Oprette et budget ud fra posteringskonti og totalkonti

Denne artikel indeholder en oversigt over processen til at oprette budgetter baseret på totalkonti. Der beskrives også, hvordan du aktiverer budgetstyring for totalkonti, hvis budgetstyring er påkrævet.

Både budgetplanen og dokumenter med budgetregisterposter giver mulighed for budgettering på hovedkonti, som har hovedkontotypen Total. Faktiske kan kun bogføres til hovedkonti med transaktioner.

For den periodiske proces Generér budgetplan fra finanskonto under fanen Kilde kan du angive hovedkontotypen Total som et kriterium. I så fald medtages hver totalhovedkonto i målbudgetplanen, og beløbet vil være lig med det samlede beløb for intervallet af de markerede hovedkonti.

Du kan aktivere budgetstyring for hovedkonti af typen Total. Denne funktionalitet understøttes ved hjælp af budgetgrupper. For hver totalhovedkonto skal det budget, der skal kontrolleres for en budgetgruppe, være oprettet på siden Konfiguration af budgetstyring. De kriterier, du angiver, skal omfatte totalhovedkontoen og intervallet af konti. For at fremskynde oprettelsen af budgetgrupper kan du udnytte fordelen ved budgetkontrolgruppernes dataenhed.

Når et budget bruges til rapportering, f.eks. i et regnskab, består budgetsummen for totalkontoen af følgende beløb:

  • De budgetter, der er oprettet ud fra de enkelte posteringsfinanskonti i totalkontoens interval.
  • Det budgetbeløb, der direkte er angivet på totalkontoen.

Derfor kan du oprette separate budgetter for de væsentligste posteringskonti i totalkontoens interval og derefter føje det tilgængelige budgetbeløb til totalkontoen.