Betalingsmetoder i et callcenter

Vigtigt

Dette emne gælder for Dynamics 365 for Retail og Dynamics 365 for Finance and Operations.

I Microsoft Dynamics 365 for Retail omfatter konfigurationen af callcenter-kanalen en indstilling, der hedder Aktivér ordrefuldførelse. Denne indstilling er med til at sikre, at alle ordrer, som brugere af kanalen opretter, kun frigives til ordrebehandling, hvis de har en forudbetalt eller forhåndsgodkendt betaling, der ligger inden for godkendte tolerancer. Hvis indstillingen Aktivér ordrefuldførelse er aktiveret, kan callcenter-brugere angive betalinger i forhold til salgsordrer for debitorer ved hjælp af funktionerne til behandling af betalinger for Callcenter. Hvis indstillingen er slået fra, kan callcenter-brugere ikke bruge funktionerne til behandling af betaling, men de kan stadig anvende forudbetalinger på salgsordrer ved hjælp af standardfunktioner for Debitor.

Som en del af kanalkonfigurationen kan et firma definere de betalingsmetoder, der er tilladt for callcenter-kanal. Callcenter-kanalen bruger de samme betalingsmetoder, der er defineret for detailbutikskanalerne.

Du kan konfigurere betalingsmetoder for en callcenter-kanal ved at gå til Retail > Kanaler > Callcentre > Alle callcentre og derefter klikke i menuen Opsætning på indstillingen Betalingsmetoder.

Når du opretter en betalingsmetode, kan du tildele fem funktioner for betalingsmetoder.

Funktion Betegnelse
Almindelig Brug funktionen Normal for betalingsmetoden, når du definerer betalingsmetoder som f.eks. kontantbetaling eller med bilag. Når disse typer af betalinger anvendes til en salgsordre i callcenteret, bogføres de straks som forudbetalinger på debitorkontoen. Forudbetalingsbilaget bogføres i debitorens transaktionshistorik, hvor det systematisk udlignes mod fakturaen for salgsordren, når der oprettes fakturaer.
Check Brug funktionen Check, når du definerer en bankcheck som en del af betalingen. Når denne type betaling anvendes til en salgsordre, skal brugeren angive debitorens checknummer som en del af programmets betalingsbehandling. Checkbetalinger behandles altid som forudbetalinger, når de anvendes. Som i betalingsfunktionen Normal, udlignes disse forudbetalingsbilag systematisk mod de fakturaer, der er oprettet for ordren.
Kort Kortbetalingstyper repræsenterer alle betalinger, der kræver indtastning af et kortnummer, der er defineret på debitorens betalingskort. Eksempler omfatter kreditkort og gavekort. Når du konfigurerer disse betalingstyper, skal du bruge menuen Opsætning af kort til at definere de kort-id'er, der er tilknyttet denne betalingsmetode. På tidspunktet for ordreindtastning kan brugere angive, om kortbetalingen skal forudbetales, ved hjælp af indstillingen Forudbetal, som vises på siden for betalingsindtastning. Medmindre virksomheden kræver forudbetalinger, består den typiske proces for en ægte kreditkortbetaling af to trin, hvor godkendelsen indhentes på tidspunktet for ordreindtastningen, og betalingen udlignes derefter og indhentes fra kundens kort på faktureringstidspunktet. Gavekortbetalinger anbefales forudbetaling, fordi gavekortets saldo skal reduceres med det samme, så kunden ikke kan anvende den samme værdi et andet sted.
Kunde Funktionen Debitor for en betalingsmetode indebærer, at betalingen udlignes mod kundens kreditmaksimum eller sættes "på konto". I Retail kan en debitor få tildelt et kreditmaksimum, som kan være godkendt på tidspunktet for ordreindtastning. Betalinger, der foretages ved hjælp af en betalingsmåde, der er knyttet til funktionen Debitor, opretter et passiv på debitorens konto. Når salgsordren er faktureret, vises derefter en forfalden saldo. I disse situationer kan debitorer typisk sende en betaling i henhold til de oplyste betingelser. Du kan også anvende et kreditbilag på debitorens konto, som tidligere har været åbnet, til udligning af den forfaldne saldo. Bemærk, at selvom du definerer denne betalingsmetode, vises den ikke blandt valgmulighederne for betaling i callcenterets ordreindtastning, medmindre flaget Tillad aconto er angivet i debitorposten for den debitor, du arbejder med. Dette flag findes på fanen Betalingsstandarder i debitorposten.
Betalingsmiddel fjern/variabel Funktionen Betalingsmiddel fjern/variabel bruges ikke af callcenteret. Det er kun relevant, når du definerer de betalingsmetoder, som salgsstedet (POS) bruger i en butikskanal.

Når der defineres betalingsmåder, skal de knyttes til en finanskonto eller bankkonto. Hvis du udelader dette trin, får brugerne vist fejl, når de forsøger at gemme betalingstypen.

Refusionsbetalingsmetoder

For refusionsbehandlingsscenarier bruger Callcenter også nogle af de betalingsmåder, der er defineret i Debitor. Hvis du vil konfigurere disse betalingsmetoder, skal du gå til Retail > Konfiguration af kanal > Call center-konfiguration > Call center-refusionsmetoder. Du skal udføre denne konfiguration for at behandle refusionschecks til debitorer. Hvis en debitor oprindeligt har betalt for en ordre ved hjælp af kontanter eller en check, vil brugeren muligvis sende debitoren en refusionscheck gennem Debitor. I så fald skal betalingstyperne for kontanter og check knyttes til den rette betalingsmetode i Debitor for at sikre, at refusionen behandles korrekt.

Hvis en bruger behandler en returordre som en callcenter-bruger i Retail, men han eller hun ikke kan knytte returneringen til et oprindeligt salg, skal betalingsmetoden Returnering defineres i parametrene for Callcenter. Gå til Retail > Konfiguration af kanal > Call center-konfiguration > Call center-parametre, og klik derefter på fanen RMA/returnering for at sikre i feltet Betalingsmetode, at der er defineret en betalingsmetode. Betalingsmetoden, bliver den betalingsmåde, der bruges til refusioner. Den vil typisk være defineret enten som betaling med check eller kundekonto.