponent

Lukke perioder i finansregnskabet

Sidenavn Anvendelse
Batchjob Få vist eller opret batchjob. Kørslerne kan ikke fuldføres, og du vil sikre, at al bogføring er udført.
Bekræft salgsordre Opdater salgsordrer.
Kursregulering Opret posteringer, som opdaterer værdien af åbne debitorposteringer i udenlandsk valuta.
Journal Bogfør fakturaer, betalinger og egenveksler.
Kladdebilag
  • Betalingskladde – Opret, behandl og bogfør betalinger.
  • Udsted vekseljournal – Bogfør veksler.
  • Protester vekseljournal – Bogfør protesterede veksler.
  • Genudsted vekseljournal – Bogfør genudstedte veksler.
  • Remitteringskladde – Bogfør remitteringer.
  • Udlign vekseljournal – Bogfør udlignede veksler
Bogføring af følgeseddel Opdater følgesedler for salgsordrer.
Bogfør fritekstfaktura Bogfør fritekstfakturaer.
Bogføring af faktura Bogfør fakturaer for salgsordrer.
Bogføring af plukliste Opdater pluklister for salgsordrer.

Opgave for forretningsproceskomponent

Oprette og indsende EU-listesystemet

Sidenavn Anvendelse
EU-listesystem Indberet EU-salg til skattemyndighederne til momsopgørelse.