Udlign en delvis debitorbetaling med rabatter på kreditnotaer

Denne artikel fører dig gennem et scenarie, hvor en kasserabat er anvendt på en kreditnota, når den oprindelige faktura også havde en kasserabat.

Fabrikam gør det muligt at anvende kasserabatter på delvise betalinger samt på kreditnotaer. En kasserabat kan anvendes på en kreditnota, når der udstedes en kreditnota for en faktura, som kunden fik en kasserabat på. I stedet for at oprette en kreditnota for det fulde beløb, kan du kreditere kundens saldo for et beløb, der udelukker den kasserabatprocent, kunden har fået. Udligningsparametrene er placeret på siden Kreditorparametre.

Faktura og kreditnota

Debitor 4035 har en faktura på 1.000,00 og en kreditnota på 100,00. Hvert dokument har en rabat på 1 procent, hvis der betales inden 14 dage. Arnie kan se disse oplysninger på siden Debitorposteringer.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10050 Faktura 28-6-2015 10050 1.000,00 1.000,00 USD
CCRN-10050 Kreditnota 28-6-2015 CR-10050 100,00 -100,00 USD

Udlign en kreditnota med en faktura.

Fra siden Kundetransaktioner åbner Arnie siden Udlign transaktioner. Han kan bruge siden Udlign transaktioner til at udligne fakturaen og kreditnotaen. Som en del af udligningsprocessen får han datoer og beløb for kasserabatten. Han markerer de to dokumenter og klikker derefter på Bogfør for at udligne posteringer. Der er en rabat på -1,00 på kreditnotaen, fordi Fabrikam guver rabatter på kreditnotaer.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10050 4035 28-6-2015 28-7-2015 10050 1.000,00 USD 990,00
Valgt Almindelig CCRN-10050 4035 28-6-2015 28-7-2015 CR-10050 -100,00 USD -99,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign transaktioner.

Kasserabatdato 12-7-2015
Kasserabatbeløb -1,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages -1,00

Udligningen er på 100,00 og indeholder en betaling på 99,00 og en rabat på 1,00.