Masseopdatere anlægsaktiver

Hvis du bruger modeller, kan du ændre afskrivningsprincipperne for grupper af aktiver, der indgår i samme model.

Hvis du f.eks. befinder dig i USA, og du placerer mere end 40 procent dine aktiver inden for service i fjerde kvartal af året, skal du bruge afskrivningsprincippet Midt i kvartal. Du kan bruge funktionen til masseopdatering til at ændre alle aktiver, der kræver det nye afskrivningsprincip.

Når du opdaterer afskrivningsprincippet for aktiverne, sletter du alle eksisterende afskrivningsposteringer for disse aktiver. Du kan også slette alle posteringer for afkrivningsreguleringer, posteringer til straksafskrivning og posteringer for ekstraordinær afskrivning for disse aktiver.

Hvis du vil opdatere afskrivningsprincippet for aktiver, der allerede er afhændet, skal du først slette eksisterende kassationsposteringer. Du skal også slette alle de posteringer, der blev oprettet på grund af kassationsprocessen.

Når du har opdateret afskrivningsprincippet for aktiverne, kan du behandle afskrivning og ekstraordinær afskrivning for hvert enkelt anlægsaktiv. Du kan også udføre manuelle afskrivningsreguleringer, hvis det er nødvendigt.