Betalingsmetoder i et callcenter

Important

Dette emne gælder for Dynamics 365 for Retail og Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition.

I dette emne beskrives de forskellige betalingsformer, du kan bruge i et callcenter i Dynamics 365 for Retail.

De betalingsformer, der anvendes i andre kanaler, såsom kontanter, checks, kreditkort og gavekort, kan også bruges i callcentre. Når du har konfigureret en betalingsmetode for et callcenter, vises den som en af indstillingerne i sektionen Betalinger på siden Salgsordre for callcenter-brugere. Du kan desuden oprette kuponer for at tilbyde rabatter til kunder, som afgiver en ordre til din organisations callcenter. Kuponer kan være for en rabat på fast beløb eller for en procentdel af en varepris eller ordretotalen. For eksempel kan en beløbsbaseret kupon tilbyde kunderne en rabat på 75,00, når kunden bruger 750,00 eller mere. Du kan oprette forskellige typer af kuponer, definere overordnet/underordnet kuponer og kopiere eller annullere en kupon. Brug indstillingerne i følgende tabel til at oprette kuponer.

Attribut I feltet Indløsningssats skal du angive den forventede indløsningssats på kuponen som en procentdel og derefter vælge, om kuponen kan bruges én gang, skal udstedes igen automatisk eller gælder specifikt for kunden.
Gyldig Angiv datoerne for den første og sidste dag, hvor kuponen gælder, i felterne Startdato og Slutdato.
Medtag/udelad regler I felterne Kataloger og Varer skal du vælge, om alle kataloger eller varer skal medtages eller ej i kuponen. Hvis du vælger Medtag eller Udeluk, skal du klikke på Opsætning, vælge Medtag/Udelad kataloger eller Medtag/Udelad produkter og angive oplysninger om katalog eller vare. Hvis du vælger Ingen i disse felter, medtages alle kataloger eller varer i kuponen.
Diverse Hvis denne rabatkupon ikke kan bruges sammen med andre rabatter, skal du markere afkrydsningsfeltet Eksklusiv. I feltet Oprindelse skal du vælge, hvor kuponen kan bruges. Hvis denne kupon er en producents kupon, skal du markerer afkrydsningsfeltet Producentens kupon.
Fremtidig kupon Hvis denne kupon skal tilknyttes andre kuponer som overordnet kupon, skal du markere afkrydsningsfeltet Overordnet kupon. Hvis denne kupon skal tilknyttes en eksisterende kupon, skal du vælge den overordnede kupon i feltet Overordnet kupon-id. For eksempel kan du oprette en kupon for det kommende forårskatalog. Alle andre kuponer, som du opretter for forårskataloget, bliver underordnede kuponer til forårskatalogkuponen. Underordnede kuponer kan indeholde 20 procent rabat for nye kundeordrer, 10 procent rabat på en vare, der er udgivet for nylig, eller en rabat på 95,00 kr. på ordrer på 1.000,00 kr. eller derover.

Hvis du sender en kreditkortbetaling fra siden Salgsordrer og modtager en meddelelse om, at kortet ikke er godkendt, kan du håndtere godkendelsen manuelt. Du kan godkende, afvise eller sende en transaktion med kreditkort fra siden Administration af godkendelse. Du kan bruge siden callcenter-parametre til at konfigurere yderligere indstillinger for betalingsbehandling:

  • Check på hold gør det muligt for medarbejdere i økonomiafdelingen at behandle ordrer, der er blevet sat på hold, fordi en check blev brugt som betalingsmetode, og grænsebeløbet for checken på hold blev overskredet. På hold kan frigives manuelt, eller det udløber automatisk i slutningen af den periode, der er konfigureret.
  • Du kan angive grænser, over hvilke refusioner, der udstedes via checks og kreditkort, skal godkendes manuelt. En refusion, der overstiger grænsebeløbet, føjes til godkendelseskøen. Når du godkender refusionen, kan retursalgsordren faktureres.