175 procent saldoafskrivning

Dette emne indeholder en oversigt over afskrivningsmetoden 175 % saldoafskrivning.

Når du opretter en afskrivningsprofil til et anlægsaktiv og vælger 175 % saldoværdi i feltet Metode på siden Afskrivningsprofiler, bliver de anlægsaktiver, der er tildelt afskrivningsprofilen, afskrevet med den samme procent i hver afskrivningsperiode.

Hvis du vil oprette en 175 % saldoafskrivning, skal du også foretage valg i feltet Afskrivningsår og feltet Periodefrekvens på siden Afskrivningsprofiler. Hvilke indstillinger , der er tilgængelige i feltet Periodefrekvens, varierer, afhængigt af den værdi der er valgt i feltet Afskrivningsår.

Vælge et afskrivningsår

Du kan vælge enten Kalender eller Regnskabsår i feltet Afskrivningsår på siden Afskrivningsprofiler. Standardværdien er Kalender.

Dit valg bestemmer, hvad der kan vælges i feltet Periodefrekvens. Dette felt definerer datoer og beløb for periodiseringen af afskrivningsposteringerne i hele kalenderåret.

Kalender

Du kan vælge at beholde standardværdien i feltet Afskrivningsår, Kalender.

Indstillingen Kalender opdaterer afskrivningsgrundlaget d. 1. januar hvert år. Afskrivningsgrundlaget er typisk bogført nettoværdi minus scrapværdi. I eksemplerne senere i dette emne er afskrivningsgrundlaget tælleren i det første udtryk i beregningen i beregningskolonnen.

Hvis du vælger Kalender som afskrivningsår, er følgende indstillinger tilgængelige i feltet Periodefrekvens:

  • Årligt bogfører et beløb d. 31. december.
  • Månedligt bogfører et månedligt beløb sidst i hver kalendermåned.
  • Kvartalsvis bogfører et kvartalsmæssigt beløb sidst i hvert kalenderkvartal (d. 31. marts, d. 30. juni, d. 30. september og d. 31. december).
  • Halvårlig bogfører et halvårligt beløb sidst i kalenderhalvåret (d. 30. juni og d. 31. december).
  • Daglig bogfører afskrivningsbeløbet for afskrivningsmetoden dagligt ved hjælp af en postering for hver dag.

Regnskabsår

Hvis du vælger Regnskabsår i feltet Afskrivningsår, beregnes 175 % saldoafskrivning på grundlag af regnskabsåret for den regnskabskalender, der er angivet for modellen eller den regnskabskalender, der er valgt på siden Finans. Regnskabskalendere oprettes på siden Regnskabskalendere. Yderligere oplysninger finder du under Regnskabskalendere, regnskabsår og perioder.

I forbindelse med regnskabsåret fra d. 1. juli til og med d. 30. juni starter afskrivningsberegningen f.eks. d. 1. juli. Regnskabsåret kan være længere eller kortere end 12 måneder. Afskrivningen justeres automatisk for hver periode, og længden på det næste regnskabsår bestemmes af opsætningen af perioder på siden Regnskabskalendere.

Hvis du vælger Regnskabsår som afskrivningsår, er følgende indstillinger tilgængelige i feltet Periodefrekvens:

  • Årlig bogfører det samlede afskrivningsbeløb, der beregnes for regnskabsåret på den sidste dag i regnskabsåret.
  • Regnskabsperiode beregner det samlede afskrivningsbeløb for regnskabsåret. Dette beløb periodiseres for de regnskabsperioder, der er defineret på siden Regnskabskalendere.

Eksempel på en 175 % saldoafskrivning

Anskaffelsesomkostning 11.000
Restværdi 1.000
Afskrivningsgrundlag 10.000
Levetid i år 5
Årlig afskrivningsprocent 35 %

Metoden med 175 % saldoafskrivning dividerer de 175 % med levetiden i år. Denne procent ganges med aktivets bogførte nettoværdi for at beregne årets afskrivningsbeløb.

Periode Beregning af det årlige afskrivningsbeløb Bogført værdi Den bogførte nettoværdi ved årets afslutning
År 1 (11.000 – 1.000) × 35 % = 3.500 11.000 – 3.500 = 7.500 11.000 – 1.000 – 3.500 = 6.500
År 2 6.500 × 35 % = 2.275 7.500 – 2.275 = 5.225 6.500 – 2.275 = 4.225
År 3 4.225 × 35 % = 1.478,75 5.225 – 1.478,75 = 3.746,25 4.225 – 1.478,75 = 2.746,25

Bemærk

Når det beløb, der er beregnet ved hjælp af metoden til 175 % saldoafskrivning bliver mindre end det beløb, der skal beregnes ved hjælp af den lineære metode, er der en konvertering til lineær afskrivningsmetode for resten af levetiden.