Reservere lagerantal

I dette emne beskrives de forskellige indstillinger, der er tilgængelige for lagerreservation.

Der kan automatisk reserveres lagerantal i forbindelse med en bestemt ordre. Det betyder, at reserveret lager ikke kan trækkes fra lagerstedet i forbindelse med andre ordrer, medmindre lagerreservationen eller en del af lagerreservationen annulleres.

Der er følgende årsager til en reservation af lager:

 • Først bestilt, først leveret, hvilket betyder, at kunder modtager disponible varer i samme rækkefølge, som de afgiver ordrerne.
 • Mangel på varer i tilfælde af lang eller ukendt leveringstid fra leverandøren. Du kan evt. sikre dig, at bestemte kunder eller ordrer modtager de først disponible varer.
 • Visse kunder og visse ordretyper har første prioritet i forbindelse med levering.
 • Varer med serie- eller batchnumre. Du kan markere bestemte varer, der er eller vil blive leveret, til bestemte ordrer.
 • Varer, der er specielt bestilt, og som reserveres i forbindelse med bestemte ordrer.
 • Produktionsordrer. Du kan f.eks. markere varer, der er produceret til og tilpasset bestemte ordrer.

Lageret kan reserveres automatisk, når der oprettes en ny ordrelinje, eller lageret kan reserveres manuelt for de enkelte ordrer. Det er også muligt at reservere lager på forskellige stadier i en produktionsproces. Kun produkter på lager kan reserveres. Serviceydelser kan ikke reserveres, fordi der ikke er nogen disponibel lagerbeholdning. Både disponibel lagerbeholdning og bestilt, men endnu ikke modtaget lager, kan reserveres. Hvis der reserveres et større antal, end der findes i den disponible lagerbeholdning, får du vist en meddelelse om, at det ikke er muligt at reservere et så stort antal. Du kan derefter enten reservere antallet alligevel, eller du kan ændre det bestilte antal. Antallet kan enten reserveres eller ændres. Hvis der reserveres flere varer end det disponible antal, dækkes mankoen ind, næste gang der er disponible varer til levering.

Politikker for lagerreservation

Politikker for lagerreservation angives på siden Varemodelgrupper, siden Parametre til lager- og lokationsstyring og siden Produktionsparametre.

Politikker på siden Varemodelgrupper

Afsnittet Lagerpolitikker indeholder følgende reservationspolitikker.

Reservationspolitik Beskrivelse
FIFO-datokontrolleret Hvis du vælger indstillingen FIFO-datokontrolleret, styres lagerreservationen af en sorteringsdato i overensstemmelse med FIFO-princippet. Batches reserveres ud fra den tidligste dato for varetilgang ifølge FIFO-princippet.
Bagud fra afsendelsesdato Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt indstillingen FIFO-datokontrolleret. Hvis du vælger Bagud fra afsendelsesdato, foretages lagerreservationen bagud fra den ønskede afsendelsesdato i overensstemmelse med LIFO-princippet. Hvis ingen tilgange er tilgængelige før afsendelsesdatoen, bruges der en FIFO-reservation.
Reservation af varesalg Bestemmer, om reservationen er manuel eller automatisk. Hvis en reservation er automatisk, reserveres lager, når der oprettes ordrelinjer. Det er muligt at foretage reservationer på varenummerniveau til styklister (Automatisk-indstilling) eller for de enkelte elementer af en Stykliste (Udfoldning-indstilling). Standardværdien for Reservation af varesalg kan nedarves fra Debitorparametre. På denne side angives værdien i feltet Reservation i sektionen Salgsstandardværdier under fanen Generelt.
Valg af samme batch Hvis du reserverer fra samme batch, kan du reservere lager til en salgsordrelinje i forhold til en enkelt lagerbatch. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du også angive indstillingen Konsolider krav til Ja. Der er flere indstillinger, der skal bruges til sporingsdimensionsgruppen og lagringsdimensionsgruppen. Yderligere oplysninger finder du Reservere samme batch for en salgsordre.
Konsolider krav Denne indstilling er meget lig Valg af samme batch og konsoliderer lager, der er reserveret til salgsordrelinjer i et enkelt krav.
FEFO-datokontrolleret Denne indstilling gør det muligt at reservere batches, der er tæt på deres udløbsdato eller sidste holdbarhedsdato. Du skal også angive feltet Kriterier for plukning til enten Udløbsdato eller Bedst før-dato.

Eksempel på FIFO-datokontrolleret og Bagud fra afsendelsesdato

I dette eksempel findes disponibel lagerbeholdning for varenummer A for tre forskellige batchnumre.

varenummer Batchnummer Mængde Dato
A 1000 5 2. februar 2016
A 1001 3 1. januar 2016
A 1002 7 3. marts 2016

Ved en salgsordre, der skal reserveres automatisk og leveres den 4. april 2016, reserveres følgende batchnumre:

 • Hvis hverken afkrydsningsfeltet FIFO-datokontrolleret eller Bagud fra afsendelsesdato er markeret, reserveres batch 1000, da det har det laveste nummer.
 • Hvis afkrydsningsfeltet FIFO-datokontrolleret er markeret, og Bagud fra afsendelsesdato ikke er markeret, reserveres batch 1001, da det har første tilgangsdato (FIFO).
 • Hvis både afkrydsningsfeltet FIFO-datokontrolleret og Bagud fra afsendelsesdato markeres, reserveres batch 1002, da det er den batchtilgang, der er nærmest salgsordrens afsendelsesdato.

Politikker på parametersiden for lager- og lokationsstyring

Der er to indstillinger, der er relateret til reservationer på siden Parametre til lager- og lokationsstyring:

 • Med indstillingen Reserver bestilte varer under fanen Generelt kan du reservere varetilgange, som kun bestilles ud fra vareafgange i Debitor, Projektstyring og regnskab og Produktionsstyring. Hvis du fravælger denne indstilling, kan du kun reservere varer, som fysisk er modtaget på lageret. Hvis en bestemt vare er konfigureret til at acceptere negativt lager, er dette felt ikke relevant.
 • Indstillingen Reserver varer automatisk under fanen Transport bestemmer standardindstillingen, hvis varerne er reserveret automatisk til flytteordrer. Indstillingen kan tilsidesættes for enkelte flytteordrer.

Politikker for lagerreservation på siden Produktionsparametre

Værdien af feltet Reservation under fanen Generelt på siden Produktionsparametre angiver standardpunkt i produktionsprocessen, hvor lageret skal reserveres. For eksempel kunne lageret reserveres, når arbejdet planlægges, eller når arbejdet startes.