Omkostningsposter

Denne artikel indeholder oplysninger om omkostningsposter, og hvornår de er oprettet. En omkostningspost er en post, der registrerer antallet og omkostningen for en given hændelse.

Omkostningsposter er akkumuleringer af lagertransaktioner, der er registreret på aktive økonomiske lagerdimensioner.

Eksempler

Eksempel 1: Der er ikke oprettet omkostningsposter

Der er registreret en overførselsjournalhændelse. Hændelsen overfører et eksemplar af vare A fra lokalitet A til lokalitet B. Lagerdimensionens lokalitet betragtes ikke som en del af omkostningsobjektet. Hændelsen opretter derfor to lagerposteringer og ingen omkostningsposter.

Eksempel 2: Der er oprettet omkostningsposter

Der er registreret en overførselsjournalhændelse. Hændelsen overfører ét eksemplar af vare A fra websted 1 til websted 2. Lagerdimensionen for lokationen betragtes som en del af omkostningsobjektet. Hændelsen opretter derfor to lagerposteringer og to omkostningsposter.

Eksempel 3: Der oprettes én omkostningspost

Hændelsens produktkvittering registreres for en indkøbsordre. Hændelsen registrerer 100 styk af vare A til en enhedsomkostning på 10,00 amerikanske dollar (USD). Da vare A bruger et serienummer til at spore formålet med lagerstyring, oprettes der et entydigt serienummer for hver vare, der modtages. Hændelsen opretter derfor 100 lagerposteringer og én omkostningspost.

Siden Omkostningsposter

På den nye side Omkostningsposter kan du få vist og styre registreringer af mængder og omkostninger. Siden supplerer siderne Lagertransaktion og Lagerudligning. Poster registreres i kronologisk rækkefølge for en hændelse. Derfor kan du hurtigt finde og styre de akkumulerede omkostninger for en bestemt hændelse eller alle hændelser, der er relateret til et dokument. Her er et eksempel:

  • En produktkvitteringshændelsen er registreret for vare A. Et hundrede stykker er modtaget til en enhedskostpris på USD 10,00.
  • Et par dage efter, at fakturahændelsen er registreret, stiger omkostningen til 11,00 USD. Det samlede beløb er derfor 1.100 USD. Der oprettes endnu et bilag for at tage højde for forskellen på 100 USD.
  • Et par dage senere registreres et tillæg på 15,00 USD til dækning af transportomkostningerne på indkøbsordren.
Bilag Dato Reference Tal Parti-id Mængde Beløb
00001 01-01-2015 Indkøbsordre 100001 0000101 100,00 1000.00
00002 20-01-2015 Indkøbsordre 100001 0000101 100,00
00003 31-01-2015 Tilpasning 100001 0000101 15,00

Siden Omkostningsposter gør det muligt at filtrere efter dokument-id og dokumentdato.

Bemærk

Omkostningsposter er kun tilgængelige for omkostningsobjekter eller frigivne produkter.

Yderligere ressourcer

Omkostningsobjekter