Dimensioner for omkostningsobjekt

Når du analyserer omkostninger, kan du bruge omkostningselementdimensioner til at bestemme, hvor omkostningerne skal flyde til. Du kan bruge omkostningsobjektdimensioner til at bestemme, hvor du skal tildele omkostninger. Dette emne indeholder oplysninger om omkostningsobjektdimensioner.

Et omkostningsobjekt kan være en hvilken som helst type objekt, du vil vurdere, allokere omkostninger til eller måle direkte. Typiske omkostningsobjekter omfatter produkter, projekter, ressourcer, afdelinger, bærere og geografiske områder. Ledelsen bruger omkostningsobjekter til at kvantificere omkostninger og oprette rentabilitetsanalyser.

Omkostningsobjektdimensioner og omkostningsobjekters dimensionsmedlemmer

Omkostningsobjekter er kendt som omkostningsobjektdimensioner. Når du har besluttet, hvilkel enhed omkostningsobjektdimensionen skal referere til, skal du angive de enkelte dimensionsværdier eller importere dem til omkostningsregnskabet fra andre kildesystemer. De enkelte dimensionsværdier kaldes omkostningsobjekters dimensionsmedlemmer. For eksempel vil du bruge den økonomiske dimension, der hedder Bærer, som omkostningsobjektdimensionen. Hvis du vil se, hvordan omkostninger flyder til de enkelte bærer, skal du importere omkostningsobjektets dimensionsmedlemmer. I dette tilfælde er omkostningsobjektets dimensionsmedlemmer faktiske bærere som salg, produktion, administration og geografiske placeringer. Følgende skærmbillede vises et eksempel på bærere som omkostningsobjekdimension med dets faktiske bærere som dimensionsmedlemmer af omkostningsobjektet.

cost-object-dimensions

Importere omkostningsobjekters dimensionsmedlemmer gennem dataforbindelser

For at gøre import af omkostningsobjekters dimensionsmedlemmer nemmere kan du bruge dataforbindelser til at hente værdierne fra de enheder, du vil bruge som omkostningsobjektdimensioner. Du kan bruge de færdigbyggede dataforbindelser eller tilpassede dataforbindelser, du bygger.