Manuel afskrivning

Denne artikel indeholder en oversigt over den manulle afskrivningsmetode.

Når du opretter en afskrivningsprofil for anlægsaktiver og vælger Manuel i feltet Metode på siden Afskrivningsprofiler, bestemmes den afskrivning, der tildeles afskrivningsprofilen for anlægsaktiver, af den procentdel, du har angivet for hvert interval i kalenderåret. De intervaller, som du angiver procentdele for, bogføres i overensstemmelse med den værdi, du vælger i feltet Periodefrekvens i oversigtspanelet Generelt på siden Afskrivningsprofiler. Her er de værdier, du kan vælge imellem:

  • Årligt
  • Månedligt
  • Kvartalsvis
  • Halvårlig
  • Dagligt

Når du har valgt periodefrekvensen, skal du klikke på Manuelle planer og oprette procentdele for hvert posteringsinterval. De manuelle planer og posteringsintervaller definerer tilsammen afskrivningsbeløbet som vist i eksemplerne senere i denne artikel. Manuel afskrivning beregnes altid som en procentdel af anskaffelsesprisen. Ved manuel afskrivning skal de procentdele, som du angiver for afskrivningsintervallerne, ikke udgøre en samlet procent på 100. Manuel afskrivning er en fleksibel afskrivningsmetode, der ofte bruges til at definere en ekstraordinær afskrivningsprofil på siden Bøger, f.eks. en ikke-periodisk afskrivning til et specielt formål (f.eks. skat).

Eksempler

Anskaffelsesprisen: 11.000,00 forventet scrapværdi: 1.000,00 I følgende tabel vises de intervaller og procentdele, som du har angivet på siden Planer for anlægsaktivets afskrivningsprofil.

Intervalnummer Procentdel
1 10,00
2 50,00
3 8,00

I følgende tabel vises, hvordan afskrivningen beregnes for hvert interval.

Intervalnummer Beregning af det årlige afskrivningsbeløb Den bogførte nettoværdi ved intervallets afslutning
1 (11.000 - 1.000) × 10 % = 1.000 10.000 (11.000 - 1.000)
2 (11.000 - 1.000) × 50 % = 5.000 5.000 (10.000 - 5.000)
3 (11.000 - 1.000) × 8 % = 800 4.200 (5.000 - 800)

Hvis du vælger Månedligt i feltet Periodefrekvens, opretter du 12 manuelle planlagte intervaller. I følgende tabel vises afskrivningsbeløbene for de første to intervaller.

Interval Afskrivningsbeløb
Januar (11.000 - 1.000) × 10 % = 1.000
Februar (11.000 - 1.000) × 50 % = 5.000

Hvis du vælger Halvårlig i feltet Periodefrekvens, opretter du to manuelle planlagte intervaller. I følgende tabel vises afskrivningsbeløbene for disse to intervaller.

Interval Afskrivningsbeløb
30. juni (11.000 - 1.000) × 10 % = 1.000
31. december (11.000 - 1.000) × 50 % = 5.000

Den samlede procentdel for alle intervaller behøver ikke være 100. Men du modtager en meddelelse, hvis værdien i feltet Akkumuleret procent på siden Planer for anlægsaktivets afskrivningsprofil ikke er 100.