Konfigurere centraliserede betalinger

Følg disse trin for at forberede behandlingen af betalinger i én juridisk enhed på vegne af andre juridiske enheder i organisationen. Før du går i gang, skal du gennemføre følgende opsætning:

  • Opret juridiske enheder.
  • Definer finansparametre og kontoplaner.
  • Opret Kreditorparametre og Debitorparametre (afhængigt af de moduler, der bruger centraliserede betalinger).
  • Konfigurer mellemregning.

Konfigurere et organisationshierarki til centraliserede betalinger

Du skal konfigurere et organisationshierarki til centraliserede betalinger. Samme organisationshierarki bruges til at behandle centraliserede kreditorbetalinger og centraliserede debitorbetalinger. Bemærk! Til centraliserede betalinger er hierarkiets struktur underordnet. Enhver juridisk enhed i hierarkiet kan behandle betalinger på vegne af enhver anden juridisk enhed i hierarkiet. På siden Organisationshierarkier kan du oprette et nyt organisationshierarki. I feltet Formål skal du vælge Centraliserede betalinger.

Konfigurer en mellemregningskonto for centraliserede betalinger

Når betalingsposteringer i den aktuelle juridiske enhed udlignes mod fakturaer i andre juridiske enheder, oprettes de relevante skyldig til- og skyldig fra-posteringer for de enkelte juridiske enheder. Du skal angive den juridiske enhed, hvor alle gældende kontantrabatter og alle realiserede tab eller gevinster bogføres. Før du går i gang, skal du afgøre, hvilken juridisk enhed du vil bruge til behandling af kreditor- og debitorbetalinger. Hvis én juridisk enhed behandler kreditorbetalinger, mens en anden juridisk enhed behandler betalinger fra debitorer, skal du skifte mellem de enkelte juridiske enheder. På siden Mellemregning kan du vælge en mellemregningsrelationspost for en juridisk enhed, du vil behandle betalinger på vegne af.

Under fanen Centraliserede betalinger kan du vælge, om du vil bogføre kasserabatter på betalingens juridiske enhed (eller en anden postering, der reducerer saldoen på kreditorkontoen) eller på fakturaens juridiske enhed (eller en anden postering, der øger saldoen for kreditorkontoen). Denne indstilling bruges sammen med feltet Håndtering af kasserabat på siderne Kreditorparametre og Debitorparametre. I forbindelse med tolerancer for overbetalinger og øredifferencer bruges indstillingen i betalingens juridiske enhed. I forbindelse med tolerancer for underbetalinger og øredifferencer bruges indstillingen i fakturaens juridiske enhed.

Hvis du betaler en kreditor fra én juridisk enhed, og du vil vælge fakturaer til denne kreditor i andre juridiske enheder, skal du sikre dig, at alle de tilsvarende kreditorkonti i de enkelte juridiske enheder alle bruger det samme adressekartoteks-id. Hvis du modtager en betaling fra en debitor, der betaler fakturaer i mere én juridisk enhed, skal du sikre dig, at de tilknyttede debitorkonti i de enkelte juridiske enheder alle bruger det samme adressekartoteks-id.

Konfigurere posteringsprofiler for centraliserede betalinger

Når du opretter en betaling i én juridisk enhed, der udligner fakturaer i andre juridiske enheder, skal posteringsprofil-id'erne være de samme i begge juridiske enheder. Du kan sikre, at betalingerne oprettes korrekt, ved i hver juridisk enhed til fakturaen at konfigurere en posteringsprofil i de enkelte fakturaers juridiske enheder, der svarer til de posteringsprofiler, der bruges i betalingens juridiske enhed. Skift til den første juridiske enhed for fakturaen. På siden Kreditorposteringsprofiler kan du derefter oprette en ny posteringsprofil eller redigere en eksisterende posteringsprofil. De indstillinger, du angiver for posteringsprofilen i fakturaens juridiske enhed, behøver ikke at stemme overens med opsætningen af posteringsprofilen i betalingens juridiske enhed.

Konfigurere betalingsmåder for centraliserede betalinger

Når du opretter en betaling i én juridisk enhed, der udligner fakturaer i andre juridiske enheder, skal betalingsmåde-id'erne være de samme i begge juridiske enheder. Du kan sikre, at betalingerne oprettes korrekt, ved i hver juridisk enhed af fakturaen at konfigurere en betalingsmåde, der svarer til de betalingsmåder, der bruges i betalingens juridiske enhed. Skift til den første juridiske enhed for fakturaen. På siden Betalingsmåder kan du derefter oprette en ny betalingsmåde eller redigere en eksisterende betalingsmåde. De indstillinger, du angiver for betalingsmåden i fakturaens juridiske enhed, behøver ikke at stemme overens med den måde, betalingsmåden er konfigureret på i betalingens juridiske enhed.

Konfigurere standardbeskrivelser

Du kan definere standardbeskrivelser af interne udligningsbilag. Standardbeskrivelsen medtages i skyldig til- og skyldig fra-posteringer i løbet af udligningsprocessen på tværs af virksomheder. På siden Standardbeskrivelser kan du oprette nye beskrivelser til både Intern kundeudligning og Intern kreditorudligning ved at vælge et sprog og derefter indtaste teksten.