Udlign en delvis debitorbetaling, der omfatter flere rabatperioder

Denne artikel viser, hvordan delvise debitorbetalinger udlignes, når der er flere rabatperioder.

Fabrikam tilbyder kunden 4031 to kasserabatperioder. Kunden modtager en kasserabat på 2 %, hvis fakturaen er betalt inden fem dage og en kasserabat på 1 %, hvis fakturaen betales inden 14 dage. Fabrikam tilbyder også kasserabatter på delvise indbetalinger. Udligningsparametrene er placeret på siden Kreditorparametre.

Faktura

Den 25. juni indtaster og bogfører Arnie en faktura på 1.000,00 for debitor 4031. Da han gennemgår kasserabatter for denne faktura, ser Arnie, at debitor 4031 modtager en rabat på 20,00, hvis fakturaen betales inden den 30. juni. Hvis fakturaen er betalt den 9. juli, modtager kunden en rabat på 10,00.

Kasserabatdato Kasserabatbeløb Beløb i transaktionsvaluta
30-6-2015 20,00 980,00
9-7-2015 10,00 990,00
25-7-2015 0,00 1.000,00

Arnie kan se denne postering på siden Debitorposteringer.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10030 Faktura 25-6-2015 10030 1.000,00 1.000,00 USD

Delvis betaling før kasserabatdatoen

Kunde 4031 foretager en delvis betaling på 294,00 d. 28. juni. Da d. 28 juni er inden for den første kasserabatperiode, får kunden en rabat på 6,00. På siden Udlign posteringer er værdien Kasserabatbeløb 20,00, og værdien Kasserabatbeløb, der skal medtages er 6,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10030 4031 25-6-2015 25-7-2015 10030 1.000,00 USD 294,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer. Hvis du ikke ændrer værdien Beløb, der skal udlignes til 294,00, vil værdierne Kasserabatbeløb, der vises, variere. 6,00 vil dog blive medtaget som kasserabatten, når betalingen bogføres, fordi udligning automatisk justerer værdien Beløb, der skal udlignes for dig.

Kasserabatdato 30-6-2015
Kasserabatbeløb 20,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 6,00

Efter at Arnie har bogført betalingen, er fakturasaldoen 700,00.

Delvis betaling før den anden kasserabatdato

Den 8. juli betaler debitoren resten af fakturabeløbet. En rabat på 7,00 (1 %) medtages, da betalingen blev foretaget inden for den anden kasserabatperiode.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10030 4031 25-6-2015 25-7-2015 10030 700,00 USD 693,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb 30,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 6,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 7:00

Fakturasaldoen er nu 0,00. Arnie kan se oplysningerne på siden Debitorposteringer.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10030 Faktura 25-6-2015 10030 1.000,00 0,00 USD
ARP-10030 Betaling 28-6-2015 294,00 0,00 USD
DISC-10030 Kasserabat 28-6-2015 6,00 0,00 USD
ARP-10031 Betaling 7/8/2015 693,00 0,00 USD
DISC-1031 Kasserabat 7/8/2015 7:00 0,00 USD